Eversheds Sutherland
INISOFT
BELIMO

Niekoľko čakajúcich obcí dostane z Envirofondu financie na kanalizácie a vodovody

Envirofond ubezpečuje, že jeho snahou nie je zdržiavať proces poskytnutia dotácie. Časový sklz odsúhlasenia čerpania mali spôsobiť zistené nedostatky v niektorých obciach či covid.

Niekoľko čakajúcich obcí dostane z Envirofondu financie na kanalizácie a vodovody

Foto: Depositphotos

Niekoľko obcí sa dostane v najbližších dňoch k peniazom na výstavbu čistiarní odpadových vôd, verejných kanalizácií alebo verejných vodovodov z Environmentálneho fondu.

Envirofond pripravil postup pre urýchlenie poskytnutia súhlasných stanovísk k úhrade faktúr pre obce, ktoré sú zapojené do výzvy o podporu na podporné programové aktivity.

Vysvetľuje, že hoci obce už majú alokované financie na realizáciu daných projektov na účtoch, nemôžu s nimi disponovať bez jeho súhlasu. Konkrétne ide o dotácie na výstavbu čistiarní odpadových vôd, verejných kanalizácií alebo verejných vodovodov v rámci Výzvy č. B-1/2020.

Ktoré projekty mohli získať dotácie?

Dotácia bola určená na podporu piatich základných aktivít v oblasti verejných vodovodov. Prvou z nich bolo budovanie systému zásobovania pitnou vodou využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity v prípade, keď je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov.

Ďalšou možnosťou bolo budovanie systému zásobovania pitnou vodou s využitím malých vodárenských zdrojov, ak nebolo technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov.

Možnosťou bolo aj rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukcia v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete.

Štvrtou aktivitou s možnosťou získania dotácie bola úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a zariadení tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu.

Poslednou oblasťou bolo budovanie vodovodných prípojok s tým, že z dotácie Envirofondu je financovaná tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

Zadotujú aj kanalizácie

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Čínski vedci tvrdia, že schopnosť oceánu pohlcovať CO2 dokáže zvýšiť jeden prvok

Čínski vedci tvrdia, že schopnosť oceánu pohlcovať CO2 dokáže zvýšiť jeden prvok

Podľa vedcov by malo ísť len o stopové koncentrácie tohto prvku.

Aktívne uhlie zo zvyškov z kukurice? Metóda čistenia vody podporuje obehovú ekonomiku

Aktívne uhlie zo zvyškov z kukurice? Metóda čistenia vody podporuje obehovú ekonomiku

Aktívne uhlie dokáže absorbovať až 98 % znečistenia.

Výdatnosť vodárenského zdroja Šamorín je stále ohrozená, tvrdí OZ Za našu vodu

Výdatnosť vodárenského zdroja Šamorín je stále ohrozená, tvrdí OZ Za našu vodu

Občianske združenie hovorí, že výstavba v II. pásme stále pokračuje. Oslovilo preto ministra životného prostredia.