Macro Components
INNOGY
INECS

Stámiliónová vodná nádrž na východe bude v prevádzke najskôr o deväť rokov

Stavba má zabezpečiť zásobovanie obyvateľov okresov Prešov a Košice pitnou vodou. Na projekte sa robí už niekoľko rokov. Vodohospodári však odhadujú začatie výstavby až na rok 2023.

Stámiliónová vodná nádrž na východe bude v prevádzke najskôr o deväť rokov

Ilustračné foto: Unsplash

Vodohospodárska výstavba pokračuje v príprave projektu výstavby Vodárenskej nádrže Tichý potok (VN Tichý potok). Aktuálne spúšťa proces posudzovania jej vplyvu na životné prostredie (EIA).

Podľa informácií podniku má VN Tichý Potok slúžiť ako veľkokapacitný povrchový zdroj pitnej vody pre obyvateľov východného Slovenska.

Myšlienka vodárenského využitia horného toku Torysy sa pritom objavila už v polovici 60. rokov minulého storočia, keď sa začalo uvažovať o výstavbe vodárenskej nádrže.

Na projekte sa pracuje už dlhšie

Štátny podnik z poverenia MŽP SR zabezpečuje prípravu štyroch veľkých vodohospodárskych stavieb. Ide o vodné dielo Slatinka a vodárenské nádrže Hronček, Garajky a práve Tichý Potok.

Všetky štyri stavby sú v zozname výhľadových lokalít vodohospodárskych diel zaradené do kategórie „A“, v ktorej sú najdôležitejšie stavby s preukázanou potrebou výstavby do 10 rokov.

V minulosti už bola realizovaná prvá fáza projektu, teda priamy odber vody z Torysy v profile nad obcou Tichý Potok, úpravňa vody v Brezovici a privádzač vody do Prešova a Košíc.

Foto: Vodohospodárska výstavba

Následne mala byť postavená nádrž na pitnú vodu. Do dnešného dňa sa tak z rôznych príčin nestalo, konštatuje štátny podnik na svojej webovej stránke.

V koncepcii vodohospodárskej politiky do roku 2015 sa pritom uvádza, že z dôvodov výhľadovej potreby ďalších zdrojov vody na zásobovanie deficitných oblastí pitnou vodou sa navrhuje už po roku 2010 uviesť do prevádzky veľkokapacitný zdroj pitnej vody pre oblasť Prešova a Košíc.

Riešenie v obdobiach sucha aj počas povodní?

„Hlavným účelom VN Tichý potok je zásobovanie obyvateľov okresov Prešov a Košice pitnou vodou. Akumulácia povrchovej vody z celej časti povodia Torysy nad priehradným profilom zabezpečí stály odber cca 600 l.s-1,“ uvádza Vodohospodárska výstavba.

Zároveň dodáva, že vďaka stavbe bude taktiež zabezpečený minimálny prietok 90 l.s-1 v rieke Torysa pod priehradou aj v obdobiach sucha, čo je dôležité pre biotu v toku aj jej okolí.

Nádrž by mala byť riešením aj pre opačný extrém, teda dlhodobé dažde, ktoré vyvolávajú povodne. V tomto prípade nádrž umožní zmiernenie povodňového prietoku.

V súčasnosti prebieha EIA

Vodohospodárska výstavba tiež pripomína, že v minulých rokoch boli zabezpečené rôzne podkladové štúdie, záverečné stanovisko EIA a dokumentácia pre územné rozhodnutie.

„Vzhľadom na to, že platnosť Záverečného stanoviska číslo 32/2011-3.4/mv zo dňa 1.3.2012 vydaného k zámeru „VN Tichý Potok“ uplynula vo februári 2019, je nutné opätovné posúdenie tohto zámeru podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,“ vysvetľuje štátny podnik.

Miesto priehradného profilu / Foto: Vodohospodárska výstavba

Na záver konštatuje, že pre tieto účely bol spracovaný zámer „VN Tichý Potok“, ktorý vychádza z dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej v roku 2014 a ďalších podkladových dokumentácií.

Tie vychádzali najmä z opatrení stanovených v schválenom Záverečnom stanovisku k zámeru „VN Tichý Potok“, pričom všetky preukazujú potrebu jej vybudovania.

Vizualizácia je už dávno hotová

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Schopnosť Atlantiku pohlcovať CO2 je menšia, ako sa predpokladalo

Schopnosť Atlantiku pohlcovať CO2 je menšia, ako sa predpokladalo

Poukazuje na to najnovšia štúdia. Zistenia tak naznačujú, že doterajšie klimatické modely boli až príliš optimistické.

Vedci predstavujú nový spôsob čistenia podzemnej vody pomocou hydrogélových guľôčok

Vedci predstavujú nový spôsob čistenia podzemnej vody pomocou hydrogélových guľôčok

Na svete je nový spôsob čistenia kontaminovanej podzemnej vody. Špeciálne guľôčky obsahujú baktérie a zásobník potravy s pomalým uvoľňovaním, vďaka čomu sú schopné vodu čistiť nepretržite niekoľko mesiacov.

Prítomnosť koronavírusu zistili aj v holandských odpadových vodách

Prítomnosť koronavírusu zistili aj v holandských odpadových vodách

Podľa výskumníkov môžu byť zistenia nápomocné pri sledovaní cirkulácie vírusu v rámci populácie.