priemyselné emisie | VODA-PORTAL.SK
Vodovody - kanalizace 2023
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : priemyselné emisie

Vedia, čo spôsobilo vlaňajšiu ekologickú haváriu na Odre. Môže za to súhra viacerých faktorov

22.02.2023

Vedia, čo spôsobilo vlaňajšiu ekologickú haváriu na Odre. Môže za to súhra viacerých faktorov

Európske výskumné centrum zároveň radí, ako môže Európa v budúcnosti predísť podobným udalostiam.

Čakajú ich veľké zmeny. Revidované opatrenia prinesú priemyselným prevádzkam nové povinnosti

16.01.2023

Čakajú ich veľké zmeny. Revidované opatrenia prinesú priemyselným prevádzkam nové povinnosti

Zoznam prevádzok a činností spadajúcich pod rozsah pôsobnosti smernice o priemyselných emisiách sa výrazne rozšíri. Transpozičná lehota bude pomerne krátka.

Komisia: Slovensko musí zosúladiť právne predpisy so smernicou o priemyselných emisiách

02.11.2020

Komisia: Slovensko musí zosúladiť právne predpisy so smernicou o priemyselných emisiách

Smernica stanovuje pravidlá, ktoré zahŕňajú prevenciu alebo zníženie emisií do ovzdušia, vody a pôdy.