INNOGY
INNOGY
INISOFT

Ako ochrániť vodomery pred silnými mrazmi

Ak dodržíte tieto kroky, ochránite svoje merače pred poškodením a nespôsobíte zbytočný šok svojej peňaženke.

Ako ochrániť vodomery pred silnými mrazmi

Foto: Pixabay

V priebehu roku vodomery nepotrebujú prakticky žiadnu údržbu. Často však zabúdame, že práve v zimnom období si vyžadujú špeciálnu pozornosť a ochranu. Technickí pracovníci vodární sa napriek opakovaným varovaniam každoročne stretávajú s ich poškodením v dôsledku nízkej teploty.

Často sa tak deje predovšetkým na víkendových chalupách či v záhradkárskych oblastiach, ktoré v zimnej sezóne nie sú vykurované a majitelia zabudli vypustiť vodu zo systému. Podobné problémy však ohrozujú aj vlastníkov rodinných domov s nízkym odberom vody.

„Najčastejšou zimnou poruchou je prasknutie vodomeru v dôsledku mrazov. Ide hlavne o záhrady a chatové oblasti, v ktorých sa majitelia cez zimné obdobie nezdržiavajú a nevypustia vodu zo systému. Vodomer však môže zamrznúť aj v dome, kde je malý odber vody, ak je nainštalovaný nízko pod stropom šachty alebo je nedostatočne zabezpečené uzatváranie šachty,“ konštatovala Zdena Volárová, vedúca oddelenia výmeny vodomerov z Infra Services, a. s.

Za škody zodpovedá priamo odberateľ

Poškodený vodomer môže priniesť značné komplikácie, ako napríklad nežiaduci únik vody z poškodenej prípojky, čo prináša negatívne externality v podobe finančnej ujmy na majetku. Keďže za ochranu vodomeru zo zákona zodpovedajú práve odberatelia či vlastníci nehnuteľností, všetka úhrada za poškodený vodomer tak pôjde rovno z vášho vrecka.

Okrem nemalej sumy, ktorú je odberateľ povinný uhradiť za výmenu prasknutého vodomeru, hrozí aj únik vody. Ten sa môže výrazne predražiť, predovšetkým ak ho majiteľ nehnuteľnosti odhalí až po dlhšom čase.

Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach: „Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.“

Napriek tomu, že vodomer nie je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti, ten má povinnosť zaistiť, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Okrem toho je povinný vybudovať vodomernú šachtu v súlade s požiadavkami, ktoré stanovuje vodárenská spoločnosť.

Aby ste predišli uvedeným problémom a s tým súvisiacim škodám, oplatí sa venovať pozornosť dôslednej príprave na zimu. Ponúkame vám užitočný návod, vďaka ktorému sa týmto nepríjemnostiam ľahko vyhnete.

Vhodný materiál robí zázraky

V prípade, že máte vodomer umiestnený vo vonkajšom priestore (v šachte), nezabudnite šachtu starostlivo uzavrieť a jej poklop prikryť tepelnou izoláciou. Do šachty nemôže za žiadnych okolností prenikať povrchová ani podpovrchová voda.

Pri výbere materiálov na tepelnú izoláciu buďte opatrní. Určite nepoužívajte materiály, ktoré môžu rýchlo a ľahko navlhnúť alebo podliehajú hnilobe. Na takéto účely sú taktiež absolútne nevyhovujúce textílie, ako napríklad rôzne deky. Najvhodnejšou a najbežnejšou pomôckou je polystyrén. Osvedčenou alternatívou je tiež izolačná vata. Dajte však pozor, aby nebola sklená.

V obdobiach príliš silných mrazov nezabudnite tepelne izolovať aj samotný vodomer. Ak sa však nachádza v nezamŕzajúcej hĺbke, nie je takáto izolácia nutná. Práve z týchto dôvodov je dôležité viesť vodovodnú prípojku v minimálnej hĺbke 1,3 metra pod terénom. Ak krycia vrstva zeminy nad vodovodnou prípojkou nedosahuje dostatočnú hĺbku, je nevyhnutné navŕšenie zeminy nad prípojkou.

V interiéri dajte pozor na rozbité okná a prievan

Ak sa vodomer nachádza v interiéri, zamerajte sa na ochranu potrubia, ktoré je vystavené mrazu. Tú zabezpečíte taktiež pomocou vhodných izolačných materiálov. Môžete ho napríklad omotať nenasiakavými stavebnými izoláciami.

Nezabudnite uzavrieť daný priestor pred vnikaním chladného vzduchu z vonkajšieho priestoru. V mrazivých dňoch tak dokáže zapríčiniť poškodenie vodomeru rozbité pivničné okienko či obyčajný prievan.

V prípade dlhšej neprítomnosti úplne nevypínajte vaše kúrenie, ak je to možné. Udržujte v dome aspoň minimálnu teplotu, avšak dajte pozor, aby nebola nižšia ako 55 °F (teda 13 °C). Poriadne uzavrite uzáver pred vodomerom a vyprázdnite potrubie za ním.

Ako prevencia pomôže, ak vám známy skontroluje vonkajší aj vnútorný priestor počas vášho pobytu mimo domova. Ak plánujete vypnúť kúrenie, uistite sa, že ste vypustili všetku vodu z potrubia, merača, toalety a ohrievača vody. Nezabudnite tiež vypnúť napájací zdroj ohrievača vody.

Vodomery chráňte aj pred nadmerným teplom

Nielen obrovské mrazy, ale aj extrémne vysoké teploty môžu zapríčiniť poškodenie základných vodomerov, ktoré obsahujú súčiastky z rôznych plastov. Porušiť sa môžu predovšetkým vtedy, keď sa dostanú do kontaktu s pitnou vodou, ktorá má teplotu nad 40 °C. Horúca voda sa môže do merača dostať napríklad pri nefunkčnosti spätného ventilu alebo klapky. Nezabudnite teda udržiavať spätné ventily v prevádzkyschopnom stave.

V zime dochádza k takémuto poškodeniu v prípadoch, keď sa odberateľ pokúša už zamrznutú vnútornú ventiláciu rozohriať pomocou otvoreného ohňa. Takýto zásah však spôsobuje, že vodomer už pravdepodobne merať nebude a je nutná jeho výmena. Po demontáži zariadenia je poškodenie jeho plastových častí teplom úplne zjavné.

Na zamrznuté potrubie pomôže aj „fén“

Ak ste zaznamenali zamrznuté potrubie, je dôležité čo najskôr odstrániť upchatie, aby sa minimalizovala miera poškodenia. Mierne otvorte kohútik, aby mohla počas rozmrazovania voda z potrubia odtekať. Majte však na pamäti, že potrubie už môže byť prasknuté. Ak to tak naozaj je, voda pravdepodobne uniká počas procesu rozmrazovania.

Na odmrazenie však v žiadnom prípade nepoužívajte otvorený oheň. Najjednoduchší a najbezpečnejší spôsob, ako rozmraziť zamrazené potrubie, je vyhriať miestnosť alebo použiť bežný sušič vlasov, ktorý sa nachádza v každej domácnosti.

Nastavte sušič vlasov na nízku teplotu a vypúšťajte teplý vzduch hore-dolu pozdĺž celej dĺžky potrubia. Nepoužívajte však elektrické zariadenia v miestach, kde sa nachádza stojatá voda. Ako vhodný trik môže poslúžiť aj zavinutie teplého uteráka či handry okolo potrubia. Ak vodovodná rúra zamrzne a potom praskne, odpojte hlavný uzáver vody vo vašej domácnosti.

Nevyhnutné rady na záver

Ďalším praktickým tipom, ktorý vám môže zachrániť prebytočné výdavky, je kontrola tzv. vodomernej zostavy. Tá je súčasťou vodovodnej prípojky a je v majetku odberateľa. Ak chcete zaručiť správne fungovanie vodomeru a zaistiť jeho ochranu, je potrebné udržiavať túto vodomernú zostavu v dobrom technickom stave.

Ako sme už spomínali, práve víkendové chaty sú v zimných obdobiach výrazne ohrozené. Keďže ich majitelia navštevujú len príležitostne, nedochádza k ich pravidelnému vykurovaniu. Nezabudnite teda pred každým odchodom z chaty uzavrieť hlavný uzáver vody a vypustiť vodu z prípojky a vnútorných rozvodov.

Ak zaznamenáte, že meradlo bolo poškodené, informujte poruchovú službu vodárenskej spoločnosti, pod ktorej kompetencie spadáte. V prípade výrazného porušenia merača vody sa však pripravte na to, že budete musieť investovať nemalú sumu na zakúpenie nového. Cena šachtového vodomeru typu 420 sa pohybuje v rozpätí od 75 do 90 eur.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Ceny za vodné a stočné na rok 2019 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť

Ceny za vodné a stočné na rok 2019 pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť

Pozrite si, aké ceny vodného a stočného budú platiť pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť na rok 2019. Domácnosti si priplatia v oboch prípadoch.

Ako vyčistiť upchatý odpad? Ide to aj bez odborníka

Ako vyčistiť upchatý odpad? Ide to aj bez odborníka

Poradíme vám, ako jednoducho vyčistíte upchatý odpad, a to aj bez inštalatéra. Zásoby z kuchyne, chemické prostriedky, ekologické prostriedky, manuálne odstránenie odpadu – výber je len na vás.

Smart vodomery testuje už aj Bratislavská vodárenská spoločnosť

Smart vodomery testuje už aj Bratislavská vodárenská spoločnosť

Diaľkové merače tak majú zefektívniť poskytované vodárenské služby.