Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Príspevok na obnovu domu pokryje rôzne nádrže na dažďovú vodu. Podmienky dotácie rozšírili

Podporu bude možné využiť aj na vybudovanie zelenej strechy.

nádrž na dažďovú vodu

Podzemná nádrž na dažďovú vodu / Foto: Depositphoso

  • Téma |  12.04.2022 |  Radovan Potočár

Veľký dotačný projekt financovaný zo slovenského plánu obnovy a odolnosti, ktorý má podporiť „zelenú obnovu“ 30 000 rodinných domov na Slovensku, naberá konkrétnejšie kontúry.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), ktoré projekt zamýšľa realizovať prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), zverejnilo aktualizované podmienky podpory. Z tých okrem iného vyplýva, že príspevok bude možné použiť na širší okruh akumulačných nádrží na vodu a maximálna výška príspevku bude vyššia v porovnaní s pôvodným zámerom, o ktorom sme na Voda-portal.sk písali v januári 2022.

V článku sa dozviete:

  • na aké typy nádrží na dažďovú vodu pôjdu príspevky,
  • aké zelené strechy bude možné budovať s využitím dotácie,
  • aká bude maximálna výška podpory na jeden projekt,
  • koľko financií bude možné získať na zelenú strechu a koľko na nádrž na dažďovú vodu,
  • kedy zverejnia prvú výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok.

Podrobné podmienky poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov si môžete stiahnuť cez odkaz v závere článku.

Maximálna výška dotácie bude 19 000 eur

Efekt, ktorý MŽP SR od dotačného projektu očakáva, je pre všetkých žiadateľov rovnaký: cieľom dotácií je zlepšiť tepelno-technické vlastnosti domov, vymeniť neefektívne zdroje tepla a teplej vody, ale tiež realizovať adaptačné opatrenia zmierňujúce klimatickú krízu. Takými majú byť najmä zelené strechy a akumulačné nádrže na dažďovú vodu.

Aktualizované podmienky prinášajú oproti zámeru MŽP SR zo začiatku roka niekoľko zmien. Ani súčasná podoba podmienok však nemusí byť definitívna, pretože záväzné budú až podmienky zverejnené v rámci prvej výzvy. Tú ministerstvo plánuje vyhlásiť v treťom štvrťroku 2022. Do konca roka má SAŽP následne uzatvoriť zmluvy na poskytnutie prvých 4 000 príspevkov na obnovu rodinných domov.

Kým pôvodne MŽP SR avizovalo, že maximálna výška dotácie na jeden projekt bude môcť dosiahnuť 16 600 eur, aktualizované podmienky podpory hovoria o maximálnej výške príspevku na úrovni 19 000 eur.

Sociálne alebo zdravotne znevýhodnení žiadatelia budú môcť požiadať o 95-percentné dotácie, pričom DPH z finančných prostriedkov na obnovu uhradí štát. Na druhej strane štandardná skupina žiadateľov môže dostať 60-percentnú dotáciu, teda so 40-percentnou spoluúčasťou.

Výška dotácie podľa zverejnených podmienok nebude môcť prekročiť:

a) 14 000 eur v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,

b) 19 000 eur v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou

a zároveň 60 % žiadateľom skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH.

Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo kombináciu viacerých. Náklady mu budú preplatené až po vydokladovaní zrealizovanej obnovy alebo uvoľňované z účtu priebežne.

Materiál z dielne SAŽP zároveň podrobnejšie upravuje aj maximálnu výšku podpory na jednotlivé opatrenia. O aké sumy ide v prípade nádrží na dažďovú vodu a zelených striech nájdete nižšie v článku.

Príspevok pokryje aj podzemné nádrže na vodu

Jedným z oprávnených výdavkov v rámci zelenej obnovy domov, má byť budovanie akumulačných nádrží na zadržiavanie dažďovej vody.

Z informácií, ktoré SAŽP zverejnila začiatkom roka, vyplývalo, že príspevok bude možné využiť len na nadzemné nádrže, nie na nákladnejšie podzemné zásobníky.

Aktualizované podmienky, ktoré už sú zverejnené aj na webovom sídle projektu www.obnovdom.sk však počítajú s tým, že dotácie sa budú dať využiť aj na podzemné nádrže.

Pri poskytovaní podpory sa pritom má rozlišovať medzi dvomi kategóriami podzemných zásobníkov, a to medzi nádržami s objemom do 3 m3 a nádržami s objemom nad 3 m3. Práve od objemu zásobníkov sa bude odvíjať aj maximálna výška dotácie (tejto otázke sa venujeme v ďalšej časti článku nižšie).

Oprávneným výdavkom v rámci obnovy rodinného domu má byť taktiež zakúpenie čerpadla. Aktualizované podmienky projektu pritom počítajú s čerpadlom ako oprávnených výdavkom tak pri podzemných, ako aj pri nadzemných nádržiach na dažďovú vodu.

Koľko stojí nádrž na dažďovú vodu?

Celková výška investície do akumulačnej nádrže na dažďovú vodu záleží od viacerých faktorov. Výšku nákladov ovplyvňuje najmä použitá technológia, objem nádrže, ale aj nákladnosť realizačných prác.

Ako ukázala nedávna analýza Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), kým v niektorých slovenských okresoch dosahuje návratnosť do akumulačných nádrží približne 13 rokov, inde to môže byť aj dvojnásobok. Analytici preto odporučili podporiť budovanie akumulačných nádrží dotačným programom pre domácnosti. Tým má byť práve pripravovaný program zelenej obnovy rodinných domov.

Dotácie podporia aj zelené strechy

Ďalšou podporovanou oblasťou, ktorú majú pokrývať príspevky na obnovu domov, sú tzv. zelené strechy. V tomto prípade aktualizované podmienky projektu aj naďalej počítajú s tým, že nárok na podporu by mali mať extenzívne aj intenzívne zelené strechy.

Kým v prípade extenzívnych zelených striech je hrúbka vegetácie tenšia, spravidla do 15 cm, a takéto strechy sú menej náročné z hľadiska starostlivosti, na druhej intenzívne zelené strechy si vyžadujú hrubšiu vrstvu substrátu (obyčajne 30 až 100 cm), umožňujú väčší objem vegetácie a musia zniesť vyššiu záťaž.

Foto: Depositphotos

Intenzívne zelené strechy len so závlahou

Z aktualizovaných podmienok podpory vyplýva, že intenzívne zelené strechy budú podporené len za predpokladu zabezpečenia závlahy zelenej strechy.

„Odporúčame, aby vegetačné strechy boli navrhnuté v súlade s dokumentom Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu – vegetačné súvrstvie zelených striech,“ píše sa v materiálu SAŽP.

Spomínaný dokument vydal Svaz zakládání a údržby zelene v ČR a jeho slovenská verzia je k dispozícii tu.

Aký bude maximálny príspevok na nádrž alebo zelenú strechu?

Aktualizované podmienky dotačného projektu zároveň hovoria aj o maximálnej výške oprávnených výdavkov v rámci jednotlivých oblastí. Kým v prípade zelených striech sa tento údaj viaže na meter štvorcový (m2) strechy, pri akumulačných nádržiach na dažďovú vodu ide o pevnú sumu.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ceny vodného a stočného v roku 2022

Ceny vodného a stočného v roku 2022

Prečítajte si, koľko zaplatíte za vodné a stočné v tomto roku.

Koľko stojí vývoz žumpy v roku 2023? Prinášame porovnanie cien

Koľko stojí vývoz žumpy v roku 2023? Prinášame porovnanie cien

Prinášame veľký prehľad cien naprieč regiónmi Slovenska.

Aká nádrž na dažďovú vodu sa oplatí? Odborník vysvetľuje, ako si vybrať a čo zvážiť

Aká nádrž na dažďovú vodu sa oplatí? Odborník vysvetľuje, ako si vybrať a čo zvážiť

V prospech nadzemných nádrží hovoria nižšie vstupné náklady, zásobník umiestnený pod zemnou však uskladní vodu lepšie a poskytne širšie využitie.