Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Ceny za vodné a stočné na rok 2019 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť

Pozrite si, aké ceny vodného a stočného budú platiť pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť na rok 2019. Domácnosti si priplatia v oboch prípadoch.

Ceny za vodné a stočné na rok 2019 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť

Foto: Pixabay

  • Aktuality |  10.12.2018 |  Diana Motúzová

Trnavská vodárenská spoločnosť mení ceny vodného a stočného na rok 2019. Túto informáciu zverejnila aj na svojej webovej stránke.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal nové cenové rozhodnutie, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0218/2017/V z vlaňajšieho februára.

V ňom stanovil pre vodárenskú spoločnosť maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Ich prehľad nájdete v tabuľke.

Vlaňajšie ceny za vodné a stočné

ÚRSO prvotne určil na obdobie od 1. januára 2017 až do 31. decembra 2021 tieto ceny:

Druh službyCena v eur/m3
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
0,7286 eur/m3
maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
0,5980 eur/m3
maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,0758 eur/m3


Ceny sú však uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Pôvodné rozhodnutie z decembra 2016 tak bolo zrušené.

Trnavská vodárenská spoločnosť uplatnila aj v minulom roku možnosť maximálnej ceny, ktorá zostala oproti roku 2017 nezmenená.

Za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom si odberatelia zaplatili 0,8743 eur/m3 s DPH, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,7176 eur/m3 s DPH a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,2910 eur/m3 s DPH.

Ceny za vodné a stočné na rok 2019

V októbri tohto roku však Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal nové cenové rozhodnutie pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť.

Tieto ceny budú platiť od začiatku budúceho roku do konca decembra 2021. A aké sú teda ceny za vodné a stočné na rok 2019 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť?

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol, že vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
0,7286 eur/m3
maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
0,5980 eur/m3
maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,0758 eur/m3

nahrádzajú slovami


maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
0,7398 eur/m3
maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
0,6092 eur/m3
maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,1251 eur/m3 


Trnavská vodárenská spoločnosť tak zvýšila ceny vo všetkých troch kategóriách – vo výrobe a dodávke pitnej vody verejným vodovodom, výrobe a distribúcii pitnej vody verejným vodovodom, ale aj za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Pozrite si teda konečné ceny vodného a stočného pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť na rok 2019 vrátane DPH.

Druh službyCena v eur/m3 vrátane DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
0,8878 eur/m3
maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
0,7310 eur/m3
maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,3501 eur/m3 

Zvýšenie ceny za vodné aj stočné

V júli tohto roku totiž Trnavská vodárenská spoločnosť zaslala Úradu pre reguláciu sieťových odvetví žiadosť, v ktorom požadovala navýšenie maximálnej ceny vodného a stočného na rok 2019.

ÚRSO nakoniec žiadosti vyhovel, keďže zobral do úvahy niekoľko zásadných faktorov. Regulovaný subjekt totiž odôvodnil podanie návrhu na zmenu pôvodného cenového rozhodnutia výraznou zmenou ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení cien na rok 2017.

Trnavská vodárenská spoločnosť totiž uskutočnila niekoľko zásadných investičných akcií, ktoré mali vplyv na ekonomickú stránku podniku, keďže smerovali z vlastných zdrojov.

Vo výrobe a dodávke pitnej vody bola napríklad realizovaná rekonštrukcia ďiaľkovodného prívodného potrubia Žlkovce – Hlohovec v obstarávacej výške 781-tisíc eur.

Ďalej išlo o investičné akcie, ktoré boli zamerané na rekonštrukciu výtlačných potrubí vo Vrbovom za 400-tisíc eur a Veľkom Orvišti za 338-tisíc eur.

Spoločnosť investovala najmä do ČOV

Najväčšie prostriedky z vlastných zdrojov spoločnosť vynaložila hlavne do sféry modernizácie ČOV. V odkanalizovaní a čistení odpadovej vody bola napríklad realizovaná rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd Krakovany s celkovou obstarávacou hodnotou za viac ako 4 milióny eur.

„Za veľmi dôležité považujeme v minulom roku 2017 skolaudovanie a sprevádzkovanie modernej čistiarne odpadových vôd v obci Krakovany, ktorá spĺňa kvalitatívno-technologickú úroveň európskeho formátu a kde sme preinvestovali celkovo 4 335 118,89 eur,“ uviedol vo výročnej správe za rok 2017 generálny riaditeľ spoločnosti Radovan Foltinský.

Za vlaňajší rok tak až 77 % finančných prostriedkov smerovalo do rekonštrukcie či modernizácie ČOV, pričom zvyšné prostriedky spoločnosť preinvestovala do oblasti vodovodov, kanalizácie a ďalších sfér.

Ďalej spoločnosť preinvestovala 702-tisíc eur na modernizáciu čistiarne odpadových vôd Zeleneč a taktiež vynaložila finančné prostriedky na vybudovanie kanalizácie v obci Kátlovce za 308-tisíc eur.

Trnavská vodárenská spoločnosť však zároveň odôvodnila nutnosť navýšenia maximálnej ceny vodného a stočného aj nárastom osobných nákladov, teda miezd zamestnancov.

Zatiaľ čo v roku 2016 dosahovali mzdy zamestnancov výšku 3,65 milióna eur, vlani narástli o takmer 200-tisíc eur.

Za stočné si domácnosti priplatia o 6 eur viac

Na základe uvedených skutočností Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prehodnotil cenové rozhodnutie platné pre Trnavskú a vodárenskú spoločnosť a rozhodol sa, že na rok 2019 zvýši maximálnu cenu pre všetky kategórie.

A ako veľmi sa dotkne navýšenie cien vodného a stočného slovenských domácností? ÚRSO konštatuje, že nárast maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom bude mať len minimálny vplyv na ich financie.

Bežná trojčlenná rodina pri priemernej spotrebe vody v objeme 34 metrov kubických na osobu na rok tak v budúcom roku zaplatí o 1,10 eur viac (1,32 eur za rok s DPH), ako tomu bolo v prípade vlaňajška.

V prípade ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je už navýšenie markantnejšie.

Vplyv zvýšenia ceny za stočné sa totiž prejaví nárastom ceny za túto službu pre priemernú trojčlennú rodinu so spotrebou 34 metrov kubických na osobu za rok o 5 eur na rok (6 eur s DPH).

Uvedené ceny tak budú platiť pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť ďalšie tri roky, ak Úrad pre reguláciu sieťových odvetví neschváli zmenu cenového rozhodnutia.


Mohlo by vás zaujímať

Slovenský vodohospodársky podnik má nového generálneho riaditeľa

Slovenský vodohospodársky podnik má nového generálneho riaditeľa

Zmluvu o výkone funkcie generálneho riaditeľa s ním minister Taraba podpísal s účinnosťou od dnešného dňa.

Vodoinštalatéri Košice

Vodoinštalatéri Košice

Prinášame zoznam vodoinštalatérov, ktorí poskytujú svoje služby v Košiciach.

SVP povedie generálny manažér Tarabovej strany Život - NS Peter Molda

SVP povedie generálny manažér Tarabovej strany Život - NS Peter Molda

Ladislav Glinda vo vedení štátneho podniku končí.

X
X
X
X