Macro Components
INISOFT
BELIMO

Zadlženosť komárňanských vodární sa aj vlani približovala k 100 %

Komárňanské vodárne už tradične dosiahli najvyššiu mieru zadlženosti spomedzi AVS SR.

Zadlženosť komárňanských vodární sa aj vlani približovala k 100 %

Foto: KOMVaK, a. s.

Vodárne a kanalizácie mesta Komárna (KOMVaK) vlani hospodárili so ziskom. Nečerpali však žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu ani z eurofondov. Svoje ekonomické výsledky za rok 2018 zverejnili v nedávno vydanej výročnej správe (odkaz nájdete na konci článku).

Stopercentným vlastníkom spoločnosti je mesto Komárno. Spoločnosť vlani prevádzkovala 333,72 kilometra vodovodnej siete a zásobovala 51 313 obyvateľov. Vyrobila viac ako 3,5 milióna metrov kubických vody, v medziročnom porovnaní je to však pokles o necelých 170-tisíc metrov kubických.

Straty vody boli zaznamenané v dôsledku prirodzených strát v rozvodnej sieti vrátane neidentifikovaných únikov vody vo výške viac ako milión metrov kubických. Úniky pri poruchách a haváriách na vodovodnom potrubí zase predstavovali objem 9 780 metrov kubických.

Celkové straty vody tak dosiahli objem 1 262 905 metrov kubických, čo je oproti roku 2017 pokles o viac ako 100-tisíc. Súhrnne tak straty predstavovali takmer 36 % z celkového množstva vyrobenej vody.

Foto: KOMVaK, a. s.

„Napriek tomu, že straty vody nepresahujú priemer vodárenských spoločností Slovenska, spoločnosť venuje tejto otázke zvýšenú pozornosť či už zavedením diaľkových odpočtov v bytových domoch, ako i presnejšou lokalizáciou porúch a únikov prístrojovou technikou,“ konštatujú vodárne.

Odkanalizovanie pre takmer 30-tisíc obyvateľov

Vodárne a kanalizácie mesta Komárna prevádzkujú kanalizačnú sieť a čistiarne odpadových vôd v Komárne a v obciach Zlatná na Ostrove, Iža, Marcelová a Patince.

Celková dĺžka kanalizačnej siete dosahuje necelých 124 kilometrov a spoločnosť zabezpečuje odkanalizovanie pre 29 423 obyvateľov.

Keďže od januára 2018 spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe nových prevádzkových zmlúv s majetkom 14 obcí okresu Komárno, kanalizačná sieť prevádzkovaná vodárňami medziročne narástla o 24 kilometrov.

Zamerali sa aj na ČOV

„Napriek ukončenej investícii Intenzifikácia ČOV a Rozšírenie kalového a plynového hospodárstva ČOV Komárno je nevyhnutné venovať pozornosť i rekonštrukcii, oprave či technickému zhodnoteniu stavebnej a strojnotechnologickej časti pôvodnej ČOV,“ pripomína vodárenská spoločnosť.

Foto: KOMVaK, a. s.

Vlani spoločnosť realizovala sanáciu skeletu drapákovej mačky, ktorá bude slúžiť na čistenie lapaču štrku ako prvotného predčistenia prítokových odpadových vôd, a tým aj na ochranu jemných hrablíc a následne čerpacej techniky v hlavnej čerpacej stanici splaškových vôd Váh.

Došlo tiež k výmene stavítok výtlačnej galérie z ČOV Komárno. Pôvodné stavítka z roku 1974 boli totiž nefunkčné, a teda nebola zabezpečená ochrana ČOV pred vysokou hladinou vody v recipiente.

Narástli osobné náklady

Vodárne vlani hospodárili so ziskom, ktorý po zdanení predstavoval sumu 22-tisíc eur, čo je však medziročne pokles o 83-tisíc eur. Celkové výnosy z hospodárskej činnosti boli vlani o 144-tisíc eur vyššie ako v roku 2017.

„Výrobná spotreba bola porovnateľná s rokom 2017 napriek tomu, že boli zvýšené materiálové náklady súvisiace s uskutočnenými výkonmi pre mesto Komárno,“ zdôrazňujú vodárne.

Foto: KOMVaK, a. s.

Vzrástli však osobné náklady (o viac ako 13 % na sumu 1,7 milióna eur bez DPH), ktoré mali aj najväčší podiel na celkových nákladoch.

Ďalšou dôležitou položkou boli odpisy v hodnote 1,3 milióna eur a služby v sume milión eur. Súhrnne náklady za rok 2018 dosiahli 5,2 milióna eur bez DPH.

Tržby za stočné predbehli vodné

Celkové výnosy sa zase vyšplhali na sumu 5,3 milióna eur. Najväčšie tržby priniesli služby v oblasti odvozu odpadovej vody v celkovej sume 2 056 000 eur

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Zvýšené prietoky majú byť krokom k periodicky opakovaným simulovaným záplavám v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja.

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Odstránenie nefunkčných a starých prekážok je najlepší spôsob spriechodnenia rieky, zdôrazňuje organizácia WWF Slovensko.

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Správa o stave životného prostredia za rok 2019 zdôrazňuje, že na splnenie cieľa Envirostratégie 2030 musíme vyvinúť značné úsilie v realizácii opatrení na zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov.