Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Ceny vodného a stočného v roku 2023

Prečítajte si, koľko zaplatíte za vodné a stočné v tomto roku.

cena vody

Foto: Voda-portal.sk

 • Aktuality |  24.02.2023 |  Diana Motúzová

Na Slovensku pôsobí celkovo 14 veľkých vodárenských spoločností, ktoré zabezpečujú zásobovanie pitnou vodou z verejných vodovodov a odvádzajú a čistia odpadovú vodu verejnou kanalizáciou pre približne 90 % obyvateľov.

Denník Voda-portal.sk sa pozrel na to, aké ceny zaplatia domácnosti za vodné a stočné v roku 2023. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pritom začiatkom roka informoval, že do konca vlaňajška vydal súhrnne 12 cenových rozhodnutí na tento rok pre vodárenské spoločnosti, ktoré spolu pokrývajú 92 % objemu pitnej a odpadovej vody vo veľkých vodárenských spoločnostiach.

ÚRSO tiež avizoval mierny nárast cien v tomto roku. Ročné náklady priemernej domácnosti by sa mali zvýšiť v priemere o 30 eur, čo znamená, že mesačne by si mala priemerná domácnosť priplatiť za vodné a stočné sumu 2,44 eura.

Tým vodárenským spoločnostiam, ktoré ešte nemajú odobrené cenové rozhodnutia zo strany regulátora, zatiaľ zostávajú v platnosti ceny z predošlého roka.

Čo sa mení? Od 1. januára tohto roka platí nové regulačné obdobie, s ktorým prichádzajú aj veľké zmeny v oblasti regulačnej politiky. Ruka v ruke s tým ide nová vyhláška, ktorá predstavuje hlavné mantinely novej cenovej regulácie do roku 2027. Znamená to teda, že regulátor musí vodárenským spoločnostiam schváliť aj nové cenové rozhodnutia.

Čo vplýva na rast cien? Podľa šéfa ÚRSO Andreja Jurisa majú najväčší vplyv na nárast cien vodného a stočného zvýšené náklady na elektrickú energiu potrebnú na čerpanie a čistenie vôd. Ďalej je to nárast cien materiálov na opravy a údržbu, ale aj chemikálie potrebné na úpravu pitnej vody a čistenie odpadovej vody.

To, čo s určitosťou vieme povedať, je, že priemerné ceny vody pre domácnosti v tomto roku porastú. Ako je to však v rámci jednotlivých vodárenských spoločností? Denník Voda-portal.sk prináša veľké porovnanie cien vodného a stočného v 14 najväčších vodárenských spoločnostiach na Slovensku.

Bratislavská vodárenská spoločnosť

V regióne pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) sa od 24. januára tohto roka zmenila cena vodného a stočného.

BVS vysvetľuje, že pre priemernú trojčlennú rodinu to znamená mesačné navýšenie platby o menej ako tri eurá mesačne. Podľa podniku je cena jedného kubického metra pitnej vody na území pôsobenia BVS v porovnaní s cenou vody na východnom Slovensku nižšia približne o 50 centov a stočné je lacnejšie približne o 30 centov. „Aktuálne totiž BVS nepremieta do cien vodného a stočného v plnej miere zvýšené náklady na energie,“ uviedla vodárenská spoločnosť.

Od 24. januára 2023 tak v BVS platia nasledujúce ceny vodného a stočného:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,4430 eura s DPH za meter kubický.
 2. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,3501 eura s DPH za meter kubický.

Liptovská vodárenská spoločnosť

Na základe rozhodnutia ÚRSO zo dňa 25. novembra 2022 sa s účinnosťou od 1. januára tohto roka menia v prípade Liptovskej vodárenskej spoločnosti ceny vodného a stočného nasledovne:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) predstavuje 1,2517 eura s DPH za meter kubický pitnej vody,
 2. Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) predstavuje 1,8950 eura s DPH za meter kubický odpadovej vody.

Zvýšenie výdavkov v prípade vodného by pre priemernú trojčlennú domácnosť pri spotrebe 34 metrov kubických na obyvateľa za rok malo predstavovať sumu 5,4 eura za rok. V prípade odpadovej vody ide o 6,5 eura ročne.

Oravská vodárenská spoločnosť

Aj Oravská vodárenská spoločnosť (OVS) má od začiatku januára v platnosti nové ceny. Zatiaľ čo v prípade vodného dôjde pre priemernú domácnosť k zníženiu výdavkov približne o šesť eur s DPH za rok, v prípade stočného domácnosti zaznamenajú nárast o približne 37 eur za rok.

Od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027 sú v platnosti tieto ceny:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,1836 eura s DPH za meter kubický.
 2. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,9580 eura s DPH za meter kubický.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť

Táto vodárenská spoločnosť patrí medzi podniky, pre ktoré ÚRSO doposiaľ nevydal cenové rozhodnutie na nové regulačné obdobie. V platnosti teda zostávajú ceny, ktoré platili aj vlani.

Dňa 4. augusta 2022 bolo Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti doručené rozhodnutie, ktorým regulátor schválil tieto maximálne ceny:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,3152 eura s DPH za meter kubický.
 2. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,4803 eura s DPH za meter kubický.

Považská vodárenská spoločnosť

Nové cenové rozhodnutie pre Považskú vodárenskú spoločnosť stihol ÚRSO vydať ešte vlani v decembri.

Zvýšenie výdavkov pre priemernú trojčlennú rodinu bude v prípade vodného predstavovať sumu 10,92 eura za rok. V prípade odvádzania a čistenia odpadových vôd to bude nárast o 33,7 eura ročne.

Od 1. januára sú tak v platnosti nasledovné ceny:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,2995 eura s DPH za meter kubický.
 2. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,7694 eura s DPH za meter kubický.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie

V decembri vydal ÚRSO cenové rozhodnutie na nové regulačné obdobie aj pre Severoslovenské vodárne a kanalizácie.

ÚRSO v cenovom rozhodnutí vysvetľuje, že pri schválenej navrhnutej maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom bude pre priemernú trojčlennú rodinu predstavovať ročné zvýšenie výdavkov sumu 2,62 eura s DPH.

V platnosti sú tieto ceny vodného a stočného:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,2668 eura s DPH za meter kubický.
 2. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,6748 eura s DPH za meter kubický.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

Tesne pred koncom minulého roka vydal ÚRSO nové cenové rozhodnutie pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť (StVPS).

Schválenie maximálnej ceny vodného znamená pre priemernú trojčlennú domácnosť nárast nákladov o 8,21 eura s DPH ročne.

Takéto sú aktuálne ceny vodného a stočného pre StVPS:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,6021 eura s DPH za meter kubický.
 2. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,5772 eura s DPH za meter kubický.

Vodárne a kanalizácie mesta Komárna

Ceny narástli aj v prípade Vodární a kanalizácií mesta Komárna (KOMVaK). Toto sú aktuálne ceny, ktoré platia od 1. januára 2023:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,1566 eura s DPH za meter kubický.
 2. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,4489 eura s DPH za meter kubický.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok

V prípade Vodárenskej spoločnosti Ružomberok zostáva schválená cena vodného a stočného nezmenená, takže oproti súčasnému stavu nebude mať vplyv na jednotlivé skupiny odberateľov.

V platnosti sú tieto ceny vodného a stočného:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 0,9629 eura s DPH za meter kubický.
 2. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,2498 eura s DPH za meter kubický.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Podnik vysvetľuje, že vzhľadom na neustále rastúce ceny energií a s tým spojené zvýšené prevádzkové náklady musela vodárenská spoločnosť pristúpiť k zvýšeniu cien.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) podala vlani v septembri na ÚRSO návrh nových cien pre prvý rok nového regulačného obdobia. Od 1. januára 2023 tak vo VVS platia nasledujúce ceny vodného a stočného:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,9577 eura s DPH za meter kubický.
 2. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,6351 eura s DPH za meter kubický.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Väčší nárast nákladov pri nových cenách Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) sa prejaví v prípade stočného. Schválená cena vodného bude pre priemernú trojčlennú domácnosť predstavovať nárast ročných nákladov o 12,45 eura za rok, v prípade stočného je to 33,8 eura ročne.

Ceny v ZsVS platné od 1. januára 2023:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,5240 eura s DPH za meter kubický.
 2. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,7740 eura s DPH za meter kubický.

Trnavská vodárenská spoločnosť

Mierny nárast cien sa prejaví aj v prípade Trnavskej vodárenskej spoločnosti. Pri cenách vodného by mali náklady priemernej domácnosti narásť o 6,9 eura ročne a pri cenách stočného je to, naopak, pokles výdavkov vo výške 16,2 eura ročne.

Od 1. januára 2023 platia nasledujúce ceny vodného a stočného:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,0091 eura s DPH za meter kubický.
 2. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,2902 eura s DPH za meter kubický.

Trenčianske vodárne a kanalizácie

V prípade Trenčianskych vodární a kanalizácií bude pri novej cene vodného zvýšenie výdavkov pre priemernú rodinu predstavovať sumu 13,17 eura ročne s DPH a v prípade odvádzania a čistenia odpadovej vody ide o nárast o 19,9 eura ročne.

Od 1. januára platia nasledujúce ceny vodného a stočného:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,36 eura s DPH za meter kubický.
 2. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,55 eura s DPH za meter kubický.

Turčianska vodárenská spoločnosť

Podnik vysvetľuje, že pokiaľ ÚRSO neschváli zmenu cenového rozhodnutia na rok 2023, platí do dňa doručenia nového cenového rozhodnutia cena vodného a stočného ako z vlaňajška.

Platné ceny v prípade Turčianskej vodárenskej spoločnosti sú teda takéto:

 1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 0,9574 eura s DPH za meter kubický.
 2. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,1888 eura s DPH za meter kubický.

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Slovenský vodohospodársky podnik má nového generálneho riaditeľa

Slovenský vodohospodársky podnik má nového generálneho riaditeľa

Zmluvu o výkone funkcie generálneho riaditeľa s ním minister Taraba podpísal s účinnosťou od dnešného dňa.

Vodoinštalatéri Košice

Vodoinštalatéri Košice

Prinášame zoznam vodoinštalatérov, ktorí poskytujú svoje služby v Košiciach.

SVP povedie generálny manažér Tarabovej strany Život - NS Peter Molda

SVP povedie generálny manažér Tarabovej strany Život - NS Peter Molda

Ladislav Glinda vo vedení štátneho podniku končí.

X
X
X
X