Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Svetový deň vody: Únia má k dispozícii veľa nástrojov na ochranu podzemných vôd

Tohtoročnou témou sú podzemné vody. Tie čelia tlakom z rôznych strán. Európske vodárenské spoločnosti však pripomínajú, že nástroje na ich ochranu sú k dispozícii.

Svetový deň vody: Únia má k dispozícii veľa nástrojov na ochranu podzemných vôd

Ilustračné foto: Depositphotos

Svetový deň vody si každoročne pripomíname 22. marca. Tohtoročnou témou je „podzemná voda“, a teda „zviditeľnenie neviditeľného“.

Ľudská činnosť môže ovplyvniť jej kvalitu aj kvantitu, problémom je však aj zmena klímy, čo ohrozuje zásobovanie ľudstva čerstvou a bezpečnou pitnou vodou do budúcnosti.

Pre ich „skrytý“ a podzemný charakter je prevencia znečistenia, monitorovanie kvality a obnova ešte náročnejšia ako v prípade povrchových vôd, zdôrazňuje Európsky zväz národných asociácií poskytovateľov služieb pre dodávky vody a odpadové vody (European Federation of National Associations of Water and Waste Water Services – EurEau).

Kvalitu vody ohrozujú viaceré zdroje

Ku kontaminácii podzemných vôd dochádza infiltráciou vody cez kontaminované pôdy. Najčastejším zdrojom znečistenia sú dusičnany pochádzajúce z nadmerného používania hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve.

Pôda môže byť kontaminovaná aj zo skládok a nebezpečných chemikálií pochádzajúcich z priemyselných areálov. V závislosti od mobility a perzistencie látok, vlastností pôdy a hĺbky zvodnenej vrstvy sa tieto látky môžu časom dostať do podzemných vôd.

Po kontaminácii je ťažké vrátiť podzemnú vodu do pôvodného čistého stavu, pričom tento proces trvá veľmi dlho. Netreba zabúdať ani na to, že je výrazne nákladný. Problémom je aj výroba pitnej vody z veľmi kontaminovaného zdroja, čo v konečnom dôsledku vedie k zníženiu dostupných zdrojov.

Únia prijala veľký počet nástrojov

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Prístroj „ovoniava“ morskú vodu a zisťuje jej zloženie. Môže identifikovať nové liečivá

Prístroj „ovoniava“ morskú vodu a zisťuje jej zloženie. Môže identifikovať nové liečivá

Zariadenie koncentruje molekuly, ktoré vypúšťajú organizmy žijúce v oceáne. Možno sa medzi nimi nachádzajú potenciálne farmaceutiká.

Ložiská podzemnej vody sa celosvetovo zmenšujú. Dochádza k poklesu pôdy, varuje štúdia

Ložiská podzemnej vody sa celosvetovo zmenšujú. Dochádza k poklesu pôdy, varuje štúdia

Vedci pomocou dostupných dát a počítačových modelov prvýkrát zmapovali kapacitu vodonosnej vrstvy naprieč kontinentmi.

Po Andrejovi Kasanovi vláda vymenovala ďalšieho splnomocnenca v oblasti vôd

Po Andrejovi Kasanovi vláda vymenovala ďalšieho splnomocnenca v oblasti vôd

Vo funkcii splnomocnenca skončil Roman Havlíček, ktorého odvolali aj z funkcie riaditeľa sekcie vôd na MŽP SR.