Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Slovenskí a stredoázijskí vodohospodári si vymenili poznatky v oblasti bezpečnosti priehrad

Spoluprácu spečatili podpisom memoranda.

Slovenskí a stredoázijskí vodohospodári si vymenili poznatky v oblasti bezpečnosti priehrad

Foto: Vodohospodárska výstavba

Začiatkom októbra sa konal medzinárodný seminár so zameraním na bezpečnosť priehrad, ktorý zorganizovala Vodohospodárska výstavba.

Na pozvanie generálneho riaditeľa VV Daniela Kvoceru sa na ňom zúčastnili zástupcovia Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Ruska, ale aj predstavitelia medzinárodných organizácií – Európskej hospodárskej komisie OSN, OBSE a Medzinárodného centra na hodnotenie vôd IWAC.

Konferencia vodohospodárov

Seminár mal päťdňový program, pričom hlavná časť sa konala v Banskej Štiavnici, ktorá je významná svojimi historickými vodohospodárskymi systémami.

Okrem odborných prednášok boli súčasťou programu aj exkurzie vrátane návštevy Vodného diela Gabčíkovo, Vodárenskej nádrže Turček a tajchov v obci Štiavnické Bane.

Vymenili si skúsenosti

D. Kvocera je presvedčený, že oblasť bezpečnosti priehrad a technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami je prioritou.

Podľa generálneho riaditeľa tohto štátneho podniku je výmena poznatkov medzi krajinami a zdieľanie skúseností, informácii a postupov prínosná pre všetkých.

Pripomína, že Slovensko spoluprácu s krajinami Strednej Ázie zahájilo už v období, keď u nás sídlilo Medzinárodné centrum na hodnotenie vôd IWAC, pričom slovenskí experti sa zúčastňovali na činnostiach, ktoré sa týkali bezpečnosti priehrad v oblasti Strednej Ázie.

Foto: Vodohospodárska výstavba

„Na stretnutí so súčasným riaditeľom IWACu pánom Serikom Akhmentovom v decembri minulého roka som deklaroval, že máme záujem pokračovať v začatých procesoch a v prípade záujmu z krajín Strednej Ázie sa budeme radi podieľať na medzinárodnej spolupráci a príprave pilotných projektov pre vybrané vodné stavby – od analýzy rizík cez návrh rozsahu dohľadu, návrh vybavenia merným zariadením až po návrh automatizácie zberu dát,“ konštatuje D. Kvocera.

Zároveň zdôraznil, že v rámci transferu skúseností je VV pripravená spolupracovať napríklad aj v oblasti budovania autonómnych systémov vyrozumenia a varovania obyvateľstva v krajinách Strednej Ázie.

Podpísali aj memorandum

Vo štvrtok (24. októbra) podpísal D. Kvocera v kazašskom meste Almaty Memorandum o porozumení s Medzinárodným školiacim strediskom pre bezpečnosť hydrotechnických stavieb. Cieľom spolupráce tak má byť výmena skúseností a informácií z oblasti bezpečnosti priehrad.

Generálny riaditeľ VV je takisto presvedčený, že napriek skromnejšej veľkosti má Slovensko aj v tejto oblasti svetu čo ponúknuť.

„Súčasný pokrok, modernizácia vybavenia pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu a automatizácia meraní na vodných stavbách nám umožňujú rozvíjať nové metódy a zavádzať nové postupy do problematiky bezpečnosti vodných stavieb. Ďalšie zlepšenia prináša medzinárodná spolupráca a možnosť učiť sa od kolegov zo zahraničia, obzvlášť od kolegov z krajín, kde naďalej prebieha intenzívna výstavba priehrad a vodných elektrární,“ dodal.

V Strednej Ázii „bojujú“ o vodu

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Peter Šimurka: Zložkový pohľad na odpad spôsobuje viaceré praktické problémy

Peter Šimurka: Zložkový pohľad na odpad spôsobuje viaceré praktické problémy

Je zložkový pohľad na odpad, teda pozeranie sa naň len optikou vodného zákona alebo len optikou zákona o odpadoch, dlhodobo udržateľný?

Aké sú silné a slabé stránky ústavnej ochrany vody na Slovensku?

Aké sú silné a slabé stránky ústavnej ochrany vody na Slovensku?

Susedné Česko chytá posilnenie ochrany vody prostredníctvom ústavného zákona. Odborníci z UK v Prahe analyzovali, z ktorých krajín si Česko môže brať príklad. Ich pozornosti neuniklo ani Slovensko.

Zavlažovanie odpadovou vodou z frakovania má negatívny vplyv na imunitu rastlín

Zavlažovanie odpadovou vodou z frakovania má negatívny vplyv na imunitu rastlín

Z novej štúdie vyplýva, že recyklácia vody extrahovanej pri ťažbe ropy a zemného plynu na zalievanie plodín spôsobuje oslabenie ich imunitného systému a zvýšenú náchylnosť na rôzne patogény.