Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Spravodajstvo

Európsky projekt premieňa odpad z odsoľovania na vzácne suroviny

09.09.2020

Európsky projekt premieňa odpad z odsoľovania na vzácne suroviny

Je šetrný k životnému prostrediu, zvyšuje mieru vyčistenej vody z procesu odsoľovania a znižuje závislosť európskych krajín na dovoze vzácnych surovín.

ÚRSO chce strážiť férové ceny vody pre domácnosti aj podnikateľov

08.09.2020

ÚRSO chce strážiť férové ceny vody pre domácnosti aj podnikateľov

Úrad tvrdí, že pri posudzovaní cenových návrhov regulovaných subjektov vždy hľadá všetky možné neoprávnené náklady a maximálne sa snaží znížiť cenu vody pre obyvateľov.

Revízne správy v BVS sa v minulosti robili nekvalitne a zrejme aj fiktívne

07.09.2020

Revízne správy v BVS sa v minulosti robili nekvalitne a zrejme aj fiktívne

Príkladom je revízna správa na bleskozvod, ktorý vôbec neexistuje. Vodárenská spoločnosť tieto prípady vyšetruje.

Nové vedenie ÚRSO chce zreálniť ceny vodného a stočného

04.09.2020

Nové vedenie ÚRSO chce zreálniť ceny vodného a stočného

Zároveň však zdôrazňuje, že pri príprave novej Regulačnej politiky je potrebné brať do úvahy aj sociálne vplyvy týchto zmien.

Nárastu potravinového odpadu má zabrániť nová technológia založená na senzoroch

02.09.2020

Nárastu potravinového odpadu má zabrániť nová technológia založená na senzoroch

Inteligentný systém úpravy vody využíva nový chemický senzor a strojové učenie na zníženie spotreby vody pri zachovaní vysokej úrovne hygieny.

Zvyšky z čistiarní odpadových vôd sa dajú využiť na opravu ciest

31.08.2020

Zvyšky z čistiarní odpadových vôd sa dajú využiť na opravu ciest

Vedci predstavujú nový materiál založený na štrkovej zmesi, ktorá zostáva po vyčistení odpadových vôd. Doteraz nemala žiadne využitie a končila na skládke, no podľa Americkej chemickej spoločnosti môže slúžiť ako ekologická výplň výmoľov na cestách.

VVS získala protikorupčný certifikát. Chce iniciovať zmenu legislatívy

31.08.2020

VVS získala protikorupčný certifikát. Chce iniciovať zmenu legislatívy

Je tak prvou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku s týmto certifikátom. Zároveň dodáva, že chce iniciovať zmenu legislatívy v oblasti zverejňovania informácií, ktorá je v súčasnosti nejednoznačná.

Model šírenia pandémie poslúži na predpovedanie priebehu záplav

31.08.2020

Model šírenia pandémie poslúži na predpovedanie priebehu záplav

Výpočtový model, ktorí navrhli vedci z Texasu, dokáže pomerne presne predpovedať, ako sa záplava bude šíriť v priestoroch cestných sietí v meste. Použili rovnaký systém, akým epidemiológovia odhadujú šírenie nákazy.

Zásoby podzemnej vody odolávajú klimatickej zmene

29.08.2020

Zásoby podzemnej vody odolávajú klimatickej zmene

Nová štúdia vyvracia predpoklady, že vplyvom ľudskej činnosti dochádza k drastickému úbytku zdrojov podzemných vôd. V niektorých oblastiach sveta majú extrémne zrážky spojené so zmenou klímy pozitívny vplyv na zásoby podzemnej vody.

Aké zmeny prináša návrh vyhlášky o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami?

26.08.2020

Aké zmeny prináša návrh vyhlášky o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami?

Vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra.

← staršie články