Macro Components
INISOFT
INECS

Najnovšia vyhláška má za cieľ obmedziť ožiarenie obyvateľov z pitnej vody

Stanovuje predovšetkým hlavné rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody, početnosť odberov za jeden rok, ale aj medzné hodnoty a nápravné opatrenia.

Najnovšia vyhláška má za cieľ obmedziť ožiarenie obyvateľov z pitnej vody

Foto: Pixabay

Napriek tomu, že hlavnú pozornosť zväčša venujeme priemyselnému znečisteniu pitnej vody či prenikaniu škodlivých látok z poľnohospodárstva, prísne dodržiavanie stanovených hodnôt rádiologických ukazovateľov je absolútne nevyhnutné. Danej problematike sa venuje najnovšia vyhláška z dielne ministerstva zdravotníctva.

S účinnosťou od 1. apríla 2018 platí „vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. marca 2018 o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody“.

Venuje sa viacerým oblastiam. Ide predovšetkým o rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody, ich medzné hodnoty a pravidelný monitoring. Odkaz na celé znenie vyhlášky môžete nájsť na konci článku.

Základnými preberanými právne záväznými aktmi sú smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu.

Ďalším preberaným aktom je smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia.

Vyhláška sa zameriava predovšetkým na prírodné a umelé rádionuklidy. Podľa smernice Rady z roku 1998 by sa nemala prekročiť kumulovaná efektívna dávka 0,1 mSv (milisievert) za jeden kalendárny rok v oblasti prijímania prírodných rádionuklidov z pitnej vody.

Je potrebné si uvedomiť, že efektívna dávka môže vyvolať vážne zmeny v organizme. V prípade radónu je najviac ovplyvnená činnosť pľúc, v prípade uránu obličky a pri nadmernom vystavení rádiu trpia zase kosti.

Početnosť odberov vzoriek

Počet odberov vzoriek za rok sa líši v závislosti od počtu ľudí, ktorí sú zásobovaní daným zdrojom pitnej vody. Ak je táto hodnota napríklad v rozmedzí od 500 do 5000 obyvateľov, je nevyhnutné vykonať aspoň jednu úplnú analýzu vody za rok.

Zároveň sa však vo vyhláške uvádza, že na stanovenie počtu odberov vzoriek za rok je dôležité pre každý samostatný systém zásobovania zobrať do úvahy spôsob a podmienky dodávania alebo používania pitnej vody.

V prípade, že ide o využívanie nového zdroja pitnej vody, mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa má podľa novej vyhlášky vykonávať pred začatím využívania vodovodu.

Takáto mimoriadna kontrola sa však musí vykonať aj pri akomkoľvek podozrení na znečistenie pitnej vody zo strany obyvateľov alebo počas situácie, ktorá môže mať negatívny vplyv na kvalitu pitnej vody.

„Pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody na individuálne zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva minimálna analýza pitnej vody podľa osobitného predpisu,“ uvádza sa.

V prílohe číslo 2 je uvedený plný zoznam vybraných prírodných a umelých rádionuklidov a ich medzné hodnoty. Ide napríklad o uránium, rádium, radón či izotopy olova.

Nebezpečná je inhalácia

Podzemná voda obsahuje vždy určité množstvo radónu, ktorý pochádza najmä z hornín obsahujúcich urán a rádium a spolu s vodou sa dostáva do budov.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Schopnosť Atlantiku pohlcovať CO2 je menšia, ako sa predpokladalo

Schopnosť Atlantiku pohlcovať CO2 je menšia, ako sa predpokladalo

Poukazuje na to najnovšia štúdia. Zistenia tak naznačujú, že doterajšie klimatické modely boli až príliš optimistické.

Vedci predstavujú nový spôsob čistenia podzemnej vody pomocou hydrogélových guľôčok

Vedci predstavujú nový spôsob čistenia podzemnej vody pomocou hydrogélových guľôčok

Na svete je nový spôsob čistenia kontaminovanej podzemnej vody. Špeciálne guľôčky obsahujú baktérie a zásobník potravy s pomalým uvoľňovaním, vďaka čomu sú schopné vodu čistiť nepretržite niekoľko mesiacov.

Prítomnosť koronavírusu zistili aj v holandských odpadových vodách

Prítomnosť koronavírusu zistili aj v holandských odpadových vodách

Podľa výskumníkov môžu byť zistenia nápomocné pri sledovaní cirkulácie vírusu v rámci populácie.