BELIMO
INISOFT

Envirorezort podal na Budaja ďalšie trestné oznámenie. Mal spáchať veľkú škodu

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) podala trestné oznámenie vo veci dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

exminister životného prostredia Ján Budaj

Foto: Voda-portal.sk

Predmetom oznámenia je vznik škody štátu a daňovým poplatníkom za takmer 100-tisíc eur pre neskoré uhrádzanie faktúr zhotoviteľovi diela, časti ktorého boli postupne agentúre odovzdané počas rokov 2020 a 2021. Zaplatenie faktúr podliehalo schváleniu bývalého ministra životného prostredia Jána Budaja.

Predmetom zmluvy o dielo medzi SAŽP ako objednávateľom a skupinou zhotoviteľov bolo vybudovanie informačného systému ÚSES (Územný systém ekologickej stability) na miestnej úrovni.

Agentúra časti diela prevzala v požadovanej kvalite, riadne a podľa harmonogramu, faktúry však skupine zhotoviteľov neboli podľa ministerstva bezdôvodne uhradené.

„Súhlas na úhrady faktúr vtedajší minister Budaj opakovane nevydal v lehote splatnosti faktúr, pričom na to neexistoval relevantný dôvod alebo prekážka, ktorá by mu v tom bránila. Zhotovitelia si neskôr uplatnili nárok na úroky z omeškania cestou súdu a so žalobou uspeli," uviedlo včera ministerstvo.

Zhotovitelia si neskôr uplatnili nárok na úroky z omeškania cestou súdu a so žalobou uspeli. Záverom roka 2023 bola SAŽP platobným rozkazom Okresného súdu v Banskej Bystrici zaviazaná zaplatiť žalobcovi úroky z omeškania v celkovej výške 90.269,08 eur a náhradu trov konania vo výške 4.970,49 eur.

Poverenému generálnemu riaditeľovi SAŽP Jurajovi Moravčíkovi sa podarilo docieliť prostredníctvom advokátskej kancelárie, zastupujúcou spoločnosť, ktorá si úroky z omeškania uplatňuje, zníženie dlžnej čiastky v prospech Slovenskej agentúry životného prostredia o takmer 20 tisíc eur.

„Nečinnosť bývalého vedenia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) pri schvaľovaní úhrad faktúr má za následok priamy vznik škody SAŽP vo výške takmer 100-tisíc eur, ktorú bude musieť v konečnom dôsledku uhradiť štát. Tieto finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŽP SR mohli byť oveľa účelnejšie a efektívnejšie využité na plnenie iných odborných úloh a zabezpečenie činnosti MŽP SR alebo SAŽP," uvádza v tlačovej správe envirorezort.

„V tomto prípade má vedenie rezortu životného prostredia rovnako za to, že išlo o neúčelné a nehospodárne vynakladanie verejných finančných prostriedkov zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Je nevyhnutné určiť, kto je zodpovedný za toto zlyhanie pri plnení povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a vyvodiť právnu zodpovednosť."

SAŽP je pripravená poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní plnú súčinnosť.


Mohlo by vás zaujímať

Stúpajúca hladina podzemnej vody ohrozuje infraštruktúru, upozorňujú vedci

Stúpajúca hladina podzemnej vody ohrozuje infraštruktúru, upozorňujú vedci

Podzemná voda sa v niektorých lokalitách vyskytuje čoraz vyššie. Dôsledkom môžu byť škody na kanalizácii aj cestnej infraštruktúre.

Chceme zástupcu vodárenstva v Regulačnej rade. ZMOS tlačí na ÚRSO

Chceme zástupcu vodárenstva v Regulačnej rade. ZMOS tlačí na ÚRSO

Členov Regulačnej rady menuje prezident, a to na návrh vlády alebo parlamentu. Jedno kreslo v Rade je už roky neobsadené.

Korok účinne odstraňuje ropné škvrny. Stačí ho upraviť pomocou laseru

Korok účinne odstraňuje ropné škvrny. Stačí ho upraviť pomocou laseru

Ropu s vysokou mierou viskozity špeciálne opracovaný korok odstráni v priebehu pár minút.