Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Priesaková voda. Ako odstrániť rizíká, ktoré spôsobuje?

Komplexné čistenie priesakových vôd pod skládkami budete môcť vidieť už na novembrovej konferencii vodohospodárov

Priesaková voda. Ako odstrániť rizíká, ktoré spôsobuje?

Foto: Klarwin

Skládkovanie odpadov predstavuje posledný článok reťazca v nakladaní s odpadmi a zároveň je to najrozšírenejší spôsob zneškodňovania odpadov v Slovenskej republike.

Je to historicky najstaršia forma nakladania s odpadom a napriek tomu, že naše domáce odpady vyzerajú na prvý pohľad nevinne, musíme si uvedomiť, že obsahujú množstvo rôznych látok a chemikálií, ktoré sa pri ich rozklade a vzájomnom pôsobení z odpadov uvoľňujú.

Vytvára sa tak množstvo nových chemických produktov, ktoré sú často nebezpečnejšie ako pôvodné látky.

Dažďová voda, ale aj voda z povrchových a podpovrchových tokov, či voda obsiahnutá priamo v ukladanom odpade presakuje cez tieto odpady a produkuje tekutinu zvanú priesaková voda.

priesakova voda

Priesaková voda predstavuje dlhodobú hrozbu znečistenia podzemných a povrchových vôd.

V súčasnosti existuje technológia na minimalizáciu rizík vyplývajúcich z tejto hrozby.

Unikátna technológia Klarwin, ktorá bola vyvinutá s nemeckou spoločnosťou Grimm & Wulff Anlagen und Systembau GmbH, produkuje najvyššiu kvalitu vyčistenej vody (permeátu), ktorá môže byť vrátená naspäť do prostredia, využitá na zavlažovanie alebo v priemysle.

90 percent čistej vody

Úroveň čistenia je závislá od zloženia priesakovej vody, pri trojstupňovom čistení dosahuje účinnosť až 90 % čistej vody. Pri dvojstupňovom čistení to je 70-75 %.

Technológia je založená na systéme reverznej osmózy s využitím tzv. diskových modulov, ktoré ponúkajú viacero výhod v porovnaní s tradičnými špirálovitými alebo trubkovými modulmi.

V kombinácii s nízkymi prevádzkovými nákladmi , ktoré sú 3-5 Eur/m3 priesakovej vody, predstavuje ekonomicky aj technologicky efektívny nástroj na elimináciu rizík a riešenie problémov spojených s priesakovými vodami.

priesakova voda

Technológia bude odbornej verejnosti na Slovensku prvýkrát predstavená na 50. konferencii vodohospodárov v priemysle, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.-14. novembra 2018 vo Vyhniach v hoteli Sitno.

Každý záujemca bude mať možnosť sa priamo na mieste nielen o tejto technológii dozvedieť viac informácií, ale ju aj naživo vidieť.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Aktuálne ceny za vodné a stočné pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť

Aktuálne ceny za vodné a stočné pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť

Od júna 2019 došlo k zmene ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. LVS tak bude mať spomedzi zvyšných vodárenských spoločností najdrahšie ceny stočného.

Aké sú výhody domových ČOV?

Aké sú výhody domových ČOV?

Oproti žumpám sú to najmä ekologické a ekonomické výhody. Vyčistenú odpadovú vodu je možné používať na polievanie zelene a vysušený prebytočný kal zase do kompostu.

Kanalizačné poklopy z plastu sú ekologické a neškodia vozovke

Kanalizačné poklopy z plastu sú ekologické a neškodia vozovke

Jaroměřská firma, ktorá vyrába kanalizačné poklopy, sa môže ako jediná v EÚ medzi výrobcami z odboru pýšiť označením CE.