Európska únia | VODA-PORTAL.SK
INNOGY
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : Európska únia

Odpadové vody v Európe čistíme stále viac. Sú však veľké rozdiely, ukázali čísla Eurostatu

23.05.2022

Odpadové vody v Európe čistíme stále viac. Sú však veľké rozdiely, ukázali čísla Eurostatu

V oblasti sekundárneho čistenia Slovensko aj naďalej dosahuje podpriemerné výsledky.

Vodné čerpadlá majú byť ekologickejšie. Komisia navrhuje zlepšené požiadavky na ekodizajn

21.01.2022

Vodné čerpadlá majú byť ekologickejšie. Komisia navrhuje zlepšené požiadavky na ekodizajn

Európska komisia takisto zvažuje rozšíriť rozsah pôsobnosti na iné typy čerpadiel. Tento návrh sa však netýka dvoch široko využívaných typov.

Pitná voda sa bude dôkladnejšie monitorovať. EK prijala zoznam nových zlúčenín

20.01.2022

Pitná voda sa bude dôkladnejšie monitorovať. EK prijala zoznam nových zlúčenín

Členské štáty majú do januára 2023 zaviesť do praxe nové požiadavky na monitorovanie. Tiež majú prijať opatrenia, ak dôjde k prekročeniu hraničných hodnôt.

Zakážme využívanie toxických chemikálií PFAS, vyzývajú Úniu vodárenské asociácie

13.01.2022

Zakážme využívanie toxických chemikálií PFAS, vyzývajú Úniu vodárenské asociácie

Ak to nebude možné, vodári ponúkajú ďalšie riešenie.

Na adaptáciu a ochranu vôd pôjdu stovky miliónov eur, Komisia rozbieha misie EÚ

05.10.2021

Na adaptáciu a ochranu vôd pôjdu stovky miliónov eur, Komisia rozbieha misie EÚ

Keďže ide o podporu v rámci programu Horizont Európa, do veľkej miery sa budú opatrenia zameriavať na oblasť digitalizácie a inovácií.

Poľnohospodári využívajú veľa výnimiek z vodnej politiky EÚ, ukázal audit

29.09.2021

Poľnohospodári využívajú veľa výnimiek z vodnej politiky EÚ, ukázal audit

Vplyv európskeho poľnohospodárstva na vodné zdroje je stále veľký. Európsky dvor audítorov poukazuje na to, že politiky EÚ nedokážu zabezpečiť, aby poľnohospodári využívali vodu efektívnejšie.

Eurokomisia zhodnotí smernicu o kvalite vôd na kúpanie. Posvieti si na nové výzvy

05.03.2021

Eurokomisia zhodnotí smernicu o kvalite vôd na kúpanie. Posvieti si na nové výzvy

Určité oblasti smernice si budú vyžadovať aktualizáciu. Komisia sa chce napríklad zamerať na látky vzbudzujúce nové obavy, ako sú mikroplasty či farmaceutiká. Posvieti si však aj na iné problémy.

Splaškové kaly nenachádzajú využitie len v poľnohospodárstve. Smernica by sa mala rozšíriť

04.03.2021

Splaškové kaly nenachádzajú využitie len v poľnohospodárstve. Smernica by sa mala rozšíriť

České vodárenské spoločnosti zdôrazňujú, že existujúca smernica by mala byť rozšírená o všetky možnosti využitia splaškového kalu, ako je napríklad aj výroba druhotných surovín.

Podzemným vodám na väčšine poľnohospodárskej pôdy v Európe hrozí kontaminácia dusičnanmi

11.12.2020

Podzemným vodám na väčšine poľnohospodárskej pôdy v Európe hrozí kontaminácia dusičnanmi

Najnovší výskum ukázal, že podiel poľnohospodárskych oblastí ohrozených preniknutím dusičnanov do podzemných vôd je takmer dvojnásobne vyšší, ako sa doteraz predpokladalo.

EÚ podporí projekty na ochranu vôd aj zmiernenie klimatickej zmeny

07.04.2020

EÚ podporí projekty na ochranu vôd aj zmiernenie klimatickej zmeny

Podpora je realizovaná prostredníctvom spolufinancovania. Konečný termín uzávierky výzvy je predĺžený o mesiac.

← staršie články