Produkcia chemických látok narastá. Pre oblasť vôd to znamená ďalšie výzvy | VODA-PORTAL.SK
Vodovody - kanalizace 2023
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Produkcia chemických látok narastá. Pre oblasť vôd to znamená ďalšie výzvy

Riadiť sa treba troma kľúčovými opatreniami, navrhuje Európska environmentálna agentúra.

Chemické látky

Foto: Depositphotos

Chemické znečistenie ohrozuje kvalitu vôd v Európe. Problémom tiež je, že ani moderné čistiarne odpadových vôd (ČOV) si nevedia poradiť so všetkými druhmi chemikálií. Tie sa tak často dostávajú do ďalších zložiek životného prostredia.

Znečistenie chemickými látkami už pritom prekročilo bezpečné limity na globálnej úrovni. Uviedla to Európska environmentálna agentúra (EEA) vo svojej najnovšej správe, v ktorej zdôrazňuje, že ak chceme zamedziť ďalšiemu prenikaniu znečistenia, dôraz treba klásť na tri kľúčové opatrenia.

Chemické látky sú všade

Globálna chemická výroba rýchlo rastie. Chemické látky totiž zohrávajú kľúčovú úlohu vo všetkých hospodárskych odvetviach v Európe a na celom svete vrátane poľnohospodárstva, energetiky, zdravotníctva a výroby. Takmer všetok spotrebný tovar obsahuje chemické látky, ktoré tak zlepšujú funkčnosť výrobkov.

Chemikálie sú kľúčovými zložkami plastov, textílií, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, farieb, lepidiel a širokej škály ďalších spotrebiteľských výrobkov. Chemický sektor preto zohráva kľúčovú úlohu pri zlepšovaní kvality života v Európe.

Podľa EEA však dôkazy zároveň naznačujú, že znečistenie chemickými látkami prekročilo bezpečné limity na globálnej úrovni. Agentúra zdôrazňuje, že rastúca výroba a spotreba chemikálií vytvára problémy v celosvetovom meradle, počnúc negatívnymi vplyvmi na zdravie ľudí cez znečisťovanie životného prostredia až po zvyšovanie našej závislosti od fosílnych palív a prispievanie k emisiám skleníkových plynov.

Výroba chemikálií je totiž úzko prepojená s odvetvím fosílnych palív, pričom petrochemické látky sa používajú ako surovina aj zdroj energie na výrobu. Čoraz viac je zrejmé, že naša závislosť od chemických látok a súvisiacich výrobkov, ako sú plasty a hnojivá, posilňuje našu závislosť od fosílnych palív.

Chemikálie vo výrobkoch taktiež predstavujú prekážku pre opätovné použitie alebo recykláciu, čo bráni efektívnemu využívaniu zdrojov a prechodu na obehové hospodárstvo.

Aj moderné ČOV majú svoje limity

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Plán manažmentu povodňového rizika schválime už čoskoro, sľubuje Budajov rezort

Plán manažmentu povodňového rizika schválime už čoskoro, sľubuje Budajov rezort

Nedostatky v oblasti manažmentu povodňových rizík nám už dlhšiu dobu vyčíta Európska komisia.

Čistenie brehov aj návštevy nádrží. Na svetový (týž)deň vody vodohospodári pripravili množstvo aktivít

Čistenie brehov aj návštevy nádrží. Na svetový (týž)deň vody vodohospodári pripravili množstvo aktivít

Svetový deň vody každoročne pripadá na 22. marec. Slovenský vodohospodársky podnik však pre verejnosť pripravil nie deň, ale týždeň sprievodných podujatí na území celého Slovenska.

Stovky miliónov eur z plánu obnovy sú v ohrození. Poslanci zablokovali kľúčovú reformu

Stovky miliónov eur z plánu obnovy sú v ohrození. Poslanci zablokovali kľúčovú reformu

Vládny návrh zákona, ktorý mal reflektovať aj na oblasť ochrany vôd, protipovodňové opatrenia či manažment dažďových vôd, neprešiel do druhého čítania v NR SR o jediný hlas.