VOD-KA 2023: Investície do znižovania energetickej náročnosti vo vodárenstve budú v desiatkach miliárd korún | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Investície do znižovania energetickej náročnosti vo vodárenstve "zhltnú" desiatky miliárd korún

Znižovanie energetickej náročnosti bude jednou z hlavných tém medzinárodnej výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2023, známej pod skratkou VOD-KA.

VOD-KA 2023: Investície do znižovania energetickej náročnosti vo vodárenstve budú v desiatkach miliárd korún

Foto: VOD-KA

Rastúce náklady na energie sú aktuálne témou číslo jedna vo všetkých odboroch. Cena energií je hlavným ťažným koňom inflácie a celkového zdražovania. Nárast cien energií neobišiel ani české vodárenstvo. 

Dôvodov, prečo sa vodárenstvo musí v blízkej budúcnosti zaoberať svojou energetickou náročnosťou, je viac. Tento, už teraz veľmi regulovaný odbor ovplyvňujú okrem súčasných ekonomických ťažkostí aj environmentálne obmedzenia, ktoré sa postupne sprísňujú.

„Vodárenské spoločnosti sú nútené optimalizovať svoju energetickú náročnosť nielen pod tlakom súčasnej neutešenej situácie vyplývajúcej z cien energií, ale napríklad aj z dôvodu implementácie tzv. taxonómie do národnej praxe. Keď hovorím optimalizovať, znamená to hľadanie a zavádzanie energeticky úspornejších technológií, tak aj inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie tam, kde je to technicky možné,“ hovorí riaditeľ Združenia odboru vodovodov a kanalizácií SR (SOVAK) Vilém Žák.

Vodárenstvo patrí medzi energeticky veľmi náročné odbory. Medzinárodná výstava VOD-KA 2023, ktorú SOVAK organizuje v máji budúceho roka, sa tak stane aj príležitosťou na stretnutie s dodávateľmi energeticky menej náročných technológií. Napriek tomu, že sa bude odbor v nasledujúcom období snažiť o zníženie energetickej náročnosti, o sebestačnosti v dohľadnej dobe hovoriť nemožno.

VOD-KA 2023

„To však neznamená, že určité technologické celky, ako sú úpravne vody, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd atď., nebudú energeticky úplne sebestačné. Vždy bude záležať na miestnych podmienkach, ktoré sú určujúce pre energetickú náročnosť daného technologického celku, a tiež na možnostiach inštalácie obnoviteľných zdrojov energie,“ upozorňuje Vilém Žák.

Vodárenský odbor je nútený, a dnes už aj pripravený, znižovať svoju energetickú náročnosť, ak chce byť ako doteraz službou dostupnou za rozumných podmienok pre všetkých. Je pripravený investovať do nových technológií.

"Celkové náklady za všetkých vlastníkov a prevádzkovateľov vodárenskej infraštruktúry pre verejné zásobovanie sa z pochopiteľných dôvodov len ťažko odhadujú, ale rádovo možno predpokladať, že pôjde o desiatky miliárd korún," uzatvára Vilém Žák.


Medzinárodná vodohospodárska výstava VODOVODY-KANALIZACE 2023 sa uskutoční v dňoch 23. - 25. mája 2023 v PVA Praha - Letňany

Hlavným programom konferencie budú nasledujúce témy:

 • Hospodárenie s pitnou vodou, kvalita
 • Problematika extrémnych javov – sucho, povodne a ich zvládanie
 • Hospodárenie s dažďovými vodami
 • Recyklácia vyčistených odpadových vôd
 • Ochrana vodných zdrojov
 • Nové technológie v odbore
 • Hospodárenie s kalmi
 • Cirkulárna ekonomika vo vodnom hospodárstve
 • Legislatíva – nový vodný zákon
 • Dotačná politika po roku 2022
 • Energetika vo vodárenstve

Na návštevníkov sa tešia usporiadatelia zo Združenia odborov vodovodov a kanalizácií Českej republiky (SOVAK) a organizátor Exponex s.r.o.

Denník Voda-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Koncentrácia mikroplastov sa líši v rôznych častiach Atlantiku, zistila štúdia

Koncentrácia mikroplastov sa líši v rôznych častiach Atlantiku, zistila štúdia

Vo vodách severoatlantického prúdu sa podľa nového výskumu vyskytuje podstatne väčšie množstvo plastových úlomkov z obalov, lán či farebných náterov ako v iných častiach oceánu.

Vlčanov rezort volá po doplnení vodného zákona. Reaguje na nedávne rozhodnutie MŽP

Vlčanov rezort volá po doplnení vodného zákona. Reaguje na nedávne rozhodnutie MŽP

Slovensko je podľa agrorezortu povinné vytvoriť vnútroštátny právny rámec v súvislosti s udeľovaním povolení na výrobu regenerovanej vody určenej na poľnohospodárske zavlažovanie.

Hranice chránených vodohospodárskych oblastí sa majú vymedzovať inak, navrhuje MŽP

Hranice chránených vodohospodárskych oblastí sa majú vymedzovať inak, navrhuje MŽP

Vymedzenie hraníc v nariadeniach, ktoré boli prijaté ešte za bývalého režimu, nie je postačujúce, hovorí Budajov rezort. Pripravuje nové nariadenie.