Eversheds Sutherland
INNOGY
INISOFT

Eurofondy vo výške 25 miliónov eur zmodernizujú úpravne povrchových vôd

O poskytnutie príspevku sa budú môcť uchádzať výlučne existujúce veľkokapacitné úpravne povrchových vôd, ktoré zásobujú pitnou vodou nad 30-tisíc obyvateľov.

Eurofondy vo výške 25 miliónov eur zmodernizujú úpravne povrchových vôd

Foto: Pixabay

Obce, ale aj vlastníci verejných vodovodov majú od decembra možnosť zažiadať si o nenávratný finančný príspevok s cieľom modernizovať úpravne povrchových vôd.

Ministerstvo životného prostredia totiž nedávno vyčlenilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 25,37 milióna eur z Kohézneho fondu na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody (odkaz na celú výzvu nájdete na konci článku).

25 miliónov hradí EÚ, 5 miliónov štátny rozpočet

O novo vyhlásenú výzvu číslo 47 je možné si zažiadať od 21. decembra. Celková alokácia výzvy je 25,37 milióna eur z Kohézneho fondu, pričom zo štátneho rozpočtu poputuje necelých 5 miliónov eur.

Do kategórie oprávnených žiadateľov patria obce, združenia obcí, vlastníci verejných vodovodov vymedzení v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov vymedzené v rovnakom zákone.

O poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa budú môcť uchádzať výlučne existujúce úpravne povrchových vôd, ktoré upravujú vodu z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd a zásobujú pitnou vodou nad 30-tisíc obyvateľov.

Možnosť predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok nie je obmedzená konkrétnym termínom, ale iba vyčerpaním alokácie, ktorá je určená pre danú výzvu.

Oprávnení žiadatelia a miera financovania

Špecifickým cieľom výzvy je zvýšiť spoľahlivosť úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi.

Financovanie celkových oprávnených výdavkov je pre každého konkrétneho žiadateľa odlišné. Vo všetkých prípadoch sa však musí aj samotný prijímateľ podieľať na spolufinancovaní projektu z vlastných zdrojov.

Ak je žiadateľom obec alebo združenie obcí, v tomto prípade putuje z Kohézneho fondu 85 % sumy vyčleneného príspevku, zo štátneho rozpočtu 10 %, pričom žiadateľ musí zo svojich zdrojov spolufinancovať minimálne 5 % celkovej čiastky.

Žiadateľ, ktorým je obec, však musí mať schválený program rozvoja obce alebo spoločný program rozvoja obcí, ako aj príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu.

Ak sú žiadateľmi vlastníci verejných vodovodov podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, miera financovania je odlišná.

V tomto prípade poputuje zo zdrojov Európskej únie taktiež 85 % celkového príspevku, ale zo štátneho rozpočtu bude vyčlenených len 5 %, čo znamená, že miera spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa narastie na 10 %.

Rovnaký spôsob financovania žiadosti platí aj pre právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov, ktoré vymedzuje zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

S podrobnejším rozpisom všetkých kategórií prijímateľov je možné sa oboznámiť v dokumente Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020.

Oprávnené aktivity

Prvé hodnotiace kolo bude uzavreté na konci februára 2019. Druhé hodnotiace kolo má stanovený termín uzavretia na koniec apríla, pričom pre každé ďalšie kolo platí interval dvoch mesiacov.

Hlavnou oprávnenou aktivitou projektu je zabezpečiť podmienky v oblasti zásobovania obyvateľov Slovenska bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov.

Projekt musí súvisieť konkrétne s podaktivitou intenzifikácie a modernizácie existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody, a to so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Výstava VOD-KA 2019 sa tešila dosiaľ najväčšiemu záujmu aj novinkám

Výstava VOD-KA 2019 sa tešila dosiaľ najväčšiemu záujmu aj novinkám

Počet návštevníkov dosiahol viac ako 10-tisíc. Prvýkrát bol súčasťou výstavy aj trh práce. Denník Voda-portal.sk bol mediálnym partnerom podujatia.

„Old school“ riadenie, zadlženosť aj Kmotrík. Možný budúci šéf BVS pomenoval hlavné problémy

„Old school“ riadenie, zadlženosť aj Kmotrík. Možný budúci šéf BVS pomenoval hlavné problémy

Výberová komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Petra Olajoša za predsedu predstavenstva BVS. Ten prišiel s kritikou súčasného stavu, ale aj s jasnou víziou do budúcnosti.

Problémy s eurofondovým projektom musela OVS riešiť aj vlani

Problémy s eurofondovým projektom musela OVS riešiť aj vlani

Komplikácie pretrvávajú už dlhšiu dobu. Vedenie OVS kritizuje nedôsledne vykonanú prácu zo strany zhotoviteľa.