Súťaž Zlatá VOD-KA 2023 ukázala najlepšie nové technológie v odbore | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Súťaž Zlatá VOD-KA 2023 ukázala najlepšie nové technológie v odbore

V rámci 22. ročníka medzinárodnej výstavy VOD-KA 2023 prebehla už tradičná súťaž s názvom Zlatá VOD-KA 2023. Tohtoročný ročník predstavil celkom 16 exponátov – nomináciu získalo šesť z nich.

Súťaž Zlatá VOD-KA 2023 ukázala najlepšie nové technológie v odbore

Výstava VOD-KA 2023 | Foto: SOVAK ČR

Všetky prihlásené exponáty prešli drobnohľadom odbornej komisie, avšak ich prínos odboru mohli posúdiť aj tisíce návštevníkov tohto ročníka medzinárodnej výstavy. Aj napriek zaujímavosti všetkých prihlásených exponátov rozhodla odborná porota o ocenení troch najlepších.

Výsledky boli vyhlásené počas spoločenského večera. Na bronzovom treťom mieste sa umiestnil model upgradovacej stanice biometánu, ktorú vyrába Česká voda - MEMSEP, a.s., Česká republika a jeho vystavovateľom bola spoločnosť Veolia Česká republika, a.s. Stanica vie vyčistiť kalový plyn (biometán) na 95% obsahu CH4.

„Veľmi si vážime ocenenie. Prezentované riešenie MEMGAS, dodávané celosvetovo spoločnosťou Veolia, zaisťuje úpravu bioplynu na kvalitu zemného plynu a jeho nadväznú dodávku do distribučnej plynárenskej siete. V Prahe bude toto zariadenie od tohtoročného leta produkovať ročne až 1,5 mil. m3 zeleného biometánu a je prvým svojho druhu v Českej republike. Dodávka je plne kontajnerizovaná. Doplnenie systému MEMGAS na čistiarne odpadových vôd s anaeróbnym vyhnívaním zvýši energetickú sebestačnosť ČOV v súlade s novými požiadavkami taxonómie či návrhu revízie smernice o čistení mestských odpadových vôd," uviedol Ondřej Beneš, obchodný riaditeľ Veolia Česká republika, a.s.

Pomyselnú striebornú priečku obsadil elektrický frézovací robot na čistenie a monitoring kanalizácie, ktorý vyrába Raush REHAB a na akcii bol vystavovaný spoločnosťou DISA, s.r.o.

„Vozidlo Rausch Rehab od firmy Rausch zvládne nielen plnohodnotnú inšpekciu, ale aj robotické frézovanie kanalizácií,“ predstavila exponát konateľka spoločnosti DISA Zuzana Juřeníková s tým, že medzi jeho nesporné výhody patrí to, že ide o vozidlo s váhou do 3,5 tony, čo znamená, že na jeho riadenie stačí vodičský preukaz skupiny B a jedna posádka na dve činnosti, má batériový pohon a dosah práce môže byť až 250 metrov.

Celkové prvé miesto obsadila multiparametrová meracia sonda kvality vody PROTEUS výrobca Proteus Instruments, ktorú na tohtoročnej výstave VOD-KA vystavovala firma Novast Automation, s.r.o.

„Multiparametrová sonda Proteus predstavuje skokovú zmenu v monitorovaní rozpustených organických látok v reálnom čase,“ predstavil inovatívnosť technológie Karel Klíma, konateľ firmy Novast Automation.

„Najmodernejšia monitorovacia platforma zahŕňa najnovšiu technológiu, ktorá poskytuje presné a spoľahlivé meranie s minimálnou údržbou. Je určená najmä na monitorovanie biochemickej spotreby kyslíka (BOD) a rozpusteného organického uhlíka (DOC). Sonda je navyše schopná vyhodnocovať online prítomnosť koliformných a e.coli baktérií. Na meranie ďalších požadovaných parametrov môže byť osadená celkom až 13 senzory,“ doplnil K. Klíma.

Tohtoročný ročník výstavy VOD-KA 2023 priniesol aj ďalšie súťaže - všeobecne lákavú a pre návštevníkov atraktívnu Vodárenskú súťaž zručnosti a tiež tradičné ocenenie najlepších a najnápaditejších expozícií. Tu sa hodnotilo v troch kategóriách. Do 30 m2, od 31 do 60 m2 a nad 60 m2.

V prvej spomínanej kategórii zvíťazila expozícia spoločnosti VLČEK SOLUTION s.r.o.

V prostrednej kategórii boli podľa poroty najlepšie expozície dve, a to spoločnosťou SUEZ Water CZ s.r.o. a B & BC, a. s.

V kategórii najväčších expozícií si odniesli prvenstvo aj dvaja vystavovatelia: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., a Veolia Slovensko, a.s.

Prvé miesto vo Vodárenskej súťaži zručnosti získali Ján Mareš a Tomáš Grund z družstva II zo spoločnosti Severočeská servisná, a.s. Druhé miesto dostali Martin Procházka a Pavel Zvonár zo spoločnosti ČEVAK a.s., prevádzkové stredisko Lipensko. Na treťom mieste sa umiestnili Peter Šilc a Radim Sojka z družstva I spoločnosti Ostravskej vodárne a kanalizácie a.s.

Treba dodať, že tohtoročná akcia pokračovala v tradícii fotografickej súťaže VODA 2023, tentoraz na tému „Kadiaľ tečie voda“. Víťazné fotografie z tohto ročníka si môžete pozrieť v letnom dvojčísle časopisu Sovak a všetky prihlásené snímky budú zverejnené na webových stránkach združenia SOVAK. Mohlo by vás zaujímať

Z odpadovej vody vyrábajú plyn pre domácnosti. Česká ČOV využíva čistiarenský kal

Z odpadovej vody vyrábajú plyn pre domácnosti. Česká ČOV využíva čistiarenský kal

Z kalu začali už skôr získavať hnojivo a bioplyn pre kogeneračné jednotky. Teraz ho dočisťujú na biometán a vtláčajú do plynárenskej siete.

Vypustili kanálovú sústavu, utesnia praskliny. Čo sa deje na Hornovážskej kaskáde

Vypustili kanálovú sústavu, utesnia praskliny. Čo sa deje na Hornovážskej kaskáde

Znížený stav vody zároveň využívajú aj na ďalšie práce.

Vodohospodári a ochranári chcú spolupracovať, podpísali memorandum

Vodohospodári a ochranári chcú spolupracovať, podpísali memorandum

Spolupráca sa má zamerať na ochranu riek, biotopov a druhov, z ktorých mnohé patria medzi ohrozené.