Macro Components
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : skleníkové plyny

Vodné nádrže sú zdrojom vyšších emisií, ako sa predpokladalo

09.06.2021

Vodné nádrže sú zdrojom vyšších emisií, ako sa predpokladalo

Nový výskum naznačuje, že predchádzajúce odhady objemu skleníkových plynov z človekom vybudovaných vodných plôch boli podhodnotené. Vedci zohľadnili viaceré faktory a zistili, že metánu do ovzdušia preniká takmer o tretinu viac.

Skleníkové plyny predlžujú a zintenzívňujú suchá, naznačuje štúdia

25.05.2021

Skleníkové plyny predlžujú a zintenzívňujú suchá, naznačuje štúdia

Vedci skúmali zmeny v charakteristikách období sucha. Vytvorili model, ktorý im umožnil vyhodnotiť vplyvy skleníkových plynov a aerosólov pochádzajúcich z ľudskej činnosti.

Oceány začnú emitovať CFC poškodzujúce ozónovú vrstvu, predpovedá štúdia

16.03.2021

Oceány začnú emitovať CFC poškodzujúce ozónovú vrstvu, predpovedá štúdia

S poklesom atmosférických koncentrácií CFC-11 by sa oceány mali stať zdrojom tejto nebezpečnej chemikálie už v polovici budúceho storočia.

Oxid dusný a čistenie odpadových vôd. Ako účinne obmedziť emisie?

21.12.2020

Oxid dusný a čistenie odpadových vôd. Ako účinne obmedziť emisie?

Európski výskumníci sa v nedávnom projekte zamerali na to, ako je možné účinne riadiť emisie skleníkových plynov v prevádzkach čistiarní odpadových vôd.

Zachránia nás podmorské mikróby? Vedci zistili, že pohlcujú obrovské množstvá skleníkových plynov

15.01.2019

Zachránia nás podmorské mikróby? Vedci zistili, že pohlcujú obrovské množstvá skleníkových plynov

Výskumy novoobjavených mikróbov žijúcich v hlbokých častiach oceánu naznačujú, že niektoré z nich spracovávajú výrazný podiel skleníkových plynov a znečisťujúcich ropných látok.