Macro Components
INNOGY
INISOFT

Na monitoring vôd poputujú ďalšie eurofondy, impulzom je Lex Žitný ostrov

Výzva z roku 2015, ktorej cieľom je monitorovanie a hodnotenie podzemných aj povrchových vôd, ale aj skvalitňovanie monitorovacej siete, je navýšená o takmer 3 milióny eur.

Na monitoring vôd poputujú ďalšie eurofondy, impulzom je Lex Žitný ostrov

Foto: Pixabay

Už od decembra 2015 majú rôzne subjekty možnosť požiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci 8. výzvy zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd (odkaz na najnovšiu verziu nájdete na konci článku).

Koncom decembra envirorezort zverejnil usmernenie číslo 5 k danej výzve, ktoré upravuje niekoľko zásadných náležitostí.

Okrem iného došlo aj k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov, čo znamená, že o výzvu majú možnosť zažiadať ešte viaceré subjekty.

Hlavné zmeny vo výzve

Niektoré zmeny sa dotýkajú priamo samotnej výzvy. Najdôležitejšou novinkou je už spomínané navýšenie indikatívnej výšky, pričom pôvodná výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ v hodnote 48 775 000 eur sa zmenila na 51 674 950 eur, čo predstavuje nárast takmer o tri milióny eur.

„Cieľom navýšenia alokácie na výzvu je posilniť monitorovanie vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v nadväznosti na novoprijatý zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (takzvaný Lex Žitný ostrov), ktorý nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2019,“ upresňuje ministerstvo.

Ďalšia zmena vo výzve sa týka oblasti posúdenia vplyvov na životné prostredie. Doba potrebná na posúdenie relevantných žiadostí koordinátorom EIA sa na základe aktualizovanej verzie nezapočítava do plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia.

Usmernením tiež došlo k zosúladeniu znenia názvov jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku v časti 2 Podmienky poskytnutia príspevku s aktuálnou verziou Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020.

Zmenou je aj vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 10, a teda požiadavky, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

Stav finančnej alokácie / Foto: OP KŽP

Ďalšími zmenami, ktoré sa týkajú formulára, sú jeho vzor, ale aj doplnenie novej prílohy. Jednou z noviniek je aj vypustenie povinnosti predkladania vybraných dokumentov v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona proti byrokracii.

Kto môže požiadať o nenávratný finančný príspevok

Aké sú hlavné body aktualizovanej verzie výzvy a kto je oprávneným žiadateľom? Špecifickým cieľom výzvy je vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd.

Prostriedky putujú z Kohézneho fondu, pričom schéma štátnej pomoci sa neuplatňuje. Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa je nulová.

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby poverené MŽP SR na zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd, ale aj právnické osoby poverené MŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd podľa vodného zákona.

Posledným oprávneným žiadateľom je správca vodohospodársky významných vodných tokov, na ktorých sa opäť vzťahujú ustanovenia z vodného zákona.

Oprávnené aktivity

Hlavné aktivity projektu musia byť tiež, samozrejme, vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

V rámci špecifického cieľa 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd ide o jednu špecifickú aktivitu, v rámci ktorej je sa môžu subjekty užšie zamerať na štyri hlavné ciele.

Touto oprávnenou aktivitou je monitorovanie a hodnotenie vôd, vrátane skvalitňovania monitorovacej siete.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

BVS prišla pre predražený prenájom áut o milióny eur

BVS prišla pre predražený prenájom áut o milióny eur

Bratislavský mestský kontrolór prišiel na závažné zistenia.

V prvom polroku napáchali povodne škody za viac ako 800-tisíc eur

V prvom polroku napáchali povodne škody za viac ako 800-tisíc eur

Najvyššie výdavky zaznamenali v Žilinskom kraji.

Envirorezort bude mať v roku 2020 k dispozícii 455 miliónov eur, väčšina zdrojov poputuje do vôd

Envirorezort bude mať v roku 2020 k dispozícii 455 miliónov eur, väčšina zdrojov poputuje do vôd

Celkové prostriedky však medziročne poklesli.