BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Chcete si vybudovať vlastnú studňu? Nezabudnite na štyri hlavné kroky

Pamätajte na to, že aj vlastná studňa potrebuje povolenia.

Chcete si vybudovať vlastnú studňu? Nezabudnite na štyri hlavné kroky

Foto:Depositphotos

  • Aktuality |  15.03.2022 |  (dim) | zdroj: Zelená linka

Zvažujete vlastnú studňu a neviete, ako postupovať? Zelená linka, ktorú zriadilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v rámci Národnej environmentálnej služby, radí, ako na to. Pri vybavovaní všetkých potrebných procesov je dôležité nezabudnúť na štyri kľúčové kroky.

Zelená linka hneď v úvode vysvetľuje, že z celkového množstva vody na Zemi je len približne 0,5 % vhodných pre našu priamu spotrebu. Podľa WHO pritom celosvetovo až jeden z troch ľudí nemá prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode.

Dobrou správou je, že Slovensko má v súčasnosti dostupné dostatočné množstvo vodných útvarov, a teda aj zdrojov pitnej vody, avšak ich kvalita závisí od ich ochrany.

V tomto kontexte pre nás zohráva kľúčovú úlohu Žitný ostrov, ktorý je chránenou vodohospodárskou oblasťou a zároveň najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe.

Nachádza sa tu kvalitná pitná voda, ktorá potrebuje len minimálnu úpravu. Ide o preventívnu dezinfekciu vody dodávanej v sieti verejných vodovodov tak, aby spĺňala požiadavky na kvalitu pitnej vody.

Zelená linka ale upozorňuje, že v ostatných častiach Slovenska sú vodné útvary rozložené nerovnomerne s rozdielnym množstvom a kvalitou vody vhodnej na pitné účely.

Ako na vlastnú studňu

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je na Slovensku na vysokej úrovni. Podľa oficiálnych štatistík bolo v roku 2018 z verejných vodovodov zásobovaných celkom 89 % obyvateľov krajiny.

„Napriek tomu v niektorých oblastiach sú vlastné studne pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou nevyhnutnosťou. Často sú tiež používané aj záhradkármi alebo chalupármi,“ zdôrazňuje Zelená linka.

Rozmýšľate nad vybudovaním vlastnej studne? Nezabudnite na štyri hlavné kroky – overenie dostupnosti a kvality vody, povolenie na vybudovanie studne, povolenie na čerpanie podzemných vôd a laboratórne analýzy vody.

Pri plánovaní budovania studne by ste si v prvom rade mali overiť, či sa v danom mieste nachádza dostatočné množstvo vody s vyhovujúcou kvalitou. Informácie o kvalite podzemných vôd je možné získať od miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva a orgánov štátnej vodnej správy.

Ak plánujete studňu využívať ako zdroj pitnej vody, Zelená linka neodporúča jej výstavbu v intenzívne využívaných poľnohospodárskych územiach či v oblastiach známych environmentálnych záťaží.

„A určite ju nekopať v blízkosti žumpy, domáceho chovu zvierat alebo na lokalite, ktorú hnojíte,“ upozorňuje ďalej.

Domové studne a zákonné povinnosti

Domová studňa vybudovaná pre potreby domácnosti je podľa zákona o vodách považovaná za vodnú stavbu.

Znamená to teda, že aj na jej vybudovanie je potrebné povolenie. Podľa § 26 vodného zákona toto povolenie spolu s povolením na odber podzemných vôd na základe žiadosti vydáva orgán štátnej vodnej správy, teda odbor starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu, pre právnické osoby.

Zároveň však § 63 vodného zákona ustanovuje, že obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy vydáva povolenia pre fyzické osoby.

Podľa § 18 vodného zákona okrem toho platí, že povolenie alebo súhlas orgánu štátnej vodnej správy nie je potrebný na zachytávanie vody z povrchového odtoku, ak sa podzemná voda čerpá ručne. Takýmito jednoduchými zariadeniami sú aj pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l/min a prenosné nádoby.

Nezabudnite na pravidelné rozbory

So získaním potrebných povolení však proces nekončí. „Pred pripojením domácnosti na studňu je nevyhnutné podrobiť vodu laboratórnej analýze v akreditovanom laboratóriu. Ani priezračne čistá a chutná voda totiž nie je zárukou, že je zdravotne nezávadná,“ upozorňuje Zelená linka.

Pripomína pritom, že rozbor vody sa vykonáva v rozsahu minimálnej analýzy pitnej vody, ktorá zahŕňa 25 ukazovateľov. Tieto povinnosti upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR. Ideálne bude, ak tieto rozbory zrealizujete jeden až dva razy ročne, najlepšie v rôznom ročnom období po dlhšom čerpaní týchto vôd.

Zdroj: Zelená linka


Mohlo by vás zaujímať

Vodoinštalatéri Košice

Vodoinštalatéri Košice

Prinášame zoznam vodoinštalatérov, ktorí poskytujú svoje služby v Košiciach.

SVP povedie generálny manažér Tarabovej strany Život - NS Peter Molda

SVP povedie generálny manažér Tarabovej strany Život - NS Peter Molda

Ladislav Glinda vo vedení štátneho podniku končí.

Inzercia

Inzercia

Inzercia v online denníku Voda-portal.sk.