Operačný program Kvalita životného prostredia | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
INNOGY
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : Operačný program Kvalita životného prostredia

Budovanie verejných kanalizácií dostane nový impulz. MŽP navýšilo eurofondy

23.12.2021

Budovanie verejných kanalizácií dostane nový impulz. MŽP navýšilo eurofondy

Z aktuálnych žiadostí už teraz vyplýva, že napriek niekoľkonásobnému zvýšeniu pôvodného objemu nenávratných finančných prostriedkov bude eurofondov stále nedostatok.

V OP KŽP nastali zmeny. Kde poputuje viac eurofondov a kde MŽP zníži alokáciu?

27.10.2021

V OP KŽP nastali zmeny. Kde poputuje viac eurofondov a kde MŽP zníži alokáciu?

Jedna oblasť vodného hospodárstva si výrazne polepší.

MŽP z eurofondov podporí monitoring povrchových aj podzemných vôd

22.09.2021

MŽP z eurofondov podporí monitoring povrchových aj podzemných vôd

Eurofondová výzva je už oficiálne otvorená.

Na monitoring vôd poputujú ďalšie eurofondy. MŽP ohlásilo novú výzvu

14.09.2021

Na monitoring vôd poputujú ďalšie eurofondy. MŽP ohlásilo novú výzvu

Z európskych zdrojov sú na výzvu vyčlenené tri milióny eur.

Eurofondová výzva má podporiť monitoring a vyhodnotenie rizík počas zmeny klímy

20.08.2021

Eurofondová výzva má podporiť monitoring a vyhodnotenie rizík počas zmeny klímy

Na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy je vyčlenených osem miliónov eur. O finančné prostriedky si môžu zažiadať viaceré subjekty.

ZsVS: Nárast cien za stočné nepokrýva v plnom rozsahu všetky oprávnené náklady spoločnosti

04.08.2021

ZsVS: Nárast cien za stočné nepokrýva v plnom rozsahu všetky oprávnené náklady spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť vlani navýšila ceny za stočné, napriek tomu dodáva, že stále fakturuje svojim zákazníkom nižšiu cenu, ako vyplýva z vyčíslených oprávnených nákladov.

Z eurofondov poputujú ďalšie milióny eur do kanalizácií aj ČOV

01.08.2021

Z eurofondov poputujú ďalšie milióny eur do kanalizácií aj ČOV

Aktuálna alokácia výzvy by sa po schválení zmeny OP KŽP Európskou komisiou mala výrazne navýšiť.

Z OP KŽP doposiaľ smerovalo najviac peňazí do kanalizácií a ČOV, v čerpaní sú však stále rezervy

16.06.2021

Z OP KŽP doposiaľ smerovalo najviac peňazí do kanalizácií a ČOV, v čerpaní sú však stále rezervy

V rámci OP KŽP bolo ku koncu decembra minulého roka zmluvne účinných celkovo 691 projektov, riadne ukončených však bolo len 453 projektov.

Menej peňazí do odstraňovania bariér, viac do ČOV. Ministerstvo preskupuje eurofondy

18.05.2021

Menej peňazí do odstraňovania bariér, viac do ČOV. Ministerstvo preskupuje eurofondy

Operačný program Kvalita životného prostredia čakajú výrazné zmeny.

Košická župa chce realizovať opatrenia na zabránenie odtoku vody z územia lesov

28.04.2021

Košická župa chce realizovať opatrenia na zabránenie odtoku vody z územia lesov

Na realizáciu opatrení chce využiť eurofondy. Celkový rozpočet projektu, ktorý má obnoviť biodiverzitu v lesoch a umožniť vznik vodozádržných opatrení, je šesť miliónov eur.

← staršie články