smernica o priemyselných emisiách | VODA-PORTAL.SK
Vodovody - kanalizace 2023
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : smernica o priemyselných emisiách

Čakajú ich veľké zmeny. Revidované opatrenia prinesú priemyselným prevádzkam nové povinnosti

16.01.2023

Čakajú ich veľké zmeny. Revidované opatrenia prinesú priemyselným prevádzkam nové povinnosti

Zoznam prevádzok a činností spadajúcich pod rozsah pôsobnosti smernice o priemyselných emisiách sa výrazne rozšíri. Transpozičná lehota bude pomerne krátka.

Komisia: Slovensko musí zosúladiť právne predpisy so smernicou o priemyselných emisiách

02.11.2020

Komisia: Slovensko musí zosúladiť právne predpisy so smernicou o priemyselných emisiách

Smernica stanovuje pravidlá, ktoré zahŕňajú prevenciu alebo zníženie emisií do ovzdušia, vody a pôdy.