Dvořák Hager & Partners
INISOFT
INECS

Novela vodného zákona je už v parlamente

Novelu vodného a vodovodného zákona schválila vláda minulý týždeň.

Novela vodného zákona je už v parlamente

Foto: Fotolia

Na rokovanie národnej rady sa 10. novembra posunul vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (odkaz na materiál sa nachádza nižšie).

Vodný zákon bol od roku 2008 niekoľkokrát novelizovaný z dôvodu transpozície práva EÚ. Aktuálnu novelu ministerstvo zdôvodňuje najmä potrebou upraviť niektoré ustanovenia na základe poznatkov z aplikačnej praxe.

V návrhu zákona sa upravuje najmä používanie vôd vo vzťahu k zákazu plavby, určenie spôsobu a podmienok na vypúšťanie banských vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd a doba platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd orgánom štátnej vodnej správy.

Ďalšie zmeny sa dotknú pôsobnosti orgánov štátnej vodnej správy v konaniach štátnej banskej správy, povinnosti pri zneškodňovaní odpadových vôd akumulovaných v žumpách, postup vo vodoprávnych konaniach a nové skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov.

Environmentálne ciele

Smernica EPaR 2000/60/ES požaduje dosiahnutie environmentálnych cieľov, t.j. dosiahnutie dobrého stavu všetkých vôd. Každú novú trvalo udržateľnú rozvojovú činnosť človeka, ktorá môže mať vplyv na útvary povrchových vôd alebo podzemných vôd, treba posúdiť z hľadiska jej vplyvu na dosiahnutie environmentálnych cieľov.

Deň odpadového hospodárstva

Ide napríklad o stavby protipovodňových opatrení, vodných elektrární, prístavov, ciest a diaľnic, mostov, tunelov, železníc, melioračných zariadení. „Posúdenie týchto nových činností človeka je nevyhnutnou podmienkou pre povoľovacie konanie, pred rozhodnutím o umiestnení stavby,“ konštatuje ministerstvo životného prostredia v dôvodovej správe.

Možnosť posúdenia zhoršenia stavu vodného útvaru a vydania rozhodnutia o splnení podmienok vodného zákona zo strany orgánu štátnej vodnej správy vychádza z implementácie smernice 2000/60/ES.

Ten, kto plánuje realizovať navrhovanú činnosť, musí požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia, či je potrebné splniť podmienky zákona.

Deadline na pripojenie je koniec roka 2021

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Kvalita vody v Dunaji je priemerná, každoročne sa však zvyšuje

Kvalita vody v Dunaji je priemerná, každoročne sa však zvyšuje

Napriek tomu, že Dunaj patrí medzi najznečistenejšie rieky v Európe, na Slovensku klesá najmä miera jeho organického znečistenia. Kvalita je však stále len priemerná.

Pitná voda z vlastnej studne. Na čo by ste nemali zabudnúť

Pitná voda z vlastnej studne. Na čo by ste nemali zabudnúť

Vlastná studňa má nespočet výhod. Nielen, že je odberateľ nezávislý na dodávke z verejného vodovodu, ale v ideálnom prípade tiež ušetrí na rastúcich cenách vody. V niektorých oblastiach Slovenska sú studne napriek neustálemu rozvoju vodárenstva stále nevyhnutnosťou.

Najznámejšie prírodné minerálky na Slovensku. Aké majú účinky a odkiaľ pochádzajú?

Najznámejšie prírodné minerálky na Slovensku. Aké majú účinky a odkiaľ pochádzajú?

Vyhrávajú svetové medaily a exportujú sa do vzdialených krajín. Slovensko má veľké zásoby podzemnej vody a na svojej rozlohe má takmer 1600 rozličných prameňov minerálnych a termálnych vôd. Sme krajinou, ktorá sa radí množstvom, výdatnosťou a chemickým zložením minerálnych vôd medzi najvýznamnejšie štáty sveta.