Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Povodne napáchali v druhom polroku 2019 škody za viac ako 900-tisíc eur

Celkovo povodne Slovákov stáli 5,2 milióna eur.

Povodne napáchali v druhom polroku 2019 škody za viac ako 900-tisíc eur

Foto: Pixabay

V porovnaní s predchádzajúcim rokom napáchali povodne v druhej polovici roku 2019 značné škody, pričom ich celková hodnota bola asi o 75 % nižšia.

Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní, ktorá sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku). Pripomienkovať je možné do 21. mája.

Nedostatočné plnenie predpisov

Počas povodní od júla do konca decembra 2019 bolo zistených viacero nedostatkov v zákone o ochrane pred povodňami, ale aj vo vodnom zákone.

Porušenia sa týkali obhospodarovania poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Ich vlastník je totiž povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová vhodné podmienky na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovaniu vodných pomerov.

Ďalej je povinný zabraňovať škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dbať o udržiavanie pôdnej vody a o zlepšenie retenčnej schopnosti územia. Porušenia boli zistené aj v tejto oblasti.

Častým problémom bola aj nepostačujúca údržba vodných tokov, horských bystrín (v úsekoch s umiestneným potrubím) a brehových porastov ich správcami.

Zisteným nedostatkom boli aj poruchy špeciálnej techniky a zariadení na čerpacích staniciach hlásené zo strany správcov vodných tokov.

Každoročne opakujúcim sa problémom je aj nepostačujúca, znefunkčnená či dokonca úplne chýbajúca sieť rigolov, priekop, priepustov a dažďovej kanalizácie na odvádzanie vôd z povrchového odtoku.

Envirorezort odporúča nasledovať viaceré opatrenia

Orgány ochrany pred povodňami navrhujú viaceré opatrenia na odstránenie nedostatkov. Prioritou je podľa nich upozorňovať obecné úrady na ich povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred povodňami.

Pri lesohospodárskej a poľnohospodárskej činnosti je zase nevyhnutné realizovať opatrenia na zamedzenie erozívnej činnosti a urýchlenia povrchového odtoku.

V dokumente sa takisto uvádza, že je potrebné zabezpečiť prečistenie cestných priekop, priepustov a odvodňovacích kanálov, a to najmä v intravilánoch obcí, ale aj prietočnosť vodných tokov ich pravidelnou údržbou.

Ďalším opatrením by malo byť dôsledné vykonanie povodňových prehliadok vodných tokov a stavieb, ktoré zasiahli povodne.

V neposlednom rade je nevyhnutné vykonávať kontroly plnenia povinností predpisov.

Príčinou je aj nedostatočná údržba vodných tokov

„V sledovanom období sa na území Slovenska vyskytli povodne vyvolané najmä charakterom počasia. Aj keď hlavnou príčinou povodňových situácií boli atmosférické zrážky, priebeh povodní negatívne ovplyvňovali nevhodné poľnohospodárske činnosti v blízkosti vodných tokov," uvádza sa v dokumente.

Významným faktorom však bola aj nedostatočná údržba vodných tokov a brehových porastov, čo v prípade povodní spôsobuje upchávanie prietočných profilov.

Povodne na Slovensku si od júla do konca decembra vyžiadali 60-krát vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity a 82-krát II. stupňa povodňovej aktivity.

Slovákov stáli povodne 5,2 milióna eur

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Štát chce znížiť spotrebu pesticídov, realita ukazuje opak

Štát chce znížiť spotrebu pesticídov, realita ukazuje opak

Poľnohospodárstvo je pritom dôležitým zdrojom znečistenia vôd. Štatistiky ukazujú, že spotreba pesticídov na Slovensku kolíše a často medziročne narastá.

A. Zemanová spustila projekt záchrany Žitného ostrova. Zapojiť sa môžu odborníci aj aktivisti

A. Zemanová spustila projekt záchrany Žitného ostrova. Zapojiť sa môžu odborníci aj aktivisti

Nápady je možné zasielať do konca leta.

Rusko plánuje vyzdvihnúť dekády ukladaný rádioaktívny odpad z arktických vôd

Rusko plánuje vyzdvihnúť dekády ukladaný rádioaktívny odpad z arktických vôd

Vedci varujú, že časom by mohla nastať ekologická katastrofa.