NO DIG konferencia
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Slovensko potrebuje novú vodnú politiku, odkazuje WWF Matovičovej vláde

Na jej tvorbe by sa podľa organizácie mala spolupodieľať aj zainteresovaná verejnosť.

Slovensko potrebuje novú vodnú politiku, odkazuje WWF Matovičovej vláde

Foto: Depositphotos

Oblasti ochrany prírody by mal byť v programovom vyhlásení vlády venovaný značný priestor a voda by mala byť jeho integrálnou súčasťou, tvrdí WWF Slovensko.

Environmentálna organizácia je presvedčená, že ochrana prírody na Slovensku stála v posledných rokoch na okraji politického záujmu.

„Sledujeme pokles biodiverzity, naše chránené územia stále nespĺňajú medzinárodne akceptované kritéria, posledné zvyšky našich pralesov stále čakajú na zákonnú ochranu, takmer polovica vodných tokov na Slovensku nie je v dobrom stave a stále intenzívnejšie pociťujeme negatívne dôsledky klimatickej krízy,“ konštatuje organizácia.

Na kvalitu vôd na Slovensku pritom poukazuje už dlhšiu dobu. Zdôrazňuje, že kým v roku 2007 nebolo v dobrom stave 35 percent sledovaných vodných útvarov, v roku 2012 to už bolo 45 %. Dramaticky taktiež poklesol počet vodných útvarov vo veľmi dobrom stave.

Treba odstrániť bariéry na vodných tokoch

V oblasti ochrany vôd tak WWF požaduje vytvoriť finančné, technické a legislatívne podmienky na realizáciu komplexnej revitalizácie riečnej krajiny.

Tá má zahŕňať projekty na zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch, ochrany a rozširovania funkčných záplavových oblastí, obnovy brehových porastov, mokradí a lesov v záplavových oblastiach.

Foto: Pixabay

Organizácia už dlhodobo poukazuje na to, že priehrady, malé vodné elektrárne a ďalšie umelé bariéry sú jednou z najväčších hrozieb pre ekosystém riek. 

Je presvedčená, že takéto bariéry bránia migrácií rýb a menia prirodzene tečúcu rieku na bazény so stojatou vodou, s nízkym obsahom kyslíka, čo prispieva k ďalšiemu poklesu biodiverzity v riekach.

Za pozitívny príklad považuje prístup Francúzska, ktoré vlani začalo s odstraňovaním najväčšej priehrady v Európe na rieke Sélune.

Aktualizácia strategických dokumentov

Podľa WWF by tiež malo dôjsť k spracovaniu modernej a ambicióznej aktualizácie Vodného plánu SR ako základného dokumentu pre opatrenia na zlepšenie stavu vôd a ich ochranu. 

Na tomto pláne by sa mala spolupodieľať zainteresovaná verejnosť, samosprávy aj všetky dotknuté subjekty.

Foto: Depositphotos

Dokument bude dopĺňať komplexnú novú Vodnú politiku Slovenska, ktorá by mala byť založená na princípoch spoločnej vodnej politiky EÚ, na prírode blízkych opatreniach a najnovších vedeckých poznatkoch a otvorenej spolupráci, tvrdí WWF.

Aj tá by mala byť podľa organizácie spracovaná participatívnym spôsobom so zapojením samospráv, odborníkov, mimovládnych organizácií a verejnosti.

Stopka megalomanským projektom

Ďalej WWF odporúča, aby bol v programovom vyhlásení vlády kladený dôraz na prehodnotenie plánovaných veľkých infraštruktúrnych projektov s negatívnym vplyvom na stav vôd.

Podľa organizácie by sa takisto mala zastaviť príprava tých projektov, kde existujú ekologicky, sociálne a ekonomicky lepšie alternatívy zabezpečenia účelu stavby.

S podobnými projektmi slovenská pobočka WWF nesúhlasí už dlhodobo. Pred necelým mesiacom sa dokonca postavila proti plánu poľskej a českej vlády vybudovať vodný koridor Dunaj - Odra – Labe. O projekte sme podrobne informovali v tomto článku.

Ilustračné foto

Na vytvorenie spojenia z Čierneho mora do Severného a Baltického mora by bolo treba vybudovať umelé vodné cesty dlhé niekoľko stoviek kilometrov. Na riekach by tak muselo vzniknúť asi 70 bariér a ráta sa dokonca s výstavbou tunelov.

Podľa ochranárov ide o neefektívny projekt, ktorý navyše zdevastuje cenné riečne biotopy.

WWF volá po účinnejšej protipovodňovej ochrane

Štát by si mal lepšie posvietiť aj na protipovodňové opatrenia, tvrdí WWF Slovensko. Tie by mali mať okrem ochrany majetku, zdravia a životov občanov pozitívny vplyv aj na biodiverzitu, minimalizáciu rizika sucha a negatívne dôsledky zmeny klímy.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Nenapúšťajte bazény nárazovo, apelujú vodárne. Niektoré ponúkajú alternatívu

Nenapúšťajte bazény nárazovo, apelujú vodárne. Niektoré ponúkajú alternatívu

Napúšťanie bazénov môže skokovo znížiť tlak vo vodovodoch. Z potrubí sa zároveň môžu uvoľňovať inkrusty.

Zaplavili lužné lesy pri Dunaji. Vodohospodári ukončili simuláciu

Zaplavili lužné lesy pri Dunaji. Vodohospodári ukončili simuláciu

Prietok zvýšili z bežných hodnôt na dvojnásobok.

Treba obrovské investície, do vodárenstva musí vstúpiť štát, mieni Soták

Treba obrovské investície, do vodárenstva musí vstúpiť štát, mieni Soták

Vo vodárenstve je investičný dlh 10 miliárd eur a najväčšia vodárenská spoločnosť má tržby 120 miliónov eur, upozorňuje predseda Klubu 500.

X
X
X
X