LVS chce zriadiť kogeneračnú jednotku na veľkej ČOV. Pokryje vlastné tepelné potreby | VODA-PORTAL.SK
INNOGY
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

LVS chce zriadiť kogeneračnú jednotku na veľkej ČOV. Pokryje vlastné tepelné potreby

Kogeneračná jednotka bude slúžiť ako zdroj elektrickej a tepelnej energie pre potreby čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši.

LVS chce zriadiť kogeneračnú jednotku na veľkej ČOV. Pokryje vlastné tepelné potreby

Ilustračné foto: Depositphotos

Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS) plánuje zriadiť zariadenie na kombinovanú výrobu tepelnej a elektrickej energie (kogeneračnú jednotku) do linky zdroja tepla v čistiarni odpadových vôd (ČOV) Liptovský Mikuláš. Existujúce zdroje tepelnej energie, teda plynové kotly, spolu s novou kogeneračnou jednotkou, budú kryť všetky tepelné potreby ČOV. Vyplýva to z najnovšieho návrhu zmeny činnosti, ktorý spoločnosť predložila povoľovacím úradom na ochranu životného prostredia (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

ČOV prešla dvoma veľkými rekonštrukciami

LVS zásobovala ku koncu roka 2020 prostredníctvom verejného vodovodu celkom 67 869 obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš, čo predstavuje 94 percent.

Prostredníctvom verejnej kanalizácie odkanalizovala 56 891 obyvateľov okresu, teda takmer 80 percent. Spoločnosť v roku 2020 prevádzkovala desať ČOV.

Zmena navrhovanej činnosti sa týka ČOV Liptovský Mikuláš s projektovanou kapacitou 126 400 EO, ktorá bola vybudovaná v rokoch 1967 – 1975 ako mechanicko-biologická čistiareň s mezofilnou anaeróbnou stabilizáciou kalu a do dnešnej podoby bola ešte dvakrát rekonštruovaná a zároveň aj rozširovaná. Prvýkrát to bolo na konci 80. rokov, druhýkrát v roku 2011.

Celkové oprávnené výdavky na projekt intenzifikácie ČOV, ktorý bol ukončený v roku 2012, predstavovali takmer 20 miliónov eur. V januári 2014 bola stavba uvedená do trvalej prevádzky.

V tejto ČOV sa čistia mestské odpadové vody, ktoré sú zmesou splaškových, priemyselných a dažďových vôd a odpadové vody z priemyselných závodov v Liptovskom Mikuláši. Technologická linka ČOV pozostáva z predčistenia, mechanického stupňa, biologického stupňa a kalového hospodárstva.

Bioplyn je významný zdroj energie. ČOV ho chce využiť efektívnejšie

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Koľko bude stáť presmerovanie vôd z bane v Nižnej Slanej? Štátny podnik vyhlásil súťaž

Koľko bude stáť presmerovanie vôd z bane v Nižnej Slanej? Štátny podnik vyhlásil súťaž

Vláda už začiatkom mája poverila Rudné bane, aby zabezpečili bezodkladnú realizáciu potrebných opatrení. Vyčlenila aj finančné prostriedky.

Odpadové vody v Európe čistíme stále viac. Sú však veľké rozdiely, ukázali čísla Eurostatu

Odpadové vody v Európe čistíme stále viac. Sú však veľké rozdiely, ukázali čísla Eurostatu

V oblasti sekundárneho čistenia Slovensko aj naďalej dosahuje podpriemerné výsledky.

Spriechodnenie aj obnova VD Gabčíkovo. Vodohospodári majú pripraviť štúdie

Spriechodnenie aj obnova VD Gabčíkovo. Vodohospodári majú pripraviť štúdie

Cieľom je všade tam, kde je to možné, navrátiť Dunaj čo najbližšie k prirodzenému stavu. Vodohospodári aj dotknuté rezorty majú do niekoľkých rokov vypracovať ucelené plány.