NO DIG konferencia
BELIMO
INISOFT

Najlepšia a najhoršia udalosť roku 2022 (ANKETA)

Na otázky v našej novoročnej ankete odpovedalo deväť odborníkov na vodné hospodárstvo a vodárenstvo. Ako bonus na záver prinášame hodnotenie roku 2022 zo strany našej redakcie.

Najlepšia a najhoršia udalosť roku 2022 (anketa)

Foto: Voda-portal.sk

Minulý rok bol plný dôležitých zmien vo vodnom hospodárstve a vodárenstve. Vláda prijala kľúčové plány a koncepcie, Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) prišlo s niekoľkými legislatívnymi návrhmi, pričom netreba zabudnúť ani na prijatie novej regulačnej politiky zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

V roku 2022 sa naštartovali viaceré dôležité zmeny, ale napriek tomu vidíme, že v mnohých oblastiach stále zaostávame za vyspelejšími európskymi krajinami. Ako to však vidia experti na vodné hospodárstvo a vodárenstvo? V najnovšom barometri denníka Voda-portal.sk sme tentoraz položili dve otázky:

1. Čo považujete za najlepšiu udalosť vo vodnom hospodárstve a vodárenstve v roku 2022?

2. Čo považujete za najhoršiu udalosť vo vodnom hospodárstve a vodárenstve v roku 2022?

Na naše otázky odpovedalo deväť odborníkov – Ivana Mahríková z Asociácie vodárenských spoločností (AVS), poslankyňa NR SR Anna Zemanová (SaS), generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Jozef Krška, generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Vladimír Kollár, environmentálna konzultantka Martina Paulíková, generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Peter Olajoš, generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS) Matej Géci, environmentálna špecialistka Petra Reháková a generálny riaditeľ Oravskej vodárenskej spoločnosti (OVS) Jozef Revaj.

Ako bonus na záver prinášame hodnotenie roka 2022 zo strany našej redakcie.


Aká bola najlepšia a najhoršia udalosť vo vodách v roku 2022?

Ivana Mahríková, AVS

1. Rok 2022 bol bohatý na významné udalosti vo vodárenstve a vodnom hospodárstve. Bola prijatá Koncepcia vodnej politiky Slovenska do roku 2030, zároveň bola schválená Regulačná politika na regulačné obdobie 2023-2027. Čo sa týka európskej legislatívy, bola transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu do slovenskej legislatívy, Európsky parlament zverejnil návrh revízie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.

Členovia Asociácie vodárenských spoločností pozitívne hodnotia prístup Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pri tvorbe vyhlášky URSO č. 323/2022Z.z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Vďaka aktívnej komunikácií predkladateľa so zástupcami vodárenských spoločností vyhláška prináša zreálnenie oprávnených nákladov uplatniteľných v cene vodného a stočného. Zároveň otvára priestor pre mnohé zmeny v regulácii, ktoré prispejú k zlepšeniu trvalej udržateľnosti sektora a pomôže zabezpečiť finančné zdroje na obnovu vodárenskej infraštruktúry.

Tiež nás potešilo rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý uznal protiústavnosť schválenej novely zákona č. 442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v §4, ods.1) a §15, ods.1f), týkajúcich sa opráv a údržby vodovodných prípojok na verejnom priestranstve.

2. Najhoršou udalosťou roku 2022 je jednoznačne enormný nárast cien elektrickej energie a plynu. Prevádzka verejných vodovodov a verejných kanalizácií je vysoko energeticky náročný proces, ktorý bez trvalého prístupu k elektrickej energii nie je možné udržať v chode. Koncom roku 2022 vodárenské spoločnosti stáli pred veľkou dilemou, akým spôsobom zabezpečiť dostatočnú kapacitu elektrickej energie na ďalší rok a za akú cenu.

Čo nás však mrzí najviac, že sme od septembra 2022 upozorňovali vládu SR a príslušné ministerstvá na potrebu legislatívnych zmien v oblasti energetiky a tiež potrebu podpory pre oblasť zásobovania vodou a odvádzania čistenia odpadových vôd ako súčasti kritickej infraštruktúry štátu. Žiaden z našich návrhov nebol akceptovaný a do dnešného dňa nebola vytvorená schéma podpory pre prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Na základe uvedeného stavu budú vodárenské spoločnosti nútené premietnuť zvýšenie cien elektrickej energie a plynu do cien fakturovaných konečným odberateľom. V  horšom prípade môže byť ohrozená plynulá dodávka pitnej vody a účinné odvádzanie a čistenie odpadových vôd.


