PoVS: V dôsledku regulačnej politiky pravdepodobne neostanú peniaze na rekonštrukcie ČOV | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

PoVS: V dôsledku regulačnej politiky pravdepodobne neostanú peniaze na rekonštrukcie ČOV

Považská vodárenská spoločnosť je presvedčená, že podporované budú najmä projekty financované z prostriedkov Únie či štátneho rozpočtu. Na menšie projekty nebude dostatok financií.

PoVS: V dôsledku regulačnej politiky pravdepodobne neostanú peniaze na rekonštrukcie ČOV

Foto: PoVS, a. s.

Považská vodárenská spoločnosť vlani navýšila zisk aj tržby. Poukazuje však na problémy, ktoré prináša prísna regulačná politika a legislatívne zmeny. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2019, ktorú vodárenská spoločnosť zverejnila na svojej webovej stránke (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Generálnym riaditeľom spoločnosti je Ján Balušík. Akcionármi vodární sú mestá a obce okresov Ilava, Považská Bystrica a Púchov.

Ku koncu roka 2019 bolo z celkového počtu 165 852 obyvateľov zásobovaných pitnou vodou 137 044 obyvateľov, čo predstavuje 82,6 %.

Najnižšia miera zásobovanosti je už tradične v okrese Púchov (76,2 %) a najvyššia v okrese Ilava (86,6 %).

Vodárenská spoločnosť pritom spravuje a prevádzkuje 15 samostatných verejných vodovodov, jeden oblastný vodovod, dva skupinové vodovody, teda 583,1 km vodovodnej siete.

Podiel vody nefakturovanej poklesol

Voda vyrobená je zabezpečovaná z podzemných vodných zdrojov. Podiel vody vyrobenej dodávanej do vodovodnej siete gravitačne predstavuje 94,3 %. U vody vyrobenej bol v roku 2019 zaznamenaný pokles o 91-tisíc metrov kubických v porovnaní s rokom 2018.

Podiel vody fakturovanej medziročne stúpol o 66-tisíc metrov kubických, a to aj napriek tomu, že objem vody vyrobenej v porovnaní s rokom 2018 mierne klesol. Voda fakturovaná tak od roku 2015 dosiahla rekordný objem.

V roku 2019 odstránili pracovníci vodární na vodovodnej sieti 598 porúch, najviac v regióne prevádzky Považská Bystrica, a to 272 porúch.

Najnižšia miera odkanalizovania je opäť v Púchove

Spoločnosť prevádzkuje osem verejných kanalizácií, z toho tri skupinové, čo predstavuje 337 kilometrov stokovej siete a 12 929 kanalizačných prípojok v celkovej dĺžke 81,9 kilometra.

Vlani bolo z celkového počtu 165 852 obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu 111 817 obyvateľov, čo predstavuje 67,4 %.

Foto: PoVS, a. s.

Na stokovej sieti a kanalizačných prípojkách bolo celkom 303 porúch, z toho šesť z dôvodu poškodeného potrubia a 297 z dôvodu upchatia potrubia. Na čerpacích staniciach bolo zaznamenaných zase 420 porúch.

Aj v oblasti odkanalizovania dosahuje okres Púchov opäť najmenšie čísla, keďže podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu tu predstavuje 50,1 %, zatiaľ čo v okrese Považská Bystrica je na úrovni 73,1 % a v okrese Ilava na úrovni 74,4 %.

Investície do vodovodov aj kanalizácií

Investičná výstavba bola zameraná na prípravu, realizáciu a dokončenie veľkých stavieb, ktoré sú alebo budú spolufinancované z finančných prostriedkov Európskej únie.

Tie sú zamerané najmä na rekonštrukciu, modernizáciu, hygienizáciu a intenzifikáciu vodohospodárskych objektov.

Ďalej ide o nákup strojov a zariadení, ktoré nie sú zahrnuté do rozpočtu stavieb potrebných pre prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií a súvisiacich činností.

Čo sa týka investícií zabezpečovaných spoločnosťou, najnákladnejšou investičnou akciou bol projekt „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov II. etapa 304 850 Eur – odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie“ v sume 304 850 eur.

Ďalšou dôležitou investičnou akciou bol projekt „Dubnica nad Váhom, prívod vody z Kameničian – rekonštrukcia nadchodky“ v hodnote necelých 203-tisíc eur a „Považská Bystrica, Orlové – Štráničky – rekonštrukcia verejného vodovodu“ v sume 200-tisíc eur.

Foto: PoVS, a. s.

Zaujímavou investičnou položkou je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov za jedno euro. Na mechanizmy a dopravu spoločnosť preinvestovala takmer 163-tisíc eur.

Prísna regulačná politika

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Viaceré vodárenské zdroje treba rozšíriť, pomôže štátna pomoc aj eurofondy, apelujú vodári

Viaceré vodárenské zdroje treba rozšíriť, pomôže štátna pomoc aj eurofondy, apelujú vodári

Z dôvodu sucha musia vodárne prijímať opatrenia na stabilizáciu dodávok pitnej vody. Problém vidia v tom, že sektor je výrazne podfinancovaný. Kľúčové je stabilizovať rozpočty vodární, tvrdia.

Obmedzí nakladanie s vodou v čase mimoriadneho sucha. Česi založili špeciálnu komisiu

Obmedzí nakladanie s vodou v čase mimoriadneho sucha. Česi založili špeciálnu komisiu

Právomocou komisie bude napríklad rozhodnúť o mimoriadnej manipulácii na vodných dielach, ktorá zaistí zvýšenie prietokov vo vodných tokoch alebo, naopak, zadržanie vody.

Opätovné zmrazenie pólov? Lacné a realizovateľné riešenie, tvrdia vedci

Opätovné zmrazenie pólov? Lacné a realizovateľné riešenie, tvrdia vedci

Vstrekovanie aerosólov do atmosféry za účelom ochladenia planéty vzbudzuje obavy. Na póloch sa však podľa expertov oplatí zariskovať.