Európski audítori si posvietia na to, či je využívanie vody v poľnohospodárstve udržateľné | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Európski audítori si posvietia na to, či je využívanie vody v poľnohospodárstve udržateľné

Spoločná poľnohospodárska politika totiž priamo ovplyvňuje kvalitu aj kvantitu vôd. Komisia pritom nedávno zistila, že má určité medzery.

Európski audítori si posvietia na to, či je využívanie vody v poľnohospodárstve udržateľné

Foto: Pixabay

Poľnohospodári sú hlavnými spotrebiteľmi sladkej vody v Európe. Práve z tohto dôvodu sa Európsky dvor audítorov rozhodol posúdiť vplyv poľnohospodárskej politiky Európskej únie na udržateľné využívanie vody.

Táto európska inštitúcia má prispievať k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie.

Európsky dvor audítorov už v uplynulých rokoch vydal niekoľko osobitných správ o otázkach, ktoré sa týkajú vody.

Išlo napríklad o správy o dezertifikácii, smernici o pitnej vode, eutrofizácii v Baltskom mori a kvalite vody v povodí Dunaja.

Audit bude mať vplyv na fungovanie SPP

Únia konštatuje, že audit, ktorý je na začiatku realizácie, bude užitočný pri postupe reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky.

„Sladká voda je jedným z našich najcennejších zdrojov,“ zdôrazňuje Európsky dvor audítorov v tlačovej správe.

Pripomína však, že dvojitá záťaž v podobe hospodárskej činnosti a zmeny klímy spôsobuje čoraz väčší nedostatok vody v celej Európe. A práve poľnohospodárstvo má na daný stav veľký vplyv.

Európsky dvor audítorov vysvetľuje, že minimálne štvrtina celkového objemu čerpanej sladkej vody v EÚ sa používa na poľnohospodárskej pôde.

Niektoré údaje pritom hovoria až o 40 percentách. Aj keď sú obe tieto percentuálne hodnoty výrazne nižšie ako celosvetový priemer (70 %) , poľnohospodárstvo stále predstavuje najväčší podiel na celkovom odbere sladkej vody v EÚ. V roku 2016 podiel zavlažovateľnej pôdy v celej Únii predstavoval 9,7 %.

Európska environmentálna agentúra (EEA) prichádza s takzvaným indexom využívania vody, ktorý ukazuje úroveň odberu vody ako percento z dlhodobých rezerv.

V období rokov 2013 až 2017 až päť členských štátov EÚ (Česká republika, Grécko, Španielsko, Cyprus a Malta) dosiahlo minimálne v jednom roku úroveň nad 20 %, čo je prahová hodnota na vymedzenie nedostatku vody.

Problém spoločnej poľnohospodárskej politiky

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Na juhu Slovenska plánujú intenzifikáciu ČOV. Projekt má priniesť viaceré výhody

Na juhu Slovenska plánujú intenzifikáciu ČOV. Projekt má priniesť viaceré výhody

Pôvodná ČOV má viac ako 20 rokov a napriek úpravám z minulosti nemôže efektívne čistiť odpadové vody v príslušnej kvalite. Intenzifikácia to má zmeniť.

Nová metóda analýzy mikroplastov využíva infračervené žiarenie

Nová metóda analýzy mikroplastov využíva infračervené žiarenie

Vedci preskúmali koncentrácie plastových častíc vo vzorkách vody z Indického oceánu.

Pri Trnave chystajú revitalizačné opatrenia. Pomôžu s adaptáciou na zmenu klímy

Pri Trnave chystajú revitalizačné opatrenia. Pomôžu s adaptáciou na zmenu klímy

Hlavným cieľom opatrení je zaistiť a posilniť ekologické a vodohospodárske funkcie krajiny.