Anna Zemanová, poslankyňa NR SR (Zdroj foto: FB Anna Zemanová)

1. Pozitívnou správou pre mňa bolo schválenie nového vodného plánu Slovenska, ktorý odmietol niektoré projekty s “dlhou bradou”, ako napríklad Vodné dielo Slatinka, ktorého realizáciou by došlo k poškodeniu biotopov a Vodné dielo Tichý potok. Práve ukončenie prípravy investícií do týchto vodných diel sme mali aj v predvolebnom programe SaS, čo ma ako tímlíderku pre životné prostredie teší. 
 
Osobitne som rada zo spracovania Akčného plánu na ochranu CHVO Žitný ostrov. O záchranu čistej pitnej vody bojujem už roky. A dovolím si poďakovať sa aj týmto spôsobom všetkým pracovníkom Ministerstva životného prostredia SR aj odborníkom a všetkým účastníkom konferencií, ktoré sme nakopli ešte v roku 2020. Vďaka ich zanietenej práci sme bližšie k zdravšej budúcnosti a čistým vodám.
 
2. Jednoznačne ekologickú haváriu na rieke Slaná, ktorej vieme predchádzať. V tomto prípade pochybili štátne orgány, pretože nebola včas vyhlásená mimoriadna situácia, vďaka ktorej mohli byť vykonávané operatívne opatrenia skôr a účinnejšie.

Jozef Krška, SVP

1. Z pohľadu generálneho riaditeľa SVP, ako správcu vodných tokov a nádrží považujem za prínos pre vodné hospodárstvo spustenie Reformy SVP v roku 2022, ktorej cieľom je zvýšenie efektivity riadenia podniku, centralizácia podporných činností a dôraz na skvalitnenie vodohospodárskej prevádzky jednotlivých povodí a lepšia starostlivosť o zverený majetok štátu. Inak povedané posilniť činnosť správcu vodných tokov v regiónoch, a teda tam, kde je potreba najväčšia.

2. To, čo sme v minulom roku nevedeli ovplyvniť, bolo pretrvávajúce suché obdobie nielen na Slovensku, ale v podstate na celom svete, čo malo nepriaznivý dopad na zníženie stavu vody vo vodných tokoch a nádržiach. Na druhej strane práve toto je jedným z účelov vodných stavieb – zachytávať vodu v čase prebytku a dotovať vodné toky a život v riekach pod vodnými stavbami v čase nedostatku. Tu si nádrže svoju úlohu splnili dokonale.

Skutočnosť, ktorá sa ovplyvniť dá, no sa dlhodobo zanedbáva, nevynímajúc rok 2022, je nedoriešenie financovania hospodárskych subjektov vo vodnom hospodárstve zo strany štátu za poskytované služby vo verejnom záujme na úlohy definované v národnej a európskej legislatíve v prospech fyzických a právnických osôb.


Vladimír Kollár, Vodohospodárska výstavba (zdroj foto: VV, š. p.)

 
 

Zostáva vám 62% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Envirofond má rekordný balík, dotácie a úvery posiela aj do vôd. Pozreli sme sa na jeho hospodárenie

Envirofond má rekordný balík, dotácie a úvery posiela aj do vôd. Pozreli sme sa na jeho hospodárenie

Obce a mestá z Envirofondu čerpajú na vodárenské projekty nenávratné dotácie aj úvery.

Voda z vodovodu má 2000-krát nižšiu uhlíkovú stopu než balená voda, ukazujú dáta vodární

Voda z vodovodu má 2000-krát nižšiu uhlíkovú stopu než balená voda, ukazujú dáta vodární

Do výpočtu uhlíkovej stopy vstupuje viacero faktorov. U jednotlivých vodární sa jej hodnota rôzni.

Nezaobídeme sa bez nadnárodných vodárenských firiem (NÁZOR)

Nezaobídeme sa bez nadnárodných vodárenských firiem (NÁZOR)

V prvom rade treba vyvrátiť tézu, že za vodu platíme viac, pokiaľ je vlastníkom vodárenskej spoločnosti zahraničný subjekt, píše Petr Havel.

X
X
X
X