Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Zakročil okresný úrad. Vodárenský zdroj Šamorín dostal predbežné opatrenie

Úrad tak vyhovel žiadosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

vodárenský zdroj Šamorín

Foto: Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava (celá mapa v článku)

Príbeh spojený so zdrojom pitnej vody pri Šamoríne, ktorý už niekoľko rokov sledujeme aj na Voda-portal.sk, pokračuje.

Okresný úrad Bratislava najnovšie vydal predbežné opatrenie, vďaka ktorému sa má predísť škodám na vodárenskom zdroji Šamorín. Kompletné rozhodnutie okresného úradu si môžete stiahnuť cez odkaz v závere článku.

Úrad týmto krokom vyhovel žiadosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Tá v lokalite plánuje výrazne zvýšiť odber podzemných vôd.

Voda-portal.sk, Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk

Obavy spojené s využívaním tohto územia sa pritom týkajú práve potenciálneho ohrozenia tohto vodného zdroja. Dôvodom je chýbajúce rozhodnutie o ochrannom pásme okolo zdroja.

Prostredníctvom predbežného opatrenia sa má zabrániť aktivitám, ktoré by negatívnym spôsobom mohli ohroziť vodárenský zdroj. Predbežné opatrenie ho má ochrániť až do vydania nového rozhodnutia o ochrannom pásme.

Vzniklo právne vákuum

Okresný úrad vydal svoje predbežné opatrenie v súlade s metodickým usmernením Sekcie ochrany vôd Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Envirorezort na to poukazuje v tlačovej správe. 

„Ochrana zdrojov podzemnej vody musí byť postavená na pevných základoch a nemôže sa opierať o právne vákuum, ktoré vzniklo pred viac ako dvomi rokmi. Ochrana toho najcennejšieho bohatstva krajiny stála na neprávoplatnom rozhodnutí okresného úradu a odkladaniu druhostupňového rozhodnutia,“ vyhlásila Katarína Butkovská, štátna tajomníčka ministerstva životného prostredia.

Zdroj: Predbežné opatrenie Okresného úradu Bratislava

V apríli 2021 Okresný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o vodárenskom zdroji a rozšírení jeho ochranného pásma, proti ktorému sa však odvolalo celkovo 25 účastníkov konania, vrátane obce Hamuliakovo, Rímskokatolíckej cirkvi, občanov, neziskového združenia a podnikateľov.

Účastníci upozorňovali napríklad na nezrealizovanie ústneho pojednávania, nezákonnosť rozhodnutia, neprerokovanie s ďalšími dotknutými okresnými úradmi a ďalšie pochybenia.

Ministerstvo životného prostredia ako odvolací orgán v júli 2023 prvostupňové rozhodnutie zrušilo a vrátilo vec na nové konanie. Zároveň, v rámci metodického usmernenia upozornilo okresný úrad na možnosť vydať predbežné opatrenie tak, aby ani na minimálne časové obdobie nemohli byť vykonané kroky, ktoré by vodný zdroj ohrozili.

Stiahnite si:


Mohlo by vás zaujímať

Pokračujú rošády v štátnych podnikoch. Vodohospodárska výstavba a SVP majú nové vedenie

Pokračujú rošády v štátnych podnikoch. Vodohospodárska výstavba a SVP majú nové vedenie

Kľúčový štátny podnik povedie generálny manažér Tarabovej strany Život - NS.

Pomôžu kontrolné mechanizmy, tvrdia európski vodári. Novú reguláciu podporujú

Pomôžu kontrolné mechanizmy, tvrdia európski vodári. Novú reguláciu podporujú

Zavádzať ďalší krok úpravy počas spracovania kalu bude príliš nákladné, odkazuje EurEau.

Vedci skúmali tvary aj chemické zloženie nanoplastov v oceáne. Sú bližšie k určeniu ich toxicity

Vedci skúmali tvary aj chemické zloženie nanoplastov v oceáne. Sú bližšie k určeniu ich toxicity

Doposiaľ v štúdiách figurovali predovšetkým nanoplasty umelo vytvorené v laboratóriu, ktorých vlastnosti však nie sú zhodné s nanoplastmi skutočne sa vyskytujúcimi v životnom prostredí.