Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Vyhlásili výsledky súťaže Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie

Cieľom súťaže je podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyhlásili výsledky súťaže Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie

Slávnostné vyhlásenie súťaze NPC ŽP | Foto: ASPEK

  • Aktuality |  14.12.2023 |  TS ASPEK | redakcia

Deviaty ročník súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR (NPC ŽP SR 2023) bol vyhlásený na webovom sídle ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku na konci augusta 2023 a bol realizovaný s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR na rok 2023. Uzávierka prihlášok do súťaže bola 31. októbra 2023 a celá súťaž bola realizovaná online.

Cieľom súťaže je podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž má podporiť záujem o aktivity zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu subjektov, ktorých správanie predstavuje prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojoch.

Súťaže sa mohla zúčastniť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, registrovaná v SR, ktorá počas ostatných dvoch rokov dosiahla významné výsledky vo svojej činnosti v niektorej z vyhlásených kategórií. Súťaž je zameraná prevažne na spoločnosti s orientáciou na výrobu a služby, nevylučovala sa však ani účasť iných subjektov, ak splnili stanovené požiadavky.

9. ročník NPC ŽP SR 2023 bol vyhlásený v kategóriách:

A. Manažment
B. Produkty a služby
C. Proces

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 9. ročníka Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR sa uskutočnilo 7. decembra 2023 v Trenčianskych Tepliciach.

Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie NPC Gold 2023 v kategórii B – Produkt a služby získali:

  • v oblasti produkt – spoločný projekt „Bezdotykové pitné fontány“ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a
  • v oblasti služby – projekt „Environmentálne vzdelávanie – odborné konferencie e+ v oblasti ochrany životného prostredia“ spoločnosti EKOS PLUS s.r.o.

Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie NPC Gold 2023 v kategórii C – Proces získal

  • projekt „Inštalácia OZE v areáli CEMMAC a.s., fotovoltickej elektrárne s výkonom 5MWp“ spoločnosti CEMMAC a.s.

Diplomom boli ocenené:

  • projekty „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo“ a „Stavba Čankov – Demandice, prívod vody. Bory – Domadice, prívod vody a rozvodné potrubia. Čankov – Demandice, časť Hontianske Trsťany prívod vody“ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a
  • spoločný projekt „Alchýmia triedenia komunálneho odpadu – online príručka“ spoločnosti NATUR-PACK s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky INCIEN.

Vyhlásenia výsledkov sa zúčastnili viacerí členovia hodnotiacej komisie, pozvaný bol aj zástupca Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, avšak pre pracovnú zaneprázdnenosť sa podujatia nemohol zúčastniť.

Za ocenené subjekty sa podujatia zúčastnili predstavitelia vrcholového manažmentu, prítomní boli aj viacerí ďalší zástupcovia z podnikateľskej praxe, laureáti z predchádzajúcich ročníkov NPC ŽP SR a zástupcovia organizátora súťaže ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku, ktorá si tento rok pripomína 30. výročie svojho založenia.

Slávnostné podujatie moderoval Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK a ceny odovzdávali doc. Ing. Michal Fabuš, PhD., predseda hodnotiacej komisie súťaže NPC ŽP SR 2023 a RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, prezident ASPEK.

Národná súťaž o podnikateľskú cenu za životné prostredie do r. 2021 umožňovala slovenským subjektom zapojenie do medzinárodnej súťaže EBAE - European Business Awards for the Environment, podriadenej DG Environment Európskej komisie a ich pozitívnu propagáciu v európskom priestore.

ASPEK tak bol nielen administrátorom súťaže NPC, ale aj národným koordinátorom vo vzťahu k európskej súťaži EBAE. Po zrušení európskej súťaže EBAE pod pôvodným direktoriátom, požiadali koordinátori zúčastnených krajín v rámci EÚ o náhradu súťaže na európskej úrovni v obdobnom formáte.

ASPEK ako koordinátor za Slovensko, zostáva v kontakte s európskymi inštitúciami, pri hľadaní možností širšej prezentácie podnikateľských subjektov v SR presadzujúcich výrobu a služby udržateľnou formou, citlivou k životnému prostrediu.


Mohlo by vás zaujímať

Slovenský vodohospodársky podnik má nového generálneho riaditeľa

Slovenský vodohospodársky podnik má nového generálneho riaditeľa

Zmluvu o výkone funkcie generálneho riaditeľa s ním minister Taraba podpísal s účinnosťou od dnešného dňa.

Vodoinštalatéri Košice

Vodoinštalatéri Košice

Prinášame zoznam vodoinštalatérov, ktorí poskytujú svoje služby v Košiciach.

SVP povedie generálny manažér Tarabovej strany Život - NS Peter Molda

SVP povedie generálny manažér Tarabovej strany Život - NS Peter Molda

Ladislav Glinda vo vedení štátneho podniku končí.

X
X
X
X