Ochranári sa obrátili na prokuratúru. Dôvodom je nečinnosť okresného úradu vo veci MVE | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Ochranári sa obrátili na prokuratúru. Dôvodom je nečinnosť okresného úradu vo veci MVE

Okresný úrad v Leviciach už päť rokov nerozhodol o malej vodnej elektrárni Želiezovce. Stanoviská odborných inštitúcií pritom potvrdzujú, že prevádzka MVE spôsobila škody na životnom prostredí.

Ochranári sa obrátili na prokuratúru. Dôvodom je nečinnosť okresného úradu vo veci MVE

MVE Želiezovce na rieke Hron / Foto: WWF Slovensko

Rybári, ochranári aj verejnosť podali v minulosti podnet na preskúmanie a odstránenie environmentálnych škôd v súvislosti s nájdením stovky posekaných rýb pod malou vodnou elektrárňou (MVE) Želiezovce.

Ochranári však upozorňujú, že po viac ako piatich rokoch od oznámenia Okresný úrad Levice ani len nezačal konanie. Úrad si pritom vyžiadal viacero stanovísk, ktoré potvrdzujú, že stavba a prevádzka MVE spôsobili škody na životnom prostredí. O náprave environmentálnej škody však stále nezačal konať a vyše päť rokov vec len prešetruje.

Združenie Slatinka a WWF Slovensko sa preto spolu s VIA IURIS obrátili na prokuratúru. Ochranári pripomínajú, že okrem škôd na rybách sú v dôsledku výstavby MVE Želiezovce zasiahnuté tisícky metrov štvorcových biotopov európskeho významu.

Problémové MVE

Slovensko v súvislosti s výstavbou MVE čelí aj žalobe zo strany Európskej komisie. Medzi MVE, ktoré Komisia sleduje, patria aj Želiezovce.

Eurokomisia začiatkom roka vyzvala Slovensko, aby posúdilo národný plán využívania hydroenergetického potenciálu, keďže podľa nej nedodržiavame pravidlá EÚ týkajúce sa environmentálneho posudzovania národného plánu využívania hydroenergetického potenciálu, ako aj jednotlivých MVE.

Únia v oznámení o infringemente okrem iného pripomenula, že slovenské orgány nevykonali príslušné environmentálne posúdenia pri projektoch niekoľkých MVE vrátane tých, ktoré už boli postavené. Takéto posúdenie sa pritom vyžaduje v smernici o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, rámcovej smernici o vode a smernici o biotopoch.

MVE Želiezovce nie je jediným problematickým prípadom MVE na rieke Hron. Známym prípadom je MVE Hronský Beňadik. Vo februári 2019 napríklad Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodol, že posúdenie vplyvov tejto MVE na životné prostredie prebehlo v rozpore so zákonom.

V júli 2020 zase Najvyšší súd SR definitívne potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý z dôvodu nezákonnosti zrušil územné rozhodnutie s povolením na umiestnenie MVE v Žiari nad Hronom na rieke Hron.

Programové vyhlásenie vlády pritom počíta aj so stopkou pre mnohé MVE, ktoré boli uvedené ešte v predchádzajúcej verzii Vodného plánu Slovenska.

Jedným z desiatich hlavných opatrení novej Koncepcie vodnej politiky na roky 2021 až 2030 s výhľadom do roku 2050 je aj udržateľné využívanie vôd, ktorého cieľom je okrem iného zabezpečiť také využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov, ktoré má minimálny negatívny vplyv na ekologický stav vodných útvarov a na vode závislých ekosystémov.

V tomto kontexte plánuje MŽP prehodnotiť existujúce MVE a v špecifických prípadoch ich zmeniť alebo zrušiť, ak sa preukáže, že straty na biotopoch vrátane finančných nákladov na zmierňujúce opatrenia negatívnych vplyvov sú vyššie ako benefity z výroby elektriny.

Úrad nekoná, kritizujú ochranári

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Plán manažmentu povodňového rizika schválime už čoskoro, sľubuje Budajov rezort

Plán manažmentu povodňového rizika schválime už čoskoro, sľubuje Budajov rezort

Nedostatky v oblasti manažmentu povodňových rizík nám už dlhšiu dobu vyčíta Európska komisia.

Čistenie brehov aj návštevy nádrží. Na svetový (týž)deň vody vodohospodári pripravili množstvo aktivít

Čistenie brehov aj návštevy nádrží. Na svetový (týž)deň vody vodohospodári pripravili množstvo aktivít

Svetový deň vody každoročne pripadá na 22. marec. Slovenský vodohospodársky podnik však pre verejnosť pripravil nie deň, ale týždeň sprievodných podujatí na území celého Slovenska.

Stovky miliónov eur z plánu obnovy sú v ohrození. Poslanci zablokovali kľúčovú reformu

Stovky miliónov eur z plánu obnovy sú v ohrození. Poslanci zablokovali kľúčovú reformu

Vládny návrh zákona, ktorý mal reflektovať aj na oblasť ochrany vôd, protipovodňové opatrenia či manažment dažďových vôd, neprešiel do druhého čítania v NR SR o jediný hlas.