Pozvánka na webinár: Revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd – čo nás vlastne čaká | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Pozvánka na webinár: Revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd – čo nás vlastne čaká

Cieľom webinára je podať informácie o najvýznamnejších zmenách, ktoré vyplývajú z revízie smernice, a predstaviť ich odbornej verejnosti.

Pozvánka na webinár: Revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd – čo nás vlastne čaká

Foto: Pixabay

Asociácia čistiarenských expertov SR a oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU Bratislava Vás pozývajú na odborný webinár "Revízia Smernice 271/91/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd – čo nás vlastne čaká?".

Webinár je zameraný na ozrejmenie si niektorých aspektov týkajúcich sa pripravovanej revízie Smernice EU 271/91 o čistení komunálnych odpadových vôd. Z navrhovaného textu sa javí, že to bude v mnohých smeroch revolučná zmena požiadaviek na kvalitu čistenia komunálnych odpadových vôd.

Aj keď revízia Smernice je stále ešte v štádiu pripomienkovania členských štátov, je zrejmé, že tento dokument sa nás v najbližších rokoch výrazne dotkne. Cieľom webinára je podať informácie o najvýznamnejších zmenách, ktoré vyplývajú z revízie Smernice a predstaviť ich odbornej verejnosti.


Termín a miesto konania

  • 15. marca 2023 /streda/ o 13:00 hod.
  • online podujatie

Témy webinára

  • Ako sa pripravujeme na transpozíciu revízie smernice
  • Odľahčovanie, vodozádržné opatrenia v mestách
  • Požiadavky revízie smernice na technológie ČOV
  • Mikropolutanty
  • Energetické požiadavky na komunálne ČOV

Konferencia sa uskutoční len online formou.


Program webinára

13:00 Otvorenie (prof. Bodík, FCHPT STU Bratislava)

13:10 Ako sa pripravujeme na transpozíciu revízie Smernice 271/91/EHS (Ing. Thalmeinerová, MŽP SR)

13:40 Odľahčovanie, vodozádržné opatrenia v mestách (doc. Sokáč, ÚH SAV, v.v.i. Bratislava)

14:10 Požiadavky revízie Smernice 271/91/EHS na technológie ČOV (prof. Drtil, FCHPT STU Bratislava, Ing. Bilanin, StVPS, a.s. B.Bystrica)

14:40 Mikropolutanty nás už dobehli (prof. Bodík, FCHPT STU Bratislava)

15:10 Energetické požiadavky na komunálne ČOV (Ing. Beneš, VEOLIA ČR, Praha)

15:50 Diskusia


Ďalšie informácie:

  • Podrobnejšie informácie a pozvánka na webinár tu.
  • Na prihlásenie sa na webinár nie je potrebná predchádzajúca registrácia. Prístup na webinár získate kliknutím na tento odkaz.Mohlo by vás zaujímať

Čistili Hron od odpadu. Ľudia si rieku mýlia so zberným dvorom, konštatujú dobrovoľníci

Čistili Hron od odpadu. Ľudia si rieku mýlia so zberným dvorom, konštatujú dobrovoľníci

Pri upratovaní z Hrona vytiahli množstvo plastov, ale aj kočík a bicykel. K čisteniu rieky sa pridali pracovníci spoločnosti Marius Pedersen, ktorá sa špecializuje na nakladanie s odpadom.

Zachytávanie dažďovej vody môže mestám a obciam pomôcť, využijú ju školy aj úrady

Zachytávanie dažďovej vody môže mestám a obciam pomôcť, využijú ju školy aj úrady

Kľúčom k využitiu zrážkovej vody je jej uskladnenie v nádržiach.

Čo vám v lete mohlo ujsť. Tu je päť najčítanejších textov o vodách za júl a august

Čo vám v lete mohlo ujsť. Tu je päť najčítanejších textov o vodách za júl a august

Rezonovali najmä vodárenské témy, ale aj personálne zmeny v štátnom podniku.