Eversheds Sutherland
INISOFT
BELIMO

OVS: Rozvojové projekty je potrebné primárne financovať cez Envirofond, nie vodárne

Oravská vodárenská spoločnosť je presvedčená, že vodárne by mali uprednostňovať projekty na opravu, modernizáciu a obnovu.

OVS: Rozvojové projekty je potrebné primárne budovať cez Envirofond, nie vodárne

ČOV Nižná nad Oravou / Foto: OVS, a. s.

Oravská vodárenská spoločnosť (OVS) vlani hospodárila so ziskom a navýšila aj vlastné výnosy. Poukazuje však na problém s financovaním rozvojových projektov. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2019, ktorú podnik zverejnil na svojej webovej stránke (odkaz na celú správu nájdete na konci článku).

Akcionármi OVS sú výlučne mestá o obce. Z celkového počtu 692 968 akcií má najvyšší podiel okres Námestovo (43,05 %), za ktorým nasleduje okres Dolný Kubín (30,26 %) a okres Tvrdošín (26,69 %).

OVS vlani prevádzkovala 820,5 kilometra vodovodov a 458,9 kilometra kanalizačnej siete, zabezpečovala pravidelné zásobovanie 79,2 % obyvateľstva Oravy pitnou vodou a čistenie odpadových vôd pre 62 % obyvateľov.

Vlani dodali vodárne svojim odberateľom 3 635 848 metrov kubických vody a vyčistili 3 324 816 metrov kubických odpadovej vody a vody z povrchového odtoku.

Voda nefakturovaná dosiahla hodnotu takmer 1,2 milióna metrov kubických, čo predstavuje 24,3 % z výroby pitnej vody, straty vody v potrubnej sieti predstavovali 24 percent, čo je okrem roku 2016 rekordne najnižší podiel.

Riešenie dlhodobého problému

Vodárenská spoločnosť už niekoľko rokov riešila problémy s projektom „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“, pričom dlhodobo poukazovala na následky „slovenských pravidiel“ uplatňovaných v schvaľovacom a realizačnom procese stavieb financovaných z prostriedkov EÚ.

V júni 2019 došlo k uzatvoreniu „Dohody o urovnaní nárokov medzi zmluvnými stranami“ k zmluve o Dielo zo septembra 2013 na danú stavbu.

Podľa podniku sa na stavbe ešte vyskytujú záručné poruchy, ktoré je povinný zhotoviteľ odstrániť v záručnej lehote.

„V roku 2020 budeme pokračovať v zisťovaní záručných vád a požadovať ich odstránenie, aby sme mohli požiadať Okresný úrad životného prostredia Námestovo o vydanie kolaudačného rozhodnutia na túto významnú stavbu,“ konštatuje generálny riaditeľ OVS Jozef Revaj.

Investície za 1,5 milióna eur

Investičná činnosť bola zameraná na prípravu a realizáciu stavieb spolufinancovaných z prostriedkov EÚ zo štátneho a Environmentálneho fondu, ale aj na rekonštrukciu, modernizáciu spravovaných vodohospodárskych zariadení a na budovanie nových kapacít.

Začiatkom decembra z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bolo podniku doručené rozhodnutie o projekte „Budovanie verejnej kanalizácie v obci Breza“, kde mu bolo oznámené pridelenie finančných prostriedkov v celkovom objeme 992 003,59 eur.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Zvýšené prietoky majú byť krokom k periodicky opakovaným simulovaným záplavám v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja.

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Odstránenie nefunkčných a starých prekážok je najlepší spôsob spriechodnenia rieky, zdôrazňuje organizácia WWF Slovensko.

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Správa o stave životného prostredia za rok 2019 zdôrazňuje, že na splnenie cieľa Envirostratégie 2030 musíme vyvinúť značné úsilie v realizácii opatrení na zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov.