Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Lesy sú kľúčové pre kvalitu vody. Čím menej stromov, tým viac polutantov

Vedci namerali výrazne vyššie koncentrácie dusíka, fosforu aj sedimentov v povodiach, v ktorých lesy nahradila stavebná alebo poľnohospodárska pôda.

Lesy sú kľúčové pre kvalitu vody. Čím menej stromov, tým viac polutantov

Foto: Pexels

Lesy prinášajú mnohé vodohospodárske výhody

Je známe, že lesy zmierňujú dopady prívalových dažďov, znižujú odtok vody z krajiny, zvyšujú porozitu a infiltračnú kapacitu pôdy a celkove prispievajú k zadržiavaniu vody v pôde. V zalesnených povodiach dochádza v menšej miere k erózii korýt tokov a voda následne obsahuje menšie koncentrácie sedimentov ako aj iných polutantov, ktoré sa spájajú so stavebnou a poľnohospodárskou pôdou.

Krajinná pokrývka je jedným z faktorov, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu vody. Z predošlého výskumu vyplýva, že udržateľné lesné hospodárstvo a ochrana lesov prináša ekonomické výhody v oblasti vodohospodárstva, keďže horšia kvalita vody môže spôsobiť dočasné odstávky čistiarní odpadových vôd či výpadky dodávok pitnej vody, pričom dodávky z alternatívnych zdrojov sa môžu predražiť.

Premena prirodzenej krajinnej pokrývky môže viesť k zhoršeniu kvality vody v povodiach, z ktorých sa voda čerpá na ľudskú spotrebu, čo zvyšuje náklady systémom verejných vodovodov. V štúdii, ktorá vyšla v časopise Science of the Total Environment, sa ukázalo, že povodia, v ktorých výrazne prevláda poľnohospodárska pôda, vykazujú výrazne zvýšené koncentrácie dusíka, fosforu a suspendovaného sedimentu vo vode.

Vedci dali do súvislosti krajinnú pokrývku, rozvoj a poľnohospodárstvo s pozorovanou aj modelovanou kvalitou vody na juhovýchode USA. Konkrétne podrobili analýze 1746 odberných miest pitnej vody v rámci systému verejných vodovodov.

Hoci výsledky neboli uniformné, celkove výskumníci pozorovali, že koncentrácie dusíka, fosforu a suspendovaného sedimentu výrazne klesajú, čím väčšia je lesná pokrývka, a naopak sa výrazne zvyšujú, čím viac je krajina upravovaná a obhospodarovaná.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Dobudujú kanalizáciu a rozšíria ČOV. Vodári na západnom Slovensku rozbehli výstavbu

Dobudujú kanalizáciu a rozšíria ČOV. Vodári na západnom Slovensku rozbehli výstavbu

Zákazku od vodárenskej spoločnosti získala pätica firiem.

Sucho v Európe sa dá odvrátiť. Musíme však urýchlene znížiť emisie na minimum

Sucho v Európe sa dá odvrátiť. Musíme však urýchlene znížiť emisie na minimum

Modely predpovedajú, že ak budú emisie skleníkových plynov naďalej rásť, na juhu Európy by do roku 2100 mohol úhrn zrážok v letných mesiacoch klesnúť takmer o polovicu.

Nová metóda analyzuje organické látky vo vode. Indikuje stav ekosystému a dokáže určiť zdroje znečistenia

Nová metóda analyzuje organické látky vo vode. Indikuje stav ekosystému a dokáže určiť zdroje znečistenia

Analýza rôznych organických zlúčenín rozpustených v sladkej vode spoľahlivo vypovedá o zdraví ekosystému, tvrdia vedci v novej štúdii.