Vlani stáli povodne Slovákov 17 miliónov eur. Väčšie škody napáchali v druhej časti roka | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

Vlani stáli povodne Slovákov 17 miliónov eur. Väčšie škody napáchali v druhej časti roka

Následkom povodní vznikli od júla do decembra minulého roka škody vo výške vyše 6,5 milióna eur.

Vlani stáli povodne Slovákov 17 miliónov eur. Väčšie škody napáchali v druhej časti roka

Foto: Depositphotos

V minulom roku stáli povodne Slovákov milióny eur. Väčšie celkové škody aj výdavky na vykonávanie povodňových záchranných prác štát vynaložil v druhej časti roka.

Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca decembra 2021, ktorú Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (odkaz na celú správu nájdete na konci článku). Dokument je možné pripomienkovať do 6. mája.

Správa obsahuje základné informácie o príčinách, priebehu a následkoch povodní, ktoré sa na území Slovenska vyskytli v druhej polovici minulého roka.

Opakujúce sa nedostatky

Ako to už tradične býva, počas povodní v druhom polroku 2021 kompetentné orgány, ktoré vykonávajú ochranu pred povodňami v zasiahnutých oblastiach, identifikovali viacero nedostatkov.

Išlo predovšetkým o nedodržanie ustanovenia zákona o vodách, podľa ktorého  „vlastník, správca alebo nájomca poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov je povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová vhodné podmienky na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovaniu vodných pomerov“.

Podľa zákona má takisto takýto subjekt povinnosť zabraňovať škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dbať o udržiavanie pôdnej vody a o zlepšenie retenčnej schopnosti územia.

Medzi ďalšie identifikované nedostatky patrila napríklad nepostačujúca údržba vodných tokov, horských bystrín a brehových porastov ich správcami, ktorú nahlásili obce. Ďalším frekventovaným problémom bolo napríklad zanesenie korýt vodných tokov či zanesenie dažďovej kanalizácie.

Obce takisto pravidelne ohlasujú nepostačujúcu, znefunkčnenú či úplne absentujúcu sieť rigolov, priekop, priepustov a dažďovej kanalizácie na odvádzanie vôd z povrchového odtoku.

Miliónové škody

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Koľko bude stáť presmerovanie vôd z bane v Nižnej Slanej? Štátny podnik vyhlásil súťaž

Koľko bude stáť presmerovanie vôd z bane v Nižnej Slanej? Štátny podnik vyhlásil súťaž

Vláda už začiatkom mája poverila Rudné bane, aby zabezpečili bezodkladnú realizáciu potrebných opatrení. Vyčlenila aj finančné prostriedky.

Odpadové vody v Európe čistíme stále viac. Sú však veľké rozdiely, ukázali čísla Eurostatu

Odpadové vody v Európe čistíme stále viac. Sú však veľké rozdiely, ukázali čísla Eurostatu

V oblasti sekundárneho čistenia Slovensko aj naďalej dosahuje podpriemerné výsledky.

Spriechodnenie aj obnova VD Gabčíkovo. Vodohospodári majú pripraviť štúdie

Spriechodnenie aj obnova VD Gabčíkovo. Vodohospodári majú pripraviť štúdie

Cieľom je všade tam, kde je to možné, navrátiť Dunaj čo najbližšie k prirodzenému stavu. Vodohospodári aj dotknuté rezorty majú do niekoľkých rokov vypracovať ucelené plány.