Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Vlani zaznamenala ochrana pred povodňami najvyšší nárast zazmluvnenia projektov cez OP KŽP

V celkových výdavkoch v oblasti čistenia odpadových vôd viedol projekt v Topoľčanoch.

Vlani zaznamenala ochrana pred povodňami najvyšší nárast zazmluvnenia projektov cez OP KŽP

Foto: Depositphotos

Aj vlani smerovali značné finančné prostriedky z eurofondov do oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva. Najvyšší nárast zazmluvnenia projektov zaznamenala prioritná os 2. Vyplýva to z výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) za rok 2019 (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Celkové príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) predstavujú sumu takmer 3,06 miliardy eur, z čoho viac ako 1,8 miliardy eur tvoria prostriedky z Kohézneho fondu a zvyšok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci prioritnej osi 1 „Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry“, na ktorú je vyčlenených takmer 1,6 miliardy eur, sú podporované projekty zamerané napríklad na zhodnocovanie odpadov, zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych vôd, úpravne vôd, zlepšenie stavu podzemných a povrchových vôd, zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, zníženie znečisťovania ovzdušia a zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží.

Prioritnou osou 2 je „Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami“. Na túto oblasť je vyčlenených 293 miliónov eur a sú podporované projekty zamerané na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Na prioritnú os 3 „Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy“ je vyčlenených takmer 244 miliónov eur a na prioritnú os 4 s názvom „Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch“ takmer 878 miliónov eur.

Na prioritnú os 5 s názvom „Technická pomoc“ je zase vyčlenených zvyšných 77 miliónov eur.

Vyhlásili 13 výziev

„Od začiatku programového obdobia bolo vyhlásených 78 výziev respektíve vyzvaní v celkovej sume 3,236 miliardy eur, čo predstavuje 105,76 % alokácie OP KŽP. V roku 2019 bolo vyhlásených 13 výziev, respektíve vyzvaní v celkovej hodnote 153,4 milióna eur za zdroj EÚ,“ konštatuje sa v zhrnutí.

Zazmluvnenie ku koncu vlaňajšieho roka dosahuje sumu 1,82 miliardy eur, čo predstavuje 60 % alokácie OP KŽP. Celkovo bolo zazmluvnených už 1 707 projektov.

Vlani bolo zazmluvnených 372 projektov v hodnote 279,5 milióna eur, čo predstavuje približne deväť percent z alokácie OP KŽP.

Celková suma schválených súhrnných žiadostí o platbu (SŽoP) v roku 2019 predstavovala sumu 441 634 467,82 eur, z toho za zdroj EÚ 362 596 906,73 eur.

„Nárast kontrahovania bol zaznamenaný na všetkých prioritných osiach, najvýraznejší nárast bol zaznamenaný na prioritnej osi 2 (17,5 % z alokácie prioritnej osi) a najnižší nárast bol zaznamenaný na prioritnej osi 3 (6,2 % z alokácie prioritnej osi),“ vysvetľuje ministerstvo.

V čistení odpadových vôd viedol projekt v Topoľčanoch

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Oceán je najteplejší za posledných 3000 rokov

Oceán je najteplejší za posledných 3000 rokov

Vedcom sa zo sedimentov podarilo získať údaje o teplote oceánu spred takmer troch tisícročí. V inej štúdii zaznamenávali teplotu vody v kotviskách a zistili, že oceán sa otepľuje aj vo veľkých hĺbkach.

P. Olajoš: BVS sa podarilo za rok ušetriť štyri milióny eur

P. Olajoš: BVS sa podarilo za rok ušetriť štyri milióny eur

Bratislavská vodárenská spoločnosť tiež nastavuje nové procesy obstarávania tovarov a služieb.

Anketa. Ako hodnotíte návrh na využitie plánu obnovy v slovenskom vodárenstve a vodnom hospodárstve?

Anketa. Ako hodnotíte návrh na využitie plánu obnovy v slovenskom vodárenstve a vodnom hospodárstve?

Rezort financií navrhuje využiť plán obnovy aj na budovanie vodárenskej infraštruktúry či adaptačné opatrenia. Zuzany Vranayovej, Martiny Paulíkovej, Igora Bodíka a ďalších sme sa pýtali, ako návrh hodnotia.