Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

OVS: Rozvojové projekty je potrebné primárne financovať cez Envirofond, nie vodárne

Oravská vodárenská spoločnosť je presvedčená, že vodárne by mali uprednostňovať projekty na opravu, modernizáciu a obnovu.

OVS: Rozvojové projekty je potrebné primárne budovať cez Envirofond, nie vodárne

ČOV Nižná nad Oravou / Foto: OVS, a. s.

Oravská vodárenská spoločnosť (OVS) vlani hospodárila so ziskom a navýšila aj vlastné výnosy. Poukazuje však na problém s financovaním rozvojových projektov. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2019, ktorú podnik zverejnil na svojej webovej stránke (odkaz na celú správu nájdete na konci článku).

Akcionármi OVS sú výlučne mestá o obce. Z celkového počtu 692 968 akcií má najvyšší podiel okres Námestovo (43,05 %), za ktorým nasleduje okres Dolný Kubín (30,26 %) a okres Tvrdošín (26,69 %).

OVS vlani prevádzkovala 820,5 kilometra vodovodov a 458,9 kilometra kanalizačnej siete, zabezpečovala pravidelné zásobovanie 79,2 % obyvateľstva Oravy pitnou vodou a čistenie odpadových vôd pre 62 % obyvateľov.

Vlani dodali vodárne svojim odberateľom 3 635 848 metrov kubických vody a vyčistili 3 324 816 metrov kubických odpadovej vody a vody z povrchového odtoku.

Voda nefakturovaná dosiahla hodnotu takmer 1,2 milióna metrov kubických, čo predstavuje 24,3 % z výroby pitnej vody, straty vody v potrubnej sieti predstavovali 24 percent, čo je okrem roku 2016 rekordne najnižší podiel.

Riešenie dlhodobého problému

Vodárenská spoločnosť už niekoľko rokov riešila problémy s projektom „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“, pričom dlhodobo poukazovala na následky „slovenských pravidiel“ uplatňovaných v schvaľovacom a realizačnom procese stavieb financovaných z prostriedkov EÚ.

V júni 2019 došlo k uzatvoreniu „Dohody o urovnaní nárokov medzi zmluvnými stranami“ k zmluve o Dielo zo septembra 2013 na danú stavbu.

Podľa podniku sa na stavbe ešte vyskytujú záručné poruchy, ktoré je povinný zhotoviteľ odstrániť v záručnej lehote.

„V roku 2020 budeme pokračovať v zisťovaní záručných vád a požadovať ich odstránenie, aby sme mohli požiadať Okresný úrad životného prostredia Námestovo o vydanie kolaudačného rozhodnutia na túto významnú stavbu,“ konštatuje generálny riaditeľ OVS Jozef Revaj.

Investície za 1,5 milióna eur

Investičná činnosť bola zameraná na prípravu a realizáciu stavieb spolufinancovaných z prostriedkov EÚ zo štátneho a Environmentálneho fondu, ale aj na rekonštrukciu, modernizáciu spravovaných vodohospodárskych zariadení a na budovanie nových kapacít.

Začiatkom decembra z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bolo podniku doručené rozhodnutie o projekte „Budovanie verejnej kanalizácie v obci Breza“, kde mu bolo oznámené pridelenie finančných prostriedkov v celkovom objeme 992 003,59 eur.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Okrem odľahčenia stokovej siete by priniesli aj iné výhody z hľadiska životného prostredia. Takisto by obyvateľom znížili náklady na stočné.

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

V medziročnom porovnaní ide o nárast o 260-tisíc metrov kubických odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie.

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

Investícia by mala stáť takmer 1,4 milióna eur.