Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Envirorezort chce pripraviť vodné hospodárstvo na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia zdôrazňuje, že vodné hospodárstvo na zmenu klímy pripravia zelené opatrenia, koordinácia s agrorezortom, lesníkmi, ale aj rozsiahlejšia informatizácia.

Envirorezort chce pripraviť vodné hospodárstvo na zmenu klímy

Foto: Pixabay

Zmena klímy ovplyvňuje aj vodné hospodárstvo. Najviditeľnejšie prejavy zaznamenávame predovšetkým v pretrvávajúcich suchách, ktoré prerušujú obdobia ničivých povodní.

Práve z tohto dôvodu pripravilo ministerstvo životného prostredia v roku 2014 dokument Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Jeho hlavným cieľom malo byť zefektívnenie adaptačných procesov na Slovensku v odozve na stále intenzívnejšie prejavy zmeny klímy.

V minulom roku začal envirorezort prípravu aktualizácie stratégie, ktorá bola zameraná na hodnotenie súčasného stavu adaptácie a plánované aktivity v rozhodujúcich oblastiach (odkaz nájdete na konci článku).

V medzirezortnom pripomienkovom konaní tak bude tento materiál do 17. augusta. Ministerstvo by ho malo predložiť na rokovanie vlády najneskôr do konca októbra tohto roku.

Čo nás čaká o 50 rokov

Podľa siedmej národnej správy o zmene klímy SR dôjde v rozpätí rokov 2075 až 2100 na Slovensku k výraznejšiemu poklesu celkových úhrnov zrážok v porovnaní so súčasným stavom, a to asi o 10 percent. Využiteľné vodné zdroje v priemere poklesnú o 30 až 50 percent.

„Z týchto scenárov vyplýva, že významným prejavom zmeny klímy na našom území môžu byť dlhotrvajúce obdobia sucha v letných a jesenných mesiacoch spojené s nedostatkom vody,“ zdôrazňuje envirorezort.

Suché obdobia tak môžu prerušovať niekoľkodenné dažde s vysokým úhrnom zrážok, prípadne silnou búrkovou činnosťou s intenzívnymi zrážkami.

Envirorezort však predpokladá, že počet dní s búrkou v porovnaní so súčasnosťou by mal ostať rovnaký (15 až 30 za leto), ale veľmi silných búrok bude pravdepodobne až o polovicu viac. Očakávať tiež môžeme častejší výskyt bleskových lokálnych povodní v rôznych častiach Slovenska.

Dôraz na zelenú

V súlade s Koncepciou na ochranu vodných zdrojov Európy tak ministerstvo životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva navrhuje uprednostňovať prvky zelenej a modrej infraštruktúry, zelené štrukturálne prístupy a neštrukturálne koncepty adaptácie pred prvkami sivej infraštruktúry tam, kde je to technicky možné a efektívne.

Envirorezort vyzdvihuje hydromorfologické opatrenia, ako sú rybovody alebo opätovné pripojenie mokradí a inundačných území na hlavný tok. Tie následne zvyšujú odolnosť ekosystémov a ich služieb a prispievajú k zmierneniu výskytu povodní.

Protipovodňové opatrenia

A aké konkrétne adaptačné opatrenia má envirorezort na mysli? Prvou oblasťou je spomalenie odtoku vody z povodia. Tu MŽP SR navrhuje prírodné opatrenia, obnovu mokradí a meandrovanie tokov, odstraňovanie bariér vo vodných tokoch, ako aj brehových porastov, ktoré môžu byť prekážkou odtoku vody počas povodní.

V súvislosti s opatreniami, ktoré majú predchádzať povodniam, navrhuje envirorezort súčinnosť s poľnohospodárskym a lesníckym sektorom.

Dôraz tak treba klásť na uplatňovanie správnych poľnohospodárskych postupov – obrábanie pôdy, osevné postupy, na exponovaných lokalitách zabezpečiť trvalý vegetačný kryt, budovanie vsakovacích lesných pásov a iných prvkov zelenej infraštruktúry.

Dôraz aj na územné plánovanie

V tomto prípade je nevyhnutné zosúladiť aktivitu aj v rámci územného plánovania. Opatrenia by tak mali zahŕňať obmedzenie vytvárania nepriepustných plôch v urbanizovanom priestore, ústup od odkanalizovania zrážkových vôd zo stavieb, podporu zachytávania a infiltrácie zrážkovej vody do podložia pomocou prvkov zelenej infraštruktúry a technických prvkov.

Envirorezort navrhuje rôzne vegetačné dlažby, výsadbu vegetácie, vegetačné strechy a steny, dažďové záhrady, ale aj budovanie záchytných zariadení na zrážkové vody, ktoré by sa dali využívať na závlahy v dobe sucha alebo na úžitkovú vodu v budovách.

V susednom Česku sa pomerne veľkej obľube teší dotačný program Dešťovka, ktorý tento problém hospodárenia s pitnou vodou už dlhšiu dobu rieši. Žiadateľ naň môže získať až 30-tisíc korún pod tou podmienkou, že dotácia nepresiahne polovicu z celkovej investície.

Čo sa týka snahy zmenšiť maximálny prietok povodne, tu envirorezort navrhuje realizovať výstavby, údržby a rekonštrukcie vodných stavieb a poldrov.

Proti suchu informatizáciou

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Nenapúšťajte bazény nárazovo, apelujú vodárne. Niektoré ponúkajú alternatívu

Nenapúšťajte bazény nárazovo, apelujú vodárne. Niektoré ponúkajú alternatívu

Napúšťanie bazénov môže skokovo znížiť tlak vo vodovodoch. Z potrubí sa zároveň môžu uvoľňovať inkrusty.

Zaplavili lužné lesy pri Dunaji. Vodohospodári ukončili simuláciu

Zaplavili lužné lesy pri Dunaji. Vodohospodári ukončili simuláciu

Prietok zvýšili z bežných hodnôt na dvojnásobok.

Treba obrovské investície, do vodárenstva musí vstúpiť štát, mieni Soták

Treba obrovské investície, do vodárenstva musí vstúpiť štát, mieni Soták

Vo vodárenstve je investičný dlh 10 miliárd eur a najväčšia vodárenská spoločnosť má tržby 120 miliónov eur, upozorňuje predseda Klubu 500.

X
X
X
X