Eversheds Sutherland
INNOGY
BELIMO

Podzemným vodám na väčšine poľnohospodárskej pôdy v Európe hrozí kontaminácia dusičnanmi

Najnovší výskum ukázal, že podiel poľnohospodárskych oblastí ohrozených preniknutím dusičnanov do podzemných vôd je takmer dvojnásobne vyšší, ako sa doteraz predpokladalo.

Podzemným vodám na väčšine poľnohospodárskej pôdy v Európe hrozí kontaminácia dusičnanmi

Foto: Depositphotos

Kontaminácia podzemných vôd živinami v dôsledku použitia dusíkatých hnojív predstavuje problém na mnohých miestach v Európe.

Napriek tomu, že ochrana kvality vody je už viac ako 15 rokov zaručená rámcovou smernicou o vode, v najnovšej správe EÚ došla k záveru, že väčšina európskych vodných útvarov nespĺňa minimálny cieľ Európskej únie, pričom hrozby pochádzajú zo širokej škály znečisťujúcich látok. Z nich bol ako hlavný problém zdôraznený práve nadbytok dusičnanov z poľnohospodárskych oblastí.

Nový spôsob premýšľania o ohrozených zónach

Smernica o dusičnanoch z roku 1991 má za cieľ chrániť kvalitu vôd tým, že zabraňuje znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, pričom podporuje uplatňovanie dobrej poľnohospodárskej praxe. Patrí pritom medzi najstaršie únijné právne predpisy proti znečisťovaniu životného prostredia.

Táto smernica tiež hovorí o takzvaných pásmach ohrozených dusičnanmi, ktoré si vyžadujú rýchle opatrenia na zlepšenie riadenia týchto látok. Na vymedzenie týchto zón bolo vyvinutých množstvo indexov.

A hoci sa tieto indexy líšia koncepčnými a implementačnými režimami, často vychádzajú z priemernej kombinácie časovo nemenných environmentálnych parametrov. Rámec pre vymedzenie takýchto zón, ktorý by bol založený na integrovanom chápaní zložitej a dynamickej súhry medzi hydrologickým transportom a biogeochemickým pohybom, stále chýba.

Nemeckí výskumníci sa rozhodli túto medzeru vyplniť. Výpočty tímu vedcov pod vedením výskumného inštitútu Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) ukázali, že po dobu najmenej štyroch mesiacov ročne sa dusičnany môžu vylúhovať do podzemných a povrchových vôd asi na troch štvrtinách poľnohospodárskej pôdy v Európe.

Podiel oblastí ohrozených vylúhovaním dusičnanov je tak takmer dvojnásobne vyšší, ako sa doteraz predpokladalo. Nemeckí výskumníci svoje závery publikovali v odbornom časopise Nature Communications.

Dusičnany predstavujú problém

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Komárňanské vodárne vlani zhodnotili viac kalov na bioplyn

Komárňanské vodárne vlani zhodnotili viac kalov na bioplyn

Protipandemické opatrenia sa však prejavili na tržbách. V niektorých odpočtových okrskoch vodárne zaznamenali až päťdesiatpercentý výpadok.

Väčšina plastov pláva pri pobreží, nie na otvorenom mori, tvrdí štúdia

Väčšina plastov pláva pri pobreží, nie na otvorenom mori, tvrdí štúdia

Švajčiarski vedci skúmali pohyb plastov v oceáne. Zistili, že najviac odpadu sa zhlukuje pozdĺž pobreží a veľká časť sa vyplavuje na pláže. Na otvorenom mori je koncentrácia plastov menšia, ako sa predpokladalo.

Slovenský nápad šetrí vodou aj v zahraničí

Slovenský nápad šetrí vodou aj v zahraničí

Najväčší záujem o technológie je v Ázii.