Macro Components
INNOGY
INECS

Suchý rok ovplyvnil aj náklady Vodohospodárskej výstavby

Vlaňajší rok bol druhý najsuchší od uvedenia VDG do prevádzky v roku 1992, čo sa prejavilo aj na samotnej výrobe elektrickej energie a náraste nákladov za jej nákup.

Suchý rok ovplyvnil aj náklady Vodohospodárskej výstavby

Foto: Vodohospodárska výstavba

Vodohospodárska výstavba vlani hospodárila v kladných číslach. Hydrologické pomery však ovplyvnili jej nákladové položky. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2018, ktorú tento štátny podnik nedávno zverejnil na svojej webovej stránke (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

K mimoriadne dôležitým aktivitám a súčasným projektom patrí podľa vedenia Vodohospodárskej výstavby projekt „Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo - generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“.

Jeho hlavným cieľom je zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania ôsmich turbogenerátorov Vodnej elektrárne Gabčíkovo.

„Týkať sa bude turbín, generátorov, čerpacích agregátov elektrohydraulických regulátorov turbín, rozvodní, regulátorov budenia, ochrany generátorov a transformátorov, riadiaceho a informačného systému, dozorne Vodnej elektrárne Gabčíkovo i portálových žeriavov a podobne,“ vysvetľuje generálny riaditeľ VV Daniel Kvocera.

Medzinárodná súťaž bola vypísaná už v roku 2017 a vlani bolo realizované vyhodnocovanie, pripomienkovanie ponúk a odpovedí na otázky uchádzačov.

Sucho sa odrazilo vo výrobe elektriny

D. Kvocera zároveň zdôrazňuje, že rok 2018 bol veľmi suchý – druhý najsuchší od uvedenia VDG do prevádzky v roku 1992, čo sa prejavilo aj na samotnej výrobe elektrickej energie.

V porovnaní s rokom ide o pokles o 288,6 GWh, s čím súvisí aj pokles tržieb z takto vyrobenej a predanej elektriny.

Výroba silovej elektriny bola oproti predchádzajúcemu roku 2017 nižšia o 236 322 MWh. Dodávka elektriny dosiahla 1 843 522 MWh a v porovnaní s rokom 2017 bolo do siete dodaných o 235 791 MWh elektriny menej.

„Aj napriek týmto nepriaznivým hydrologickým podmienkam som veľmi rád, že sa podnik nachádza vo veľmi dobrej kondícii a podarilo sa nám v roku 2018 dosiahnuť kladný hospodársky výsledok vo výške 2,4 milióna eur,“ konštatuje D. Kvocera.

Vlani bol zaznamenaný výraznejšie podpriemerný prietok z hľadiska dlhodobých hydrologických pomerov aj na Vodnom diele Žilina.

Foto: Výročná správa VV 2018

Celkovo bolo v danom roku na vodnej elektrárni vyrobených 125 717 MWh elektriny a do energetickej sústavy dodaných 124 875 MWh. Výroba zase zaznamenala pokles oproti roku 2017 o 54 030 MWh.

Investície aj vďaka eurofondom

Štátny podnik vlani takisto výrazne investoval, a to najmä do bezpečnej prevádzky VDG a VDŽ. Finančné zdroje však smerovali aj na zabezpečenie plavby cez stupeň Gabčíkovo vrátane nákladov na opravy plavebných komôr v rámci prípravy na obmedzenú prevádzku počas projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“.

Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ, pričom grant z Nástroja na prepájanie Európy predstavuje takmer 123 miliónov eur.

„V roku 2018 sa nám po náročnom verejnom obstarávaní podarilo ukončiť medzinárodné verejné obstarávanie na stavebné práce, čím sme splnili míľnik a mohlo dôjsť k podpisu Zmluvy o dielo v januári 2019,“ zdôrazňuje D. Kvocera.

Do vlaňajších investícií bol zahrnutý aj projekt „DaReM - Danube Rehabilitation Measures“, ktorého cieľom je rehabilitácia parametrov plavebnej dráhy na vnútrozemskej vodnej ceste medzinárodného významu na Dunaji.

Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ vo výške 85 %, pričom vlastné zdroje podniku predstavujú zvyšný podiel z celkových investičných prostriedkov. VV vlani takisto uviedla do prevádzky Malú vodnú elektráreň Mošoň II.

Najviac investícií putuje do Gabčíkova

Čo sa týka samotnej štruktúry investícií, Vodohospodárska výstavba v roku 2018 investovala až 58 % prostriedkov do Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Ďalších 7 % putovalo do VD Žilina, 2 % investícií išli do vodných stavieb v príprave a zvyšných 33 % do ostatných oblastí.

Foto: gabcikovolocks.eu

Celkový objem investícií v porovnaní s rokom 2017 poklesol. Zatiaľ čo v spomínanom období dosahovala suma viac ako 22 miliónov eur, vlani to bolo o takmer 4 milióny menej.

Hospodárili so ziskom

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Vedci odstraňujú atrazín z pitnej vody novou nanotechnológiou

Vedci odstraňujú atrazín z pitnej vody novou nanotechnológiou

Konvenčné technológie sú buď drahé, alebo za sebou zanechávajú sekundárne znečistenie. Nový prístup má byť ekonomicky efektívny a zároveň udržateľný. Má však stále svoje limity.

Ochrana vody bude v Česku najvyšším verejným záujmom

Ochrana vody bude v Česku najvyšším verejným záujmom

Základná kostra českého návrhu ústavného zákona je už na svete. Aké ustanovenia obsahuje?

Z eurofondov aj v tomto roku poputujú milióny eur do vôd

Z eurofondov aj v tomto roku poputujú milióny eur do vôd

O nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP si môžete zažiadať vo viacerých oblastiach.