Podzemným vodám na väčšine poľnohospodárskej pôdy v Európe hrozí kontaminácia dusičnanmi | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Podzemným vodám na väčšine poľnohospodárskej pôdy v Európe hrozí kontaminácia dusičnanmi

Najnovší výskum ukázal, že podiel poľnohospodárskych oblastí ohrozených preniknutím dusičnanov do podzemných vôd je takmer dvojnásobne vyšší, ako sa doteraz predpokladalo.

Podzemným vodám na väčšine poľnohospodárskej pôdy v Európe hrozí kontaminácia dusičnanmi

Foto: Depositphotos

Kontaminácia podzemných vôd živinami v dôsledku použitia dusíkatých hnojív predstavuje problém na mnohých miestach v Európe.

Napriek tomu, že ochrana kvality vody je už viac ako 15 rokov zaručená rámcovou smernicou o vode, v najnovšej správe EÚ došla k záveru, že väčšina európskych vodných útvarov nespĺňa minimálny cieľ Európskej únie, pričom hrozby pochádzajú zo širokej škály znečisťujúcich látok. Z nich bol ako hlavný problém zdôraznený práve nadbytok dusičnanov z poľnohospodárskych oblastí.

Nový spôsob premýšľania o ohrozených zónach

Smernica o dusičnanoch z roku 1991 má za cieľ chrániť kvalitu vôd tým, že zabraňuje znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, pričom podporuje uplatňovanie dobrej poľnohospodárskej praxe. Patrí pritom medzi najstaršie únijné právne predpisy proti znečisťovaniu životného prostredia.

Táto smernica tiež hovorí o takzvaných pásmach ohrozených dusičnanmi, ktoré si vyžadujú rýchle opatrenia na zlepšenie riadenia týchto látok. Na vymedzenie týchto zón bolo vyvinutých množstvo indexov.

A hoci sa tieto indexy líšia koncepčnými a implementačnými režimami, často vychádzajú z priemernej kombinácie časovo nemenných environmentálnych parametrov. Rámec pre vymedzenie takýchto zón, ktorý by bol založený na integrovanom chápaní zložitej a dynamickej súhry medzi hydrologickým transportom a biogeochemickým pohybom, stále chýba.

Nemeckí výskumníci sa rozhodli túto medzeru vyplniť. Výpočty tímu vedcov pod vedením výskumného inštitútu Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) ukázali, že po dobu najmenej štyroch mesiacov ročne sa dusičnany môžu vylúhovať do podzemných a povrchových vôd asi na troch štvrtinách poľnohospodárskej pôdy v Európe.

Podiel oblastí ohrozených vylúhovaním dusičnanov je tak takmer dvojnásobne vyšší, ako sa doteraz predpokladalo. Nemeckí výskumníci svoje závery publikovali v odbornom časopise Nature Communications.

Dusičnany predstavujú problém

 
 

Zostáva vám 67% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Na juhu Slovenska plánujú intenzifikáciu ČOV. Projekt má priniesť viaceré výhody

Na juhu Slovenska plánujú intenzifikáciu ČOV. Projekt má priniesť viaceré výhody

Pôvodná ČOV má viac ako 20 rokov a napriek úpravám z minulosti nemôže efektívne čistiť odpadové vody v príslušnej kvalite. Intenzifikácia to má zmeniť.

Nová metóda analýzy mikroplastov využíva infračervené žiarenie

Nová metóda analýzy mikroplastov využíva infračervené žiarenie

Vedci preskúmali koncentrácie plastových častíc vo vzorkách vody z Indického oceánu.

Pri Trnave chystajú revitalizačné opatrenia. Pomôžu s adaptáciou na zmenu klímy

Pri Trnave chystajú revitalizačné opatrenia. Pomôžu s adaptáciou na zmenu klímy

Hlavným cieľom opatrení je zaistiť a posilniť ekologické a vodohospodárske funkcie krajiny.