Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Manažment ochrany pred povodňami často zlyháva. Dôvodom je aj nízka štátna podpora

Slovenský vodohospodársky podnik podľa Najvyššieho kontrolného úradu SR nedostáva zo štátneho rozpočtu dostatok financií na údržbu a opravu vodných stavieb. Mnohé sa pritom nachádzajú v havarijnom stave.

Manažment ochrany pred povodňami často zlyháva. Dôvodom je aj nízka štátna podpora

Foto: NKÚ SR

Kontrolóri si posvietili na to, ako na Slovensku funguje manažment ochrany pred povodňami. Záverečná správa poukazuje na viacero nedostatkov aj porušení zákona (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Najvyšší kontrolný úrad sa v rámci svojej kontrolnej činnosti venoval téme ochrany územia, majetku a obyvateľov pred povodňami. Na území Slovenska je celkom 588 oblastí, ktoré sa vyznačujú výskytom významného povodňového rizika.

Klimatické zmeny, a to najmä prívalové dažde, ale aj dlhé suché obdobia spôsobujú, že téma zadržiavania vody v prostredí sa stáva absolútne kľúčovou.

Práve z tohto dôvodu je zakotvená v strategických národných dokumentoch. Slovensko je však v tejto kľúčovej agende viazané tiež záväzkami voči Európskej únii, ale aj k Organizácii spojených národov cez plnenie trvalo udržateľných cieľov do roku 2030.

Vodné stavby sú kľúčové, tvrdí NKÚ

Podľa NKÚ sa na Slovensku vodnými stavbami v súčasnosti reguluje približne len 8 % priemerného ročného odtoku vody, čo sa nedá považovať za dostatočné množstvo a v blízkej budúcnosti bude nevyhnutné zvýšiť možnosti akumulácie vody v nádržiach.

Aj preto odporúča vláde, aby sa aktívne venovala strategickej otázke súvisiacej s možnosťami zadržania vody v prírode.

„Na vládnej úrovni by mal byť zároveň prijatý koncepčný dokument, ktorý v horizonte desiatich rokov ponúkne praktické kroky smerujúce k výraznému zvýšeniu percenta zadržanej vody prostredníctvom vodných stavieb. Odďaľovanie výstavby nových vodných nádrží, ale aj nedostatočné financovanie údržby už existujúcich, môže spôsobiť v budúcnosti vážne, ťažko riešiteľné problémy a veľké škody pre spoločnosť i samotných občanov,“ zdôrazňuje NKÚ.

Štátna podpora je poddimenzovaná

V tejto súvislosti sa kontrolóri pozreli na to, ako je na Slovensku zabezpečovaný manažment ochrany pred povodňami.

Ten spadá do pôsobnosti rezortu životného prostredia a z hľadiska priameho výkonu štátnemu podniku Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).

Najvyšší kontrolný úrad zistil, že štát si nedostatočne plní úlohy v tejto oblasti, pretože SVP nedostáva zo štátneho rozpočtu dostatok financií na údržbu a opravu vodných stavieb.

Foto: NKÚ SR

„V rokoch 2010, 2011 a 2014 nedostal tento podnik žiadne prostriedky na opravu a údržbu a aj v ostatných rokoch získal z verejných zdrojov výrazne menej, ako požadoval,“ vysvetľuje NKÚ.

Deficit takmer 200 miliónov eur

Rozdiel medzi požadovanými a poskytnutými prostriedkami pritom v tomto období dosiahol až 198,38 milióna eur.

Zároveň dodáva, že v dôsledku nedostatočného financovania, ale aj poklesu zamestnancov, nemohol SVP zabezpečiť v posledných rokoch riadny chod a údržbu všetkých týchto vodných stavieb.

Pritom až 28 z nich je dnes podľa NKÚ v havarijnom stave, a to práve v dôsledku nedostatočnej údržby a opráv. Takéto vodné stavby teda nie sú v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje paragraf 48 odsek 4 zákona o vodách.

Celková vyčíslená čiastka sanačných opatrení pre VS v nevyhovujúcom technickom stave na základe technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD), ktoré sú potrebné na uvedenie vodných stavieb do vyhovujúceho stavu, dosiahla takmer 40 miliónov eur.

Foto: NKÚ SR, zdroj: SVP, š. p.

Kumulatívne za toto obdobie vykonal SVP údržbu a opravy v objeme o takmer 68 miliónov eur nižšom, ako by bolo určené, čo bolo dôsledkom neposkytovania neregulovaných platieb zo štátneho rozpočtu.

Prevládajú európske zdroje

Najvyšší kontrolný úrad tiež zistil, že kľúčovým zdrojom financovania opatrení v oblasti ochrany pred povodňami boli prostriedky z európskych fondov, čoho dôkazom je fakt, že do roku 2013 sa na výstavbu 127 zariadení protipovodňovej ochrany vyčerpalo 150 miliónov eur.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Nový šéf štátneho podniku tiež pracuje na zefektívnení nákladovej stránky spoločnosti.

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Podľa Komisie by mala právna úprava reagovať na objavujúce sa kontaminanty, ale aj nové pandémie. Upozorňuje tiež na dôsledky pre kaly a rozšírenú zodpovednosť výrobcov.

OVS: Rozvojové projekty je potrebné primárne financovať cez Envirofond, nie vodárne

OVS: Rozvojové projekty je potrebné primárne financovať cez Envirofond, nie vodárne

Oravská vodárenská spoločnosť je presvedčená, že vodárne by mali uprednostňovať projekty na opravu, modernizáciu a obnovu.