Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Kontroly SIŽP za rok 2019: Najvyššiu pokutu dostali Fortischem a BVS

Čo boli najväčšie prehrešky vo vodnom hospodárstve za minulý rok?

Kontroly SIŽP za rok 2019: Najvyššiu pokutu dostali Fortischem a BVS

Foto: Depositphotos

Ochrana vody na Slovensku zo strany obcí, podnikov či iných subjektov dosahuje rozpačitú úroveň. Svedčí o tom najnovší dokument „Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh za rok 2019“, ktorý zverejnila Slovenská inšpekcia životného prostredia (odkaz na správu nájdete na konci článku).

Tento hodnotiaci dokument ponúka výsledky kontrol dodržiavania predpisov v šiestich oblastiach, ktorými sú ochrana vody, ovzdušia, prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, biologická bezpečnosť, integrované povoľovanie a kontrola.

Zatiaľ čo v roku 2018 bola oblasť ochrany vody po sfére ochrany prírody a krajiny najproblematickejšou, vlani sa dostala na úplné čelo pomyselného rebríčka.

V tomto článku sa dozviete:

  • Čo ukázali kontroly vo vodnom hospodárstve?
  • Aký podiel prehreškov tvorili vodohospodári
  • Kto sú najväčší hriešnici vo vodnom hospodárstve
  • Odkaz na stiahnutie Výročnej správy SIŽP

Čo ukázali kontroly vo vodnom hospodárstve?

Kontrolná činnosť v oblasti ochrany vôd bola aj v roku 2019 zameraná najmä vo vzťahu k dodržiavaniu vodného zákona.

Išlo predovšetkým o schvaľovanie plánov preventívnych opatrení za zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Ďalej išlo o riešenie mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia kvality vôd, ale aj o kontrolu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami a kontrolu plnenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií.

Vlani bolo odboru inšpekcie ochrany vôd (OIOV) oznámených 199 prípadov, v ktorých boli nahlásené príznaky vzniku mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia kvality vôd.

Kontrola zameraná na nakladanie s vodami a prevádzku a účinnosť ČOV bola vykonaná v 160 subjektoch.

K najčastejším nedostatkom, ktoré boli zistené v rámci kontrol nakladania s vodami a prevádzky a účinnosti ČOV, patrilo vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd v rozpore s právoplatným povolením.

Kontrola zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami bola zase vykonaná v 127 subjektoch. Z celkového počtu bolo v 66 prípadoch (51,9%) zistené porušenie zákonných ustanovení.

Foto: Pixabay

Podľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií vykonali inšpektori kontroly v 69 podnikoch a štyri kontroly podľa chemického zákona, nevykonali však žiadne kontroly podľa zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže.

Zistili porušenia v Lex Žitný ostrov

V roku 2019 tiež SIŽP vykonala 70 kontrol podľa zákona známeho pod názvom Lex Žitný ostrov, čo predstavovalo 11,18 % z celkovo vykonaných kontrol, z čoho 20 kontrol bolo priamo v CHVO Žitný ostrov.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

StVPS vlani pri realizácii stavebných prác kládla väčší dôraz na outsourcovanie

StVPS vlani pri realizácii stavebných prác kládla väčší dôraz na outsourcovanie

Vodárenská spoločnosť vlani výrazne investovala.

Smernica o splaškových kaloch nezodpovedá súčasným potrebám. Komisia ju prehodnotí

Smernica o splaškových kaloch nezodpovedá súčasným potrebám. Komisia ju prehodnotí

Verejná konzultácia je otvorená do 25. augusta.

Európsky projekt premieňa odpadovú vodu na energiu a cenné suroviny

Európsky projekt premieňa odpadovú vodu na energiu a cenné suroviny

Odpadová voda môže byť využitá ako zdroj energie, ale aj na iné dôležité účely.