Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Články označené značkou : kvalita vody

Svetový deň vody bol venovaný vplyvom klimatických zmien

24.03.2020

Svetový deň vody bol venovaný vplyvom klimatických zmien

Aké hlavné výzvy čakajú na svet tvárou v tvár klimatickým zmenám? Ako je na tom Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami sveta?

Ako zlepšiť kvalitu vody v Únii? Európski vedci prišli s návrhom

28.12.2019

Ako zlepšiť kvalitu vody v Únii? Európski vedci prišli s návrhom

Podľa vedcov máme od naplnenia environmentálnych cieľov ešte ďaleko. Chýba lepší monitoring, koordinácia a jednotná infraštruktúra na zdieľanie dát. Dôležité je tiež posvietiť si na toxické zmesi.

EK: Rámcová smernica plní svoj účel, neoslabíme ju

17.12.2019

EK: Rámcová smernica plní svoj účel, neoslabíme ju

Proces prehodnocovania sa skončil. EK dospela k záveru, že smernica plní svoj účel. Zároveň však identifikovala hlavné medzery, ktoré sú dôvodom nenapĺňania stanovených cieľov.

EEA: Kvalita vôd sa zlepšuje, od naplnenia cieľov sme však ďaleko

11.12.2019

EEA: Kvalita vôd sa zlepšuje, od naplnenia cieľov sme však ďaleko

Podľa najnovšej správy EEA stanovené ciele do roku 2020 vo väčšine prípadov nesplníme.

Ako je na tom Slovensko s kvalitou vôd? Medziročné zmeny sú len minimálne

05.10.2019

Ako je na tom Slovensko s kvalitou vôd? Medziročné zmeny sú len minimálne

O celkovej kvalite vôd vypovedá niekoľko dôležitých parametrov. Pozreli sme sa na tie základné. Zistenia v mnohých prípadoch prekvapujú.

Kvalita európskych vôd určených na kúpanie je vysoká, Slovensko je stále pod priemerom

10.06.2019

Kvalita európskych vôd určených na kúpanie je vysoká, Slovensko je stále pod priemerom

V minulom roku dosahovalo vynikajúcu kvalitu len 56,3 % slovenských vôd. Celoeurópsky priemer je pritom takmer o 30 % vyšší.

Aj parazity môžu byť užitočné: Tie rybie dokážu včas upozorniť na ťažké kovy vo vode

10.10.2018

Aj parazity môžu byť užitočné: Tie rybie dokážu včas upozorniť na ťažké kovy vo vode

Juhoafrickí vedci zistili, že takzvané rybie vši možno využiť ako citlivé indikátory na včasné upozornenie výskytu znečisťujúcich kovov vo vode.

Európska environmentálna agentúra: Kvalita vôd na Slovensku je dobrá

03.07.2018

Európska environmentálna agentúra: Kvalita vôd na Slovensku je dobrá

Podľa najnovšej správy je kvalita vôd na Slovensku nadpriemerná. Najhoršie výsledky zaznamenala v chemickom stave podzemných vôd povodí a v kvantitatívnom stave podzemných vôd.

EEA zverejnila správu o kvalite vôd na kúpanie. Výsledky vás príliš nepotešia

04.06.2018

EEA zverejnila správu o kvalite vôd na kúpanie. Výsledky vás príliš nepotešia

Celoeurópsky priemer nasvedčuje tomu, že voda na kúpanie je naozaj kvalitná a nehrozia nám žiadne zdravotné riziká. Slovensko však skončilo takmer na úplnom chvoste.

Najnovšia vyhláška má za cieľ obmedziť ožiarenie obyvateľov z pitnej vody

26.04.2018

Najnovšia vyhláška má za cieľ obmedziť ožiarenie obyvateľov z pitnej vody

Stanovuje predovšetkým hlavné rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody, početnosť odberov za jeden rok, ale aj medzné hodnoty a nápravné opatrenia.