Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Čistenie odpadových vôd môže dostať nové financovanie, názory na návrh Bruselu sa však rôznia

Zisťovali sme, čo si o iniciatíve Európskej komisie myslia predstavitelia slovenského vodárenstva, priemyslu a organizácií zodpovednosti výrobcov.

odpadová voda

Foto: Voda-portal.sk

Európska komisia v závere októbra predstavila legislatívny balík, ktorý okrem iného počíta s uplatnením rozšírenej zodpovednosti výrobcov v oblasti odpadových vôd. Výrobcovia a dovozcovia liekov, kozmetiky či chemikálií by tak podľa návrhu revidovanej smernice o čistení komunálnych vôd mali prevziať zodpovednosť za mikropolutanty.

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa už v praxi uplatňuje napríklad v oblasti obalov a neobalových výrobkov či elektrozariadení. Jeho zavedenie v kontexte mikropolutantov by znamenalo, že firmy, ktoré uvádzajú vybrané výrobky na trh, by za ne uhrádzali poplatky v závislosti od množstva a toxicity látok. Z týchto príjmov by sa následne sčasti financovalo čistenie komunálnych odpadových vôd. Nastavenie schém však má zostať v kompetencii jednotlivých štátov.

Na návrhy Komisie už reagoval Európsky zväz národných asociácií poskytovateľov služieb pre dodávky vody a odpadové vody (EurEau). Ten síce balík zmien víta, ale apeluje, aby legislatíva zašla ešte ďalej a aby používanie niektorých toxických látok úplne zakázala.

Ako vnímajú návrh nových pravidiel prevádzkovatelia vodární a kanalizácií, čo na ne hovoria výrobcovia a ako sa k nim stavajú organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV)? Pýtali sme sa slovenských odborníkov.

V článku sa dozviete:

 • prečo sa náklady na odstraňovanie mikropolutantov podľa vodární nedajú plne premietnuť do cien stočného,
 • čo pri novej regulácii žiadajú výrobcovia,
 • na aké látky by sa podľa výrobcov nemalo vzťahovať obmedzenie,
 • aké úskalia v návrhu Komisie vidia OZV.

Vodárne návrh vítajú

Ivana Mahríková, vedúca kancelárie Asociácie vodárenských spoločností a členka Komisie Európskeho združenia prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre odpadové vody, zdôraznila že cieľom revidovanej smernice je zníženie celkového objemu znečistenia odpadových vôd o takmer päť miliónov ton ročne. Náklady na potrebné opatrenia sa podľa Komisie vyšplhajú na 3,8 mld. eur.

 
 

Zostáva vám 72% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (1)

 1. lubos.hrnciar@gmail.com14.11.2022 (09:21)
  Dobrý deň. Z tempa, akým sa rozširuje záber RZV o čokoľvek nové, ma vedie k zamysleniu. Ak pre niektoré polutanty, ktoré výrobca uvedie na trh sú dané podmienky, že manipulácia s nimi musí byť vykonávaná spôsobom, ktorý zabráni ich prieniku do vôd, tak potom prečo má náklady znášať výrobca? A limity obsahov v čistených vodách sa budú v tejto súvislosti meniť? A ak bude polutant len v rozsahu povolených koncentrácií v odpadových vodách, potom sa budú na vyšší stupeň dočistenia čerpať financie z RZV? To bude sakra zamotané. Za odpady tomu rozumiem, lebo každý obal, ak nebude v rozpore so zákonom vyhodený na divokú skládku, tak by sa v súlade so zákonom mal dostať do napr. komunálneho odpadu. Takže náklady s ním dodržaním zákona vzniknú. Podmienky sú dané jasne. Ale ak je dané, že niektoré znečisťujúce látky sa zo zákona do vody dostať nesmú, tak sa tam dostanú len pri porušení zákona (napr. nad mieru povolenú na vypúšťanie do kanalizácie). Čiže v niektorých prípadoch je možné, že výrobca danej znečisťujúcej látky doplatí na to, že jej užívateľ porušoval zákon? V tomto prípade to vyzerá ako zavedenie RZV na základe plánovania porušovania zákona. Ale tam by mal náklady znášať ten, čo to zavinil. Je to veľmi zložité v takomto režime. Alebo tu bude len pre rozsah napr. lieky, kde je koniec vo vodách neodvratný? Aby nenastal problém, ako pri znečisťujúcich látkach a havarijnom pláne podľa vodného zákona. Tam sú v prílohách popísané skupiny znečisťujúcich látok, ale vlastne neviem, kde sú ich koncentrácie. Lebo ak je niektorá znečisťujúca látka (napr. nerozpustné látky (NL), alebo NEL) zaradená do skupiny, tak by mal jej držiteľ vypracovať havarijný plán. Ale nie je daná koncentrácia. Napr. NL vypúšťajú ČOV do tokov v povolených limitoch. Ale vypúšťajú. Aké sú pre NL ale koncentrácie, kedy je podľa vodného zákona už pre túto ZL nutné vypracovať havarijný plán? Pre niektoré veľké ČOV už je takýto HP inšpekciou vyžadovaný a schvaľovaný. Ale kde je hranica koncentrácie NL v odpadovej vode? Lebo ak nie je daná, tak je to aj 0,005 ML na 1 m3 a teda tonu a podľa vodného zákona by na to mal byť vypracovaný HP? Lebo ak nie je koncentrácia, tak celý ten 1 m3 odpadovej vody s koncentráciou 0,005 mg NL je ZL. (...viac ako 1 t ročne ..) Lebo celý ten objem môže ohroziť kvalitu vôd, nie len ten 0,005 mg NL. S tými už nikto nemanipuluje. Ale s celým objemom 1m3. Tu poprosím o radu. A čo je 1 t ročne? Okamžitá skladovaná kapacita (to by som chápal). Alebo celkom skladované ročne - to už nie, lebo obecný mini obchod so zmiešaným tovarom má sumárne ročne určite viac, ako 1 t, hoci naraz má na sklade len 30 kg ZL. Tu poprosím o radu. Rozsiahle píšem len preto, aby boli dané jasné pravidlá. A aby podľa nich aj vedeli firmy fungovať. Aby sa zákon nemusel potom Usmernením upravovať. Ďakujem a pekný deň všetkým. Hrnčiar

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Prístroj „ovoniava“ morskú vodu a zisťuje jej zloženie. Môže identifikovať nové liečivá

Prístroj „ovoniava“ morskú vodu a zisťuje jej zloženie. Môže identifikovať nové liečivá

Zariadenie koncentruje molekuly, ktoré vypúšťajú organizmy žijúce v oceáne. Možno sa medzi nimi nachádzajú potenciálne farmaceutiká.

Ložiská podzemnej vody sa celosvetovo zmenšujú. Dochádza k poklesu pôdy, varuje štúdia

Ložiská podzemnej vody sa celosvetovo zmenšujú. Dochádza k poklesu pôdy, varuje štúdia

Vedci pomocou dostupných dát a počítačových modelov prvýkrát zmapovali kapacitu vodonosnej vrstvy naprieč kontinentmi.

Po Andrejovi Kasanovi vláda vymenovala ďalšieho splnomocnenca v oblasti vôd

Po Andrejovi Kasanovi vláda vymenovala ďalšieho splnomocnenca v oblasti vôd

Vo funkcii splnomocnenca skončil Roman Havlíček, ktorého odvolali aj z funkcie riaditeľa sekcie vôd na MŽP SR.