Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Znečistenie povrchových vôd priemyselnými odpadovými vodami na Slovensku postupne klesá

Pokles je ale viditeľný najmä z dlhodobého hľadiska. Za posledné tri roky objem vypúšťaných odpadových vôd mierne narástol. Prevažuje však čistená voda.

Znečistenie povrchových vôd priemyselnými odpadovými vodami na Slovensku postupne klesá

Foto: Pixabay

Priemysel produkuje poriadnu kopu odpadových vôd. Skutočný rozsah produkcie priemyselných odpadových vôd je však do značnej miery neznámy. Celosvetovo sú údaje týkajúce sa objemu odpadových vôd nedostatočné.

Niektoré informácie sú však k dispozícii. Napríklad v Európskej únii obmedzené údaje ukazujú, že produkcia odpadových vôd sa vo všeobecnosti znižuje.

Ako je však na tom Slovensko? Aké sú trendy za posledné roky? Zistenia sú pomerne pozitívne.

Sledujeme viaceré parametre

V prvom rade je potrebné uviesť, čo je v priemyselných odpadových vodách dôležité sledovať z hľadiska ekológie a vplyvov na životné prostredie. Odborníci skúmajú viaceré parametre.

Zaujíma ich napríklad podiel znečisťujúcich nerozpustných látok. Ide o látky, ktoré sa stanovia filtráciou vody a vysúšaním zvyšku na filtri pri 105°C do konštantnej hmotnosti.

Dôležitým parametrom je aj biologická (biochemická) spotreba kyslíka (BSK5). Udáva množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami na biochemický rozklad organických látok obsiahnutých vo vode počas piatich dní pri stanovených podmienkach.

Posledným základným parametrom je chemická spotreba kyslíka (CHSK). Ide o množstvo kyslíka spotrebovaného na chemickú oxidáciu všetkých organických látok za presne stanovených podmienok. Štatistický úrad SR, ale aj iné inštitúcie tiež často skúmajú podiel celkového dusíka.

Zákon o vodách jasne stanovuje povinnosť viesť súhrnnú evidenciu o vodách. Vo vodohospodárskej bilancii množstva povrchových vôd sú evidovaní všetci užívatelia, ktorí odoberajú z povrchových vôd ročne nad 15 000 m3 alebo mesačne nad 1 250 m3.

Pri vypúšťaní sa zase evidujú všetci užívatelia, ktorí vypúšťajú do povrchových vôd nad 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3 mesačne.

Klesajúci trend od roku 2006

A aký je teda vývoj znečistenia priemyselnými odpadovými vodami? Pripomíname, že tento indikátor popisuje množstvo priemyselných odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd.

Slovenské inštitúcie podrobne sledujú indikátor od roku 2006. Na základe údajov môžeme vo všeobecnosti povedať, že znečistenie priemyselnými odpadovými vodami postupne klesá aj na Slovensku.

Najnovšie údaje sú dostupné pre rok 2016. Ak ich porovnáme s údajmi z roku, kedy odborníci začali analyzovať mieru znečistenia, zistíme, že došlo k poklesu vypúšťaného množstva až o 28,9 %.

A ktorý parameter poklesol v najväčšej miere? Je to práve biochemická spotreba kyslíka (BSK5). Naopak najväčší podiel na znečistení mala chemická spotreba kyslíka dichrómanom draselným (CHSKCr), a to až 72,1 %.

Prevažuje voda čistená

Podľa údajov SHMÚ majú priemyselné odpadové vody druhý najväčší podiel na celkovom množstve vypúšťaných odpadových vôd. Predbehli ich len splaškové a komunálne odpadové vody, ktoré za rok 2016 dosiahli 63 % podiel.

Priemyselné odpadové vody sa pohybujú niekde na úrovni 35 %. Úplne najmenšie množstvo vyprodukuje poľnohospodárska výroba.

Z celkového množstva vypúšťaných priemyselných vôd je čistených takmer 84 %, čo je taktiež uspokojivá hodnota.

Produkované znečistenie priemyselných odpadových vôd predstavuje 52 622,776 t.rok-1 chemickej spotreby kyslíka dichrómanom a 19 110,654 t.rok-1 v prípade biochemickej spotreby kyslíka. Tu môžeme vidieť, že chemická spotreba kyslíka tvorí naozaj prevládajúcu časť zaťaženia.

Vypúšťané znečistenie však tvorí len 16,6% v prípade chemickej spotreby kyslíka dichrómanom a 5,0% v prípade biochemickej spotreby kyslíka.

V evidencii ale upozorňujú, že pomer produkovaného a vypúšťaného znečistenia je v skutočnosti ešte výraznejší. Je to spôsobené tým, že z celkového počtu 1318 zdrojov znečistenia oznámených za rok 2016 len 816 zdrojov znečistenia oznámilo aj produkované znečistenie v odpadových vodách.

Najviac zaťažený je Váh

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Nenapúšťajte bazény nárazovo, apelujú vodárne. Niektoré ponúkajú alternatívu

Nenapúšťajte bazény nárazovo, apelujú vodárne. Niektoré ponúkajú alternatívu

Napúšťanie bazénov môže skokovo znížiť tlak vo vodovodoch. Z potrubí sa zároveň môžu uvoľňovať inkrusty.

Zaplavili lužné lesy pri Dunaji. Vodohospodári ukončili simuláciu

Zaplavili lužné lesy pri Dunaji. Vodohospodári ukončili simuláciu

Prietok zvýšili z bežných hodnôt na dvojnásobok.

Treba obrovské investície, do vodárenstva musí vstúpiť štát, mieni Soták

Treba obrovské investície, do vodárenstva musí vstúpiť štát, mieni Soták

Vo vodárenstve je investičný dlh 10 miliárd eur a najväčšia vodárenská spoločnosť má tržby 120 miliónov eur, upozorňuje predseda Klubu 500.

X
X
X
X