Eversheds Sutherland
INNOGY
BELIMO

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Okrem odľahčenia stokovej siete by priniesli aj iné výhody z hľadiska životného prostredia. Takisto by obyvateľom znížili náklady na stočné.

Povrchové odtoky zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Foto: Depositphotos

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) upozorňuje, že akýkoľvek druh vody, ktorý vtečie do verejnej kanalizácie, sa považuje za vodu odpadovú a v tomto zmysle s ňou treba aj nakladať.

Odpadovými vodami sú tak aj vody z povrchového odtoku, ktoré sú odvádzané verejnou kanalizáciou. Aj za ich čistenie sa musí teda platiť.

Zákon o vodách totiž stanovuje, že vodou z povrchového odtoku je voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov do povrchových a podzemných vôd.

Komunálnou odpadovou vodou je zase voda zo sídelných útvarov, ktorá prevažne obsahuje splaškovú odpadovú vodu, môže však obsahovať aj priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete práve aj vodu z povrchového odtoku.

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách pritom stanovuje, že právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Zo strany občanov často smerujú sťažnosti, že platia aj za odvádzanie a čistenie odpadových vôd z povrchového odtoku. Argumentujú tým, že nebudú platiť za to, že veľa prší.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť však zdôrazňuje, že náklady za zneškodnenie vôd z povrchového odtoku by sa dali rapídne znížiť využívaním vodozádržných opatrení.

Preťažené kanalizácie

V čase intenzívnych dažďov sa kanalizácia v mestách upcháva. VVS vysvetľuje, že dôvodom sú zrážkové vody. Keďže sa neustále stavia a buduje, existujúce verejné kanalizácie kapacitne nestačia.

Kanalizácia je budovaná ako gravitačná a odpadová voda samospádom odteká z vedľajších stôk do hlavných zberačov.

Problém podľa vodárenskej spoločnosti nastane vtedy, keď sa systém preťaží a dôjde ku spätnému toku. Výsledkom je, že voda z kanalizácie sa môže cez prípojku dostať až späť k nehnuteľnosti.

„Pri jednotných stokových sieťach, kde sú do jedného potrubia zaústené aj splaškové odpadové vody aj vody z povrchového odtoku, býva častým problémom preťaženie kanalizácie z dôvodu prívalových alebo dlhotrvajúcich dažďov,“ hovorí vedúca kancelárie Asociácie vodárenských spoločností (AVS) Ivana Mahríková.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Zvýšené prietoky majú byť krokom k periodicky opakovaným simulovaným záplavám v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja.

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Odstránenie nefunkčných a starých prekážok je najlepší spôsob spriechodnenia rieky, zdôrazňuje organizácia WWF Slovensko.

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Správa o stave životného prostredia za rok 2019 zdôrazňuje, že na splnenie cieľa Envirostratégie 2030 musíme vyvinúť značné úsilie v realizácii opatrení na zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov.