Macro Components
INISOFT
BELIMO

Komárňanským vodárňam vlani klesli záväzky aj hodnota majetku

Podnik hospodáril so ziskom v hodnote 9-tisíc eur.

Komárňanským vodárňam vlani klesli záväzky aj hodnota majetku

Foto: KOMVaK, a. s.

Vlani dosiahli náklady aj výnosy Vodární a kanalizácií mesta Komárna (KOMVaK) rekordné hodnoty. Zisk spoločnosti klesol, rovnako aj záväzky a hodnota majetku.

Celková zadlženosť podniku zostáva na podobne vysokej úrovni (viac ako 95 %). Vyplýva to z výročnej správy za rok 2019, ktorú vodárenská spoločnosť zverejnila na svojej webovej stránke (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Zakladateľom akciovej spoločnosti je mesto Komárno so stopercentnou majetkovou účasťou. Generálnym riaditeľom spoločnosti je Patrik Ruman.

Podnik vlani prevádzkoval alebo spravoval celkom dva skupinové a tri miestne verejné vodovody, päť vodárenských zdrojov a čerpacích staníc s celkovou kapacitou 435,5 l/s a šesť vodojemov.

Verejnými vodovodmi s dĺžkou rozvodnej vodovodnej siete 335 kilometrov bolo pitnou vodou zásobovaných viac ako 51-tisíc obyvateľov.

Z verejných vodovodov bolo vlani zásobovaných 96,3 % obyvateľov v meste a obciach, v ktorých KOMVaK prevádzkuje verejný vodovod.

Vysoký podiel vody nefakturovanej

V roku 2019 bolo vyrobených a určených na realizáciu 3,4 milióna metrov kubických pitnej vody, čo bolo o 34-tíc metrov kubických menej v porovnaní s rokom 2018.

Celkový objem vody fakturovanej dosiahol takmer 2,2 milióna metrov kubických. Napriek tomu, že podiel vody fakturovanej medziročne narástol na 64,4 %, stále dosahuje pomerne nízke hodnoty.

Foto: Výročná správa KOMVaK

„Eliminovať straty sa naša spoločnosť snaží aj zavedením diaľkových odpočtov v bytových domoch, využívaním modernej prístrojovej techniky na čo najpresnejšiu lokalizáciu miest únikov vody a bezodkladným odstraňovaním identifikovaných porúch. V rámci prevádzkovej údržby vymieňa staré nefunkčné uzávery, hydranty a iné príslušenstvo verejných vodovodov,“ konštatuje KOMVaK.

Prirodzené straty vrátane neidentifikovaných únikov vody pritom predstavujú prevládajúci podiel v rámci nefakturovanej vody a pohybujú sa niekde na úrovni 23 percent.

Najefektívnejšie je biologické čistenie

Prevádzkované čistiarne odpadových vôd čistia prevažne komunálnu odpadovú vodu, pričom účinnosť čistenia dosahuje podľa vodární viac ako 90 percent.

Celkový počet napojených obyvateľov je viac ako 29-tisíc a súhrnný objem čistených odpadových vôd dosahuje viac ako štyri milióny metrov kubických.

Účinnosť čistenia v posledných rokoch je približne rovnaká, avšak najefektívnejšie sa odstraňuje biologické znečistenie v priemere niečo nad 98 %.

Ukončili pilotný projekt diaľkového prenosu údajov

Vlani vodárenská spoločnosť takisto investovala. Podnik pokračoval vo výstavbe II. etapy verejného vodovodu v MČ Nová Osada.

„Bola realizovaná výmena verejnej kanalizácie na ul. Mieru v dĺžke 50 m, výstavba I. etapy rozšírenia verejnej kanalizácie Hadovce, dažďovej kanalizácie ul. Hlavná – Vnútorná v MČ Nová Stráž,“ konštatujú vodárne.

Došlo takisto k realizácii I. etapy prenosového systému čerpacích staníc na dispečing ČOV Komárno.

„Na ČOV Komárno bolo realizované osadenie online merania obsahu „P“ na biologickom stupni, meranie bioplynu a koncom roka bola utesnená vyhnívacia nádrž,“ dodáva KOMVaK.

V priebehu roku 2019 tiež vodárenská spoločnosť úspešne ukončila pilotný projekt diaľkového prenosu údajov cez internetovú sieť, kde zároveň sledovala aj úniky na vedení. Keďže výsledky pilotného projektu naplnili jej očakávania, plánuje v roku 2020 zavedenie tohto systému pre väčšie oblasti.

„Celý systém spočíva vo využití sieti internetu vecí LoRaWAN prepojenej prostredníctvom aplikácie lora:LINK so zákazníckym informačným systémom USYS. Vďaka tejto aplikácie budeme mať v reálnom čase prehľad o odbernom mieste, vieme okamžite detegovať anomálie ako únik vody, neoprávnený zásah alebo vonkajšie vplyvy počasia,“ vysvetľuje podnik.

Nadstavbou tejto aplikácie je možnosť online prístupu zákazníkov cez zákaznícky informačný systém k svojmu odbernému miestu, vďaka čomu môže odberateľ v reálnom čase sledovať stav vodomeru, fakturáciu aj úhrady.

Zisk spoločnosti klesol

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Technológia z dielne britskej spoločnosti prináša prírode blízke čistenie odpadovej vody a produkuje cenné vedľajšie produkty.

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

ÚRSO aktuálne očakáva podnety od regulovaných subjektov, akademických inštitúcií, ako aj od inovatívnych firiem. V nultom ročníku plánuje schváliť približne 10 až 15 projektov.

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Z vody sa podarilo odfiltrovať väčšinu rádioaktívnych izotopov, avšak jeden z nich, trícium, sa existujúcimi technológiami nedá odstrániť.