Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Kofeín, chemické znečistenie či mikroplasty. Výskumníci si posvietili na kvalitu vody v Dunaji

Z hľadiska organických mikropolutantov je Dunaj pravdepodobne najlepšie monitorovanou riekou na svete. Spoločný výskum Dunaja prináša zaujímavé zistenia.

Kofeín, chemické znečistenie či mikroplasty. Výskumníci si posvietili na kvalitu vody v Dunaji

Ilustračné foto: Depositphotos

V článku sa dozviete:

 • na čo sa zameriava výskum JDS,
 • akú pridanú hodnotu priniesla najnovšia štvrtá séria výskumu,
 • či je bezpečné kúpať sa v Dunaji,
 • či nájdeme v Dunaji kofeín,
 • aké metabolity drog detegovali výskumníci v rámci projektu,
 • či sa nachádzajú v Dunaji fekálne látky,
 • do akej miery je problémom antibiotická rezistencia,
 • akým veľkým problémom je znečistenie mikroplastmi,
 • ako je na tom Dunaj s chemickým znečistením.

V rámci medzinárodných aktivít sa Slovensko spolu s ostatnými podunajskými krajinami v spolupráci s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR) zúčastňuje na spoločnom výskume, monitorovaní, meraní, kalibrovaní a analytických metódach na rieke Dunaj a jej prítokoch.

Ide o projekt s názvom Joint Danube Survey (Spoločný výskum Dunaja) a v tomto roku výskumníci ukončili už štvrtú sériu. Tri programy JDS sa predtým uskutočnili v rokoch 2001, 2007 a 2013.

Spoločný výskum Dunaja je najkomplexnejším výskumným úsilím v oblasti monitorovania povrchových vôd na svete, ktoré harmonizuje postupy monitorovania vody v podunajských krajinách na podporu dodržiavania rámcovej smernice o vode.

Tímy medzinárodných vedcov cestovali do monitorovacích staníc a miest v povodí Dunaja s cieľom odobrať vzorky a zmerať aspekty stavu rieky – od úrovne radiácie a biodiverzity po obsah plastov a celkového znečistenia. Prieskum poskytuje prehľad stavu povodia Dunaja vrátane prítokov, útvarov povrchovej vody a podzemných vôd pozdĺž rieky. Odkaz na všetky správy zo spoločného výskumu nájdete na konci článku.

Štvrtá séria priniesla viacero pridaných hodnôt

Novinkou je, že štvrtá séria výskumu poskytla príležitosť aj mnohým novým a priekopníckym technikám, vrátane environmentálnej DNA (eDNA) či cieľových a necieľových skríningových metód.

Výsledky JDS4 tak poskytujú jedinečný pohľad na stav povodia Dunaja vrátane odpovedí na tieto otázky: Naozaj sú v Dunaji lososy? Koľko chemických látok si nájde cestu do vôd? Koľko rýb žije v povodí Dunaja? Koľko mikroplastov si nájde cestu do Dunaja a jeho prítokov? Ako je na tom Dunaj v oblasti organického znečistenia?

Podobne ako v prípade JDS3, nálezy JDS4 podporujú implementáciu rámcovej smernice o vode EÚ a poskytujú rozsiahly homogénny súbor údajov získaný metódami v súlade so smernicou. Aj keď tieto údaje nemajú ambíciu nahradiť národné údaje použité na hodnotenie ekologického a chemického stavu, sú vynikajúcou referenčnou databázou, ktorú je možné použiť na harmonizáciu metód hodnotenia rámcovej smernice o vode v celom povodí Dunaja a na nové odvodenie a stanovenie priorít.

Spoločný výskum JDS4 priniesol veľkú pridanú hodnotu súčasným monitorovacím postupom v povodí Dunaja, ako je napríklad nezávislá platforma pre celé povodie na zlepšenie vnútroštátnych postupov monitorovania povrchových vôd.

Ďalšou pridanou hodnotou je praktické spoločné testovanie a porovnanie národných metodík pre biologické a hydromorfologické prvky kvality vedúce k ich budúcej harmonizácii, ale aj vytvorenie unikátneho zdroja údajov o množstve prvkov kvality pre celé povodie či výmena poznatkov medzi členskými štátmi EÚ a nečlenskými štátmi.

Posvietili si aj na environmentálnu DNA

Výsledok výskumu JDS4 pomáha pokryť informačné medzery, ktoré sa považujú za potrebné pre plánovanú aktualizáciu plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja.

Koľko druhov rýb sa nachádza v Dunaji?

V rámci JDS4 našli výskumníci 72 zo 100 druhov rýb, o ktorých je známe, že obývajú Dunaj. Ryby sú ideálnym indikátorom ekologickej kvality ekosystému, keďže rozmanitosť a biomasa celého spoločenstva rýb ukazujú ekologickú kvalitu vodného útvaru. Z tohto dôvodu sú ryby jedným z prvkov biologickej kvality vymedzených v rámcovej smernici o vode spolu s bezstavovcami, vodnými rastlinami, riasami a planktónom.

Celkovo zostáva biodiverzita rýb pozdĺž Dunaja vysoká a vo všetkých regiónoch sa stále vyskytujú typické, takzvané referenčné druhy. Biomasa rýb je však príliš nízka, čo poukazuje na množstvo problémov, ako je napríklad strata biotopov a spojenia s okolitými mokraďami, regulácia riek, migračné bariéry či nadmerný rybolov.

Je bezpečné kúpať sa v Dunaji?

Kúpanie v Dunaji, ako v každej inej rieke, vždy predstavuje riziko. Pokiaľ však ide o kvalitu vody, výskum je schopný poskytnúť určité odpovede vo forme analýzy fekálneho znečistenia, ktorá ukazuje, že voda je väčšinou bezpečná v regiónoch s najmodernejším čistením odpadových vôd.

 
 

Zostáva vám 72% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Voda z vodovodu má 2000-krát nižšiu uhlíkovú stopu než balená voda, ukazujú dáta vodární

Voda z vodovodu má 2000-krát nižšiu uhlíkovú stopu než balená voda, ukazujú dáta vodární

Do výpočtu uhlíkovej stopy vstupuje viacero faktorov. U jednotlivých vodární sa jej hodnota rôzni.

Nezaobídeme sa bez nadnárodných vodárenských firiem (NÁZOR)

Nezaobídeme sa bez nadnárodných vodárenských firiem (NÁZOR)

V prvom rade treba vyvrátiť tézu, že za vodu platíme viac, pokiaľ je vlastníkom vodárenskej spoločnosti zahraničný subjekt, píše Petr Havel.

Viac vody na východe, menej na západe. SHMÚ hodnotí hydrologický rok

Viac vody na východe, menej na západe. SHMÚ hodnotí hydrologický rok

Hodnotenie zostavili z údajov 42 vodomerných staníc